Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 27 – Bài Giảng Tại A-Then

Ngày 27 – Bài Giảng Tại A-Then

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 17:16-34

16 Trong khi chờ đợi hai người tại A-then, Phao-lô tức giận vì thấy thành phố đầy dẫy thần tượng. 17 Ông biện luận với các người Do Thái trong hội đường, với những người Hy Lạp có lòng kính thờ Đức Chúa Trời và những người đến tại quảng trường hằng ngày.

18 Mấy triết gia thuộc hai trường phái Khoái Lạc và Khắc Kỷ tranh luận với Phao-lô. Vài người bảo: “Tên lắm lời này muốn nói gì đây?” Mấy người khác lại bảo: “Dường như nó tuyên truyền cho các quỷ thần ngoại quốc!” Họ nói thế vì nghe Phao-lô truyền giảng Phúc Âm về Đức Giê-su và sự sống lại. 19 Họ giữ Phao-lô lại, đưa đến trước hội đồng A-rê-ô-ba và bảo rằng: “Chúng tôi muốn biết giáo huấn mới mà ông đang nói đó! 20 Vì ông mang đến cho chúng tôi mấy điều lạ tai. Chúng tôi muốn biết ý nghĩa của những điều đó!” 21 (Tất cả dân A-then và ngoại kiều tại A-then chỉ dành thì giờ bàn tán và nghe những tư tưởng mới lạ nhất).

22 Phao-lô đứng giữa hội đồng A-rê-ô-ba và nói: “Thưa quý vị là người A-then, tôi nhận thấy bất luận việc gì quý vị cũng rất sùng kính. 23 Khi đi qua quan sát các nơi thờ tự của quý vị, tôi có thấy một bàn thờ khắc chữ “Thờ Thần Không Biết”. Thần quý vị thờ mà không biết đó chính là thần tôi đang truyền cho quý vị.

24 Đức Chúa Trời đã sáng tạo vũ trụ và vạn vật, là Chúa tể của trời và đất; Ngài không ngự trong các đền miếu do tay người làm ra, 25 Cũng không cần tay người phục dịch như thể Ngài cần điều gì; Ngài ban sự sống, hơi thở và mọi vật cho mọi người. 26 Từ một người, Ngài dựng lên tất cả các dân tộc trong nhân loại cho họ ở khắp mặt địa cầu, định thời gian hiện hữu và biên giới cho họ cư trú, 27 Để tìm kiếm Đức Chúa Trời, may ra có thể dò dẫm mà tìm được Ngài, dù Ngài không ở xa mỗi người trong chúng ta. 28 Vì “Trong Ngài, chúng ta sinh hoạt, cử động và hiện hữu”, như vài thi sĩ của quý vị đã nói: “Chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài.”

29 Vậy, đã là dòng dõi của Đức Chúa Trời, chúng ta đừng tưởng bản tính thần linh Ngài giống như vàng, bạc, đá, hình tượng điêu khắc hay sản phẩm tư tưởng của con người. 30 Trong quá khứ, Đức Chúa Trời đã bỏ qua sự ngu muội ấy, nhưng bây giờ Ngài ra lệnh cho tất cả loài người phải ăn năn, 31 Vì Ngài đã ấn định một ngày để phán xét nhân loại cách công minh, do một Người Ngài đã chỉ định. Đức Chúa Trời đã xác chứng cho mọi người bằng cách khiến Người sống lại từ cõi chết.”

32 Nghe nói kẻ chết sống lại, một số người chế giễu, nhưng một số khác lại nói: “Chúng tôi muốn nghe ông nói chuyện này một lần nữa!” 33 Đến đây, Phao-lô bước ra khỏi hội đồng. 34 Nhưng có mấy người theo ông và tin nhận Chúa. Trong số ấy có Đê-ni, một nhân viên hội đồng A-rê-ô-ba, một bà tên Đa-ma-ri và những người khác nữa.

SUY GẪM:

C. 24,25 Đức Chúa Trời đã tạo nên thế giới và ngày hôm nay đang chăm sóc tất cả công trình sáng tạo của Ngài. Đức Chúa Trời không thể bị giam trong ngôi nhà được làm bởi tay người ta (I Các vua 8:27, Ê sai 66:1) và cũng không cần con người phục vụ Ngài như những thần ngoại bang khác. Hơn nữa, Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo và Đấng chủ tể, tất cả sự sáng tạo nhờ Ngài mà được sống. Không nên bằng lòng với sự thật là bạn đang sống ngày hôm nay, nhưng hãy xưng nhận với Chúa rằng bạn nương cậy vào Ngài trọn cả tấm lòng và cảm tạ Ngài.

C. 26-27 Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người, tay Ngài bao phủ cả dòng lịch sử và bày tỏ chính mình Ngài. Vì thế, con người có thể tìm kiếm và biết Ngài. Bây giờ chúng ta được ban cho đặc ân để đến gần với Đức Chúa Trời, có sự thông công mật thiết hơn với Ngài bởi Chúa Giê-su và lời Ngài. Suy gẫm là cách để có mối liên hệ sống động với Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy vui hưởng niềm hạnh phúc này và mời gọi nhiều người cùng vui hưởng.

C. 28-31 Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên chúng ta, vì thế Ngài không thể được người ta tạo ra bằng vàng, bạc hay đá và chạm khắc ở nơi nào cả. Ngài ban cho chúng ta sự sống phước hạnh, Ngài cũng ban cho chúng ta đủ chứng cớ để tin Ngài nhưng nếu chúng ta vẫn bội nghịch và chọn thần tượng, thì sẽ bị Chúa Giê-su hình phạt vào ngày đã định sẵn. Có phải người hàng xóm của bạn cần nhanh chóng trở lại và ăn năn trước khi quá muộn không?

Cầu nguyện  Xin giúp con nhận biết sự chủ tể của Đức Chúa Trời và kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài.

Bình Luận:

You may also like