Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 03 – Bài Giảng Tiếp Theo

Ngày 03 – Bài Giảng Tiếp Theo

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 20:1-16

1 Khi cuộc rối loạn đã êm, Phao-lô triệu tập các môn đệ Chúa, khích lệ họ rồi từ giã, lên đường đi Ma-xê-đoan. 2 Ông đi qua các vùng này, dùng nhiều sứ điệp khích lệ anh em tín hữu. 3 Đến Hy Lạp, ông ở lại ba tháng. Đang chuẩn bị đáp tàu đi về Sy-ri, ông khám phá được âm mưu của người Do Thái hại ông, nên ông quyết định đi đường bộ trở về qua ngả Ma-xê-đoan. 4 Cùng đi có Sô-ba-tê, con Phi-ru, người Bê-rê; A-ri-tạc, Sê-cung-đu, người Tê-sa-lô-ni-ca, Gai-út, người Đẹt-bơ; Ti-mô-thê, Ti-chi-cơ và Trô-phim ở Tiểu Á. 5 Họ đi trước và đợi chúng tôi tại Trô-ách. 6 Sau lễ bánh không men, chúng tôi xuống tàu tại Phi-líp, năm ngày sau, gặp họ tại Rô-ách, chúng tôi ở lại đây một tuần lễ.

 7 Vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng tôi họp nhau ăn bữa tiệc tương giao.

Nt: bẻ bánh

Phao-lô giảng luận cho anh em tín hữu. Vì hôm sau phải lên đường, nên ông tiếp tục giảng cho đến nửa đêm. 8 Trong phòng họp trên lầu có đốt nhiều đèn. 9 Một thanh niên tên Ơ-tích ngồi trên thành cửa sổ ngủ gục trong khi Phao-lô giảng dài. Vì ngủ say quá, nên anh từ trên tầng thứ ba té xuống. Người ta đỡ dậy, thấy anh đã chết rồi. 10 Nhưng Phao-lô đi xuống, nằm sấp người trên anh, ôm anh rồi bảo: “Đừng sợ! Linh hồn còn ở trong người!” 11 Phao-lô lên lầu bẻ bánh ăn và tiếp tục giảng luận đến sáng mới lên đường. 12 Người ta đưa thanh niên ấy về nhà, thấy còn sống nên được an ủi nhiều.

13 Chúng tôi đi trước, đáp tàu qua A-sốt, chờ đón Phao-lô; vì ông định đi bộ nên đã xếp đặt như thế. 14 Gặp nhau tại A-sốt, chúng tôi đón ông xuống tàu qua My-ti-len. 15 Hôm sau, rời bến My-ti-len, tàu chúng tôi đến ngang đảo Chi-ô, đi được một ngày, ghé vào cảng Sa-mốt. Tàu chạy thêm một ngày nữa thì đến Mi-lê. 16 Phao-lô đã quyết định đi qua Ê-phê-sô chứ không ghé lại để khỏi mất thì giờ tại Tiểu Á. Ông cố đi gấp để nếu được, có thể về đến Giê-ru-sa-lem cho kịp lễ Ngũ Tuần.

SUY GẪM:

C. 7-12 Đức Chúa Trời đã khiến cho người chết sống lại. Ngài dùng Phao-lô để làm sống lại Ơ-tích, người đang nghe Phao-lô giảng nhưng do ngồi ngủ gục trên cửa sổ nên té xuống chết. Đặc biệt, hãy chú ý rằng anh ta đã được khiến sống lại vào “ngày đầu tiên sau ngày Sa-bát” và cũng là ngày họ bẻ bánh cùng nhau. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giê-su cũng như của các tín hữu. Quyền năng vượt khỏi sự chết của Chúa Giê-su đã được bày tỏ qua sự sống lại của Ơ-tích, một tín hữu đã dự phần trong lễ Tiệc thánh. Qua phép lạ này, nhiều người đã được khích lệ và Ơ-tích (nghĩa là “vui vẻ”) thực sự trở thành một người vui vẻ.

C. 1, 2 Phao-lô tiếp tục chăm sóc và theo dõi những môn đồ mới mà ông đã làm chứng. Ông luôn dành thời gian thăm viếng các môn đồ và khích lệ họ luôn luôn. Ông không quên chức vụ của mình và lí do hiện hữu là để cứu lấy những linh hồn mà Đức Chúa Trời đã đem đến cho ông. Hãy kiểm tra xem có ai đó mà bạn nên đích thân thăm viếng và khích lệ.

C. 3 Phao-lô đã lập một kế hoạch để đến Sy-ri nhưng sau khi biết người Do Thái có âm mưu chống đối, ông đã thay đổi mọi kế hoạch. Có lúc chúng ta phải đương đầu với những khó khăn và hãy sẵn sàng chết, nhưng cũng có lúc cần sự khôn ngoan để thay đổi kế hoạch nếu con đường mà chúng ta đang định đi đến không mở ra.

Cầu nguyện  Xin hãy giúp con chia sẻ Phúc âm và chăm sóc những người anh em cùng niềm tin để đức tin của họ trở lên mạnh mẽ hơn.

Bình Luận:

You may also like