Home Chuyên Đề Nghiên Cứu Cho Thấy Hội Thánh Đem Lại Lợi Ích Kinh Tế Và Xã Hội Đáng Kể Cho Các Quốc Gia Có Thu Nhập Thấp

Nghiên Cứu Cho Thấy Hội Thánh Đem Lại Lợi Ích Kinh Tế Và Xã Hội Đáng Kể Cho Các Quốc Gia Có Thu Nhập Thấp

by ChristianToday
30 đọc

Một nghiên cứu mới bởi quỹ Tearfund thấy rằng những hoạt động tiếp cận cộng đồng của các hội thánh địa phương dẫn đến lợi nhuận xã hội gấp 28 lần mức đầu tư.

Nghiên cứu cho thấy cứ mỗi £1 đầu tư vào cộng đồng qua hội thánh địa phương đã giải phóng thêm £7 về thời gian công sức, tạo ra £211 giá trị xã hội – một mức lợi nhuận gấp 28 lần.

Nghiên cứu này được thực hiện bởi văn phòng tư vấn State of Life thay mặt cho quỹ Tearfund và khảo sát sự tác động trên những người dân sống trong các cộng đồng ở Rwanda, Sierra Leone, Tanzania và Zimbabwe được tiếp cận với các chương trình huấn luyện và đầu tư qua hội thánh của quỹ Tearfund.

Nghiên cứu nhận được 8000 câu trả lời khảo sát cho thấy người dân ở những cộng đồng này có khả năng đầu tư vào các tài sản như gia súc, đất đai, nhà cửa hoặc cơ sở kinh doanh cao hơn 62% so với các cộng đồng không được tiếp cận với các chương trình đào tạo hay đầu tư nào được dẫn dắt bởi hội thánh.

Họ có nhiều khả năng có mức thu nhập bằng hoặc cao hơn 51%  so với năm ngoái; 45% cảm thấy luôn có người sẵn sàng giúp đỡ mình; khả năng trong gia đình có một người bỏ học thấp hơn 26%, và tỷ lệ đói kém cũng thấp hơn 26%.

Nghiên cứu cũng cho thấy tác động này là lâu dài và bền vững, vì chất lượng cuộc sống của những người này vẫn cao hơn rất nhiều kể cả sau 5 năm hoặc hơn sau những đợt huấn luyện và đầu tư ban đầu.

Quỹ Tearfund nói nghiên cứu cho thấy việc đầu tư cho các cộng đồng qua hội thánh địa phương là “một cách cực kỳ hiệu quả để cải thiện đời sống”.

Tiến-sĩ Ruth Valerio, Giám-đốc Vận-động Chính-sách tại Tearfund, cho biết, “Nhờ có các ngân hàng thực thẩm và các chương trình hỗ trợ, mọi người ngày càng nhận thức được sự đóng góp to lớn của các hội thánh cho cộng đồng của chúng ta trong thời kỳ dịch Covid và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tăng cao.

Hiện nay chúng ta đã thấy đầu tư vào hội thánh cũng là một cách vô cùng hiệu quả để giúp đỡ người dân ở những nước có thu nhập thấp, điều này càng quan trọng hơn khi ngân sách trợ giúp ngày càng eo hẹp.

Báo cáo này chứng minh điều mà quỹ Tearfund đã thấy trên khắp thế giới trong hơn 50 năm qua: rằng Hội-thánh Chúa là một siêu anh hùng thực sự.

Dịch: Richard Huynh

Nguồn: Christiantoday.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like