Home Dưỡng Linh Bạn Có Đang Cảm Thấy Bất An?

Bạn Có Đang Cảm Thấy Bất An?

by Cbn.com
30 đọc

Mỗi ngày chúng ta thường nghe những tin tức về xung đột, tội phạm, tai nạn và những sự kiện không mong muốn khác khiến chúng ta cảm thấy lo lắng và sợ hãi.

Biết rằng mình không bao giờ có thể kiểm soát được các tình huống có thể xảy ra bất ngờ cũng như không thể tránh được tất cả những con người có chủ tâm gây rắc rối hoặc làm hại chúng ta có thể khiến chúng ta sợ đến mức trở nên tê liệt.

Thế nhưng với tư cách là con cái Chúa, chúng ta phải sống khá hơn như thế. Chúng ta chẳng phải là con không Cha và chúng ta biết Cha mình là ai. Đúng, chúng ta có thể không bao giờ kiểm soát được mọi chuyện, nhưng chúng ta có một Đức Chúa Trời nắm giữ mọi sự. Ngài đã hứa giúp đỡ và che chở cho chúng ta trong lúc khó khăn.

Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời vì lời hứa của Ngài! Tạ ơn Chúa vì sức mạnh và sự chở che của Ngài.

“Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của con;Lòng con tin cậy Ngài và con được cứu giúp.Vì vậy, lòng con rất mừng rỡ; Con sẽ lấy bài hát mà ca ngợi Ngài.” (Thi-thiên 28:7)

Hãy tiếp tục tin cậy và ngợi khen Chúa vì tình yêu thương, sự nhân từ và đức thành tín của Ngài!

Biên tập: Eunice Tu
Nguồn: facebook.com/CBNAsia
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like