Home Uncategorized Khi Nào Ngài Đến?

Khi Nào Ngài Đến?

by Hong An
30 đọc

Mọi người luôn đặt câu hỏi này. Ý kiến của tôi là đừng bao giờ tin bất cứ ai trả lời câu hỏi đó với tất cả các loại tính toán hoặc các kế hoạch hay lịch trình tốt đẹp hoặc bảng thời gian như thể là đọc một lịch trình của xe lửa. Kinh Thánh không phải là một trò chơi ghép hình. Mọi người thích giải đáp những câu hỏi này. Nhưng sau đó người kế tiếp đến và nói, “Bạn đặt mảnh ghép của trò chơi ở đó, nhưng lẽ ra bạn phải đặt nó ở đây! Bởi vì điều này đến trước, và điều đó xảy ra sau!” Và rồi những hệ thống này bắt đầu mâu thuẫn lẫn nhau. Không ai biết câu trả lời, ngay cả những thiên sứ, thậm chí là Chúa Con (Ma-thi-ơ 24:36). Chỉ có Cha mới biết được thời điểm mà Ngài sẽ nói với Con của Ngài: “Bây giờ con phải trở về đất để hoàn thành tất cả những lời hứa mà Ta đã nói về Vương quốc rằng một ngày nào đó sẽ đến”. Bởi vì chúng ta không biết khi nào Ngài sẽ đến, nên chúng ta phải chuẩn bị hàng ngày.

Các môn đồ, ngồi trên Núi Ô-liu, hỏi Chúa Giê-xu khi nào Ngài sẽ trở lại, nhưng Chúa Giê-xu không trả lời trực tiếp. Những gì Ngài phán với họ (và với chúng ta) là “Hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con” (Ma-thi-ơ 24:4). Trước tiên sẽ có các Christ giả, tiên tri giả, chiến tranh, đói kém, hận thù, vô luật pháp, bệnh dịch, động đất, thiếu tình yêu thương, sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem và Y-sơ-ra-ên tản lạc trên toàn thế giới lần cuối cùng.

Nhưng cũng có hai dấu hiệu tích cực: Thứ nhất, việc rao giảng Tin Lành vương quốc đến tận cùng thế giới, như lời chứng cho tất cả các dân tộc (nghĩa là cho toàn thể thế giới ngoài người Do thái) (Ma-thi-ơ 24:14). Thứ hai, sẽ có sự trở về của người Do thái đến đất Y-sơ-ra-ên, phục hồi ‘cây vả’ cũ bằng cách ra lá mới, sức sống mới (Lu-ca 21:29-31). Rồi sự cuối cùng sẽ đến. Sau đó, Vương Quốc của Đức Chúa Trời đến gần. Giê-ru-sa-lem sẽ lại xuất hiện trên sân khấu thế giới, và sẽ có một “điều gớm ghiếc gây nên cảnh hoang tàn” ở nơi thánh, và sự bắt bớ đạo như chưa từng thấy trước đây.

Ma-thi-ơ 24:21-22 “vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ lúc sáng thế đến bây giờ chưa từng có, và về sau cũng chẳng bao giờ có như vậy. Nếu những ngày ấy không rút ngắn thì chẳng có một người nào được cứu; nhưng vì những người được chọn nên những ngày ấy sẽ được rút ngắn”. Nhưng vì lợi ích của những người được chọn, những ngày đó sẽ được rút ngắn, nếu không sẽ không có ai sẽ sống sót.

Chúng ta đã sẵn sàng cho sự hiện đến của Ngài chưa? Bạn có sẵn sàng không?
Không chỉ những dấu hiệu thời đại cho thấy rằng sự xuất hiện của Ngài đang tiến đến một cách nhanh chóng – người Do Thái được tái thiết lập trong “vùng đất riêng của họ” (Ê-xê-chi-ên 36:24), Giê-ru-sa-lem và nhiều thành phố đổ nát khác ở Y-sơ-ra-ên đang được xây dựng lại – nhưng Ngài có thể đến với bạn và tôi bất cứ lúc nào khi Ngài ra lệnh cho thiên sứ của Ngài đem bạn và tôi đến với Ngài. Ngài có thể tiếp lấy bạn, và tôi đến với chính mình Ngài tại bất kỳ thời điểm nào! Rồi chúng ta sẽ thấy Ngài, trở nên giống như Ngài (I Giăng 3:2)! Bất cứ ai tôn thờ Ngài ngay bây giờ, quỳ xuống trước thập tự giá của Ngài, và tiếp nhận Ngài làm Đấng Cứu Rỗi và Chúa của mình cách cá nhân, và xưng nhận mọi tội lỗi, có thể tiếp nhận được sự tẩy sạch qua huyết đổ ra của Ngài và có thể biết: “Tôi cũng thuộc về Ngài. Ngài là Chúa và Đấng Cứu Rỗi của tôi! Thiên đàng là nhà của tôi! Sự sống lại đang trên đường đến! Và khi Ngài đến, tôi sẽ sống mãi mãi với Ngài và tôi sẽ dự phần vào tương lai của Ngài là điều sẽ kéo dài đời đời mãi mãi.”

Trích: Tại sao lại là Israel
Mục sư Rev. Willem JJ Glashouwer
Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế
Hình: Jerusalem Photo

https://www.facebook.com/photo/?fbid=726482588698616&set=a.120082816005266

Bình Luận:

You may also like