Home Dưỡng Linh Đức Chúa Trời Điều Khiển Sự Cứu Rỗi Của Chúng Ta

Đức Chúa Trời Điều Khiển Sự Cứu Rỗi Của Chúng Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc

   Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Đấng đã ban cho chúng ta mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời trong Đấng Christ. Do lòng yêu thương của Ngài, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ trước khi dựng nên vũ trụ, để chúng ta được thánh hóa và trọn vẹn trước mặt Ngài. Do ý tốt của Ngài, Ngài đã định trước để chúng ta được nhận làm con Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ, để chúng ta ca ngợi ân sủng vinh diệu của Ngài, tức ân sủng Ngài ban cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài. Trong Con ấy và nhờ huyết Con ấy, chúng ta được cứu chuộc, được tha thứ những lỗi lầm, theo sự phong phú của ân sủng Ngài, tức ân sủng Ngài ban dồi dào cho chúng ta. Trong sự khôn ngoan và thấu hiểu toàn vẹn của Ngài, Ngài đã bày tỏ cho chúng ta biết huyền nhiệm của thánh ý Ngài, theo ý tốt Ngài đã định trước trong Đấng Christ, ấy là một chương trình cho kỳ viên mãn, khi mọi tạo vật phải quy tụ trong Đấng Christ, gồm những vật trên trời lẫn những vật dưới đất. Trong Đấng Christ, chúng ta được thừa hưởng cơ nghiệp đã định sẵn cho chúng ta, y theo mục đích của Ngài, Đấng đã thực hiện mọi sự theo chương trình của Ngài, để chúng ta, những người đầu tiên đặt hy vọng nơi Đấng Christ, ca ngợi vinh hiển Ngài. Cũng trong Đấng Christ, khi anh chị em nghe sứ điệp của chân lý, là Tin Mừng cứu rỗi, anh chị em tin thờ Ngài, và đã được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh, Đấng Ngài đã hứa ban. Đức Thánh Linh là bảo chứng cho cơ nghiệp của chúng ta, trong khi chờ đợi những người thuộc về Ngài được cứu chuộc, để ca ngợi vinh hiển Ngài. (Ê-phê-sô 1:3-14)

Chủ quyền của Thiên Chúa trải ra trên tất cả mọi sự. Bởi vì Ngài là toàn năng, không có kế hoạch nào của Ngài có thể bị dừng lại (Luca 1:37). Đức Chúa Trời cũng là toàn tri, do đó, không có gì giấu khỏi cái nhìn của Ngài (Hê-bơ-rơ 4:13). Hơn nữa, Ngài có mặt ở khắp nơi, có nghĩa là tất cả mọi sự vật tồn tại trong sự hiện diện của Thiên Chúa (Thi-thiên 33:13-15; Cô-lô-se 1:16-17). Mọi thứ trong cả hai lĩnh vực thiên nhiên và tinh thần – bao gồm sự cứu rỗi của chúng ta – đều hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Ngài.

Kinh Thánh mô tả con người là loài có tấm-lòng gian dối, có tâm trí áp chế sự thật, và có ý muốn quay lưng lại với Chúa Trời (Ê-sai 53:6). Thiên Chúa, tuy nhiên, vẫn liên tục tìm kiếm chúng ta. Ngài đã ban một lời mời phổ quát cho mọi người tự-do đến với Ngài (Giăng 3:16). Đức Chúa Trời đã tuyên bố rằng ý Ngài không muốn bất cứ ai bị hư mất (2 Phi-e-rơ 3:09), và Ngài cũng không vui trong cái chết của kẻ ác (Ê-xê-chiên 33:11). Thiên Chúa mong muốn rằng tất cả mọi người biết được sự thật – cụ thể là, chỉ có một Đức Chúa Trời mà tội lỗi phân cách chúng ta khỏi Ngài, và chỉ có một đức tin trong Chúa Giêsu hòa giải chúng ta với Ngài (1 Ti-mô-thê 2:4-6).

Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy rằng không ai trong chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa (Rô-ma 3:11), chúng ta có thể không có gì cho sự cứu rỗi. Lòng mong mỏi muốn biết Ngài đến qua công tác của Đức Thánh Linh trong sự kết án những trái tim của tội lỗi và cung cấp đức tin để tin tưởng vào Giêsu là Đấng Giải Cứu (Ê-phê-sô 2:8). Sự cứu rỗi là tất cả của Thiên Chúa từ đầu đến cuối.

Cha Thiên Thượng đã chọn người cho chính mình trong số các kẻ không tin kính (Ê-phê-sô 1:11 NIV; Rô-ma 4:05). Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh giúp bạn nắm bắt được sự bao la của ân sủng Thánh, của tình yêu và lòng thương xót.

Theo Charles Stanley (dch)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like