Home Tin tức Lễ Bổ Nhiệm Cho Các Truyền Đạo Tại Tỉnh Đồng Nai

Lễ Bổ Nhiệm Cho Các Truyền Đạo Tại Tỉnh Đồng Nai

by Ban Biên Tập
30 đọc

     –  Đợt 1 Bổ nhiệm cho:

        Tđ. Nguyễn Duy Hải – Đặc trách Hội Nhánh Hiếu Liêm.

        Tđ. K’ Long – Quản nhiệm Chi Hội Trung Hiếu

        Tđ. Điểu Phương – Phụ tá QN. Chi Hội Túc Trưng

        Tđ. Nguyễn Phương Lâm – Phụ tá QN. Chi Hội Tân Hiệp

     – Đợt 2: Tổ chức bổ nhiệm chung cho 11 Truyền đạo thuộc các Hội Thánh trong tỉnh. Lễ Bổ nhiệm được tổ chức tại HTTL Bến Gỗ vào ngày 12/ 08/ 2011. Hiện diện tại Buổi lễ có Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội Trưởng thứ nhất ban Sứ điệp, Mục sư Bùi Phụng – Ủy viên Mục vụ tỉnh Đồng Nai làm Chủ lễ và khoảng 400 tôi tớ, con cái Chúa đến tham dự. Chương trình diễn ra thật tôn nghiêm, tốt đẹp, vinh hiển danh Chúa.

Danh sách 11 Truyền đạo được bổ nhiệm trong đợt 2 gồm có:

     1. Tđ. K’ Giao

     2. Tđ. Thổ Huê

     3. Tđ. K’ Loi

     4. Tđ. Lâm Văn Nghe

     5. Tđ. Bùi Kinh Thường

     6. Tđ. Văn Ninh

     7. Tđ. Trương Quang Duân

     8. Tđ. Điểu Săng

     9. Tđ. Trần Ngọc Công

     10. Tđ. Hồ Hồng Quân

     11. Tđ. Phan Phụng Khôi.

     Hiện toàn tỉnh còn 13 Truyền đạo đã nhận nhiệm sở và chờ bổ nhiệm chính thức.

Lễ Bổ nhiệm 11 Truyền đạo được tổ chức tại HT Bến Gỗ

11 Truyền Đạo cùng Phu nhân

MS Nguyễn Tờn (Theo HTTLVN.ORG)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like