Home Tin tức Bồi Linh Và Huấn Luyện Chấp Sự Tỉnh Kiên Giang 2011

Bồi Linh Và Huấn Luyện Chấp Sự Tỉnh Kiên Giang 2011

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lễ Khai mạc diễn ra một cách trọng thể với sự tham dự của  MS Nguyễn Ngọc Thuận Phó Tổng Thủ Qũy BTS/TLH, đặc trách Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục; MS Nguyễn Lâm Hương; Các MS, MSNC, TĐ và hơn 100 tôi con Chúa là những Chấp Sự của các HT.

MSNC Nguyễn Bình Tín hướng dẫn chương trình với lòng hân hoan vui sướng vì cớ được phục vụ Chúa. MS Nguyễn Ngọc Nhỏ dốc hết lòng mình cầu xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời đoái xem tôi tớ Ngài và trình dâng khóa bồi dưỡng vào cánh tay nhân từ của Cha.

02

06

Đức Chúa Cha đã sử dụng MS Nguyễn Ngọc Thuận để rao ra ý muốn của Ngài trên các Chấp Sự. MS đã cậy ơn Chúa và lời của Ngài trong Mathiơ 4:1-11 với chủ đề “SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH”. Qua đó MS nêu cao trách nhiệm của các Chấp Sự đối với Hội Thánh, đối với gia đình, đặt biệt là công tác rao truyền danh Chúa. Công tác huấn luyện và bồi dưỡng nhân sự phải được quan tâm, đẩy mạnh và phát triển một cách bền vững, đặc biệt là sự hiệp nhất với nhau trong danh Chúa, hiểu được ý Chúa để phục vụ Ngài. Đó là mục đích lớn lao Chúa dành cho con dân của Ngài.

04

Qua hai ngày học MS Nguyễn Lâm Hương đã hướng dẫn cách chi tiết qua bài “PHƯƠNG PHÁP SOẠN BÀI CHIA SẼ KINH THÁNH”. MS cũng giải đáp cặn kẽ những thắc mắc của các Chấp sự đến nổi ai nấy điều thỏa lòng và nóng cháy.

Tin rằng khi trở về HT họ sẽ phục vụ Chúa mạnh mẽ và kết quả nhiều hơn. Cầu xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta, trong con đường phục vụ Ngài. Amen.

07

01

Quang Tùng

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like