Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 06 – Sự Nhân Từ Của Đức Chúa Trời

Ngày 06 – Sự Nhân Từ Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 19:20-37

20 Bấy giờ I-sa, con trai A-mốt, gởi lời đến nói với vua Ê-xê-chia rằng: “CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Ta có nghe lời cầu nguyện của ngươi về việc vua San-chê-ríp của A-si-ri. 21 Đây là lời của CHÚA đã phán về hắn: Trinh nữ ở Si-ôn khinh dể ngươi, nhạo báng ngươi; Sau lưng ngươi, con gái ở Giê-ru-sa-lem lắc đầu. 22 Ngươi đã nhục mạ và khinh bỉ ai? Ngươi đã lên giọng Và giương mắt kiêu căng với ai? Ngươi nghịch cùng Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên ấy à! 23 Ngươi đã dùng các sứ giả mà phỉ báng CHÚA, Ngươi nói rằng: ‘Với nhiều xe chiến mã, Ta đã lên những đỉnh cao các núi, Ta đã lên tận những nơi chót vót của núi Li-ban; Ta đã đốn hạ những cây bá hương cao nhất, và những cây tùng tốt nhất; Ta đã vào tới giữa rừng sâu, vào tận chốn rừng rậm thâm u. 24 Ta đã đào giếng, và uống nước nơi xứ lạ. Ta đã làm khô cạn các song suối ở Ai-cập bằng gót bàn chân ta.’ 25 Ngươi há không nghe rằng Ta đã định từ lâu rồi sao? Những gì Ta đã định từ thời thái cổ, giờ đây Ta cho thực hiện, Đó là ngươi phải biến những thành trì kiên cố Thành những đống vụn hoang tàn.

26 Dân cư ở những nơi đó đều yếu nhược, Khiếp sợ và bối rối; Họ trở nên như cây cỏ ngoài đồng, Như cỏ non mới mọc, Như cỏ mọc trên mái nhà, Héo khô trước khi chưa kịp lớn. 27 Nhưng Ta biết ngươi, Ta biết lúc ngươi đứng dậy và khi ngươi ngồi xuống, Ta biết lúc ngươi đi ra và khi ngươi đi vào, Ta cũng biết ngươi lúc ngươi nổi giận nghịch lại Ta. 28 Vì ngươi đã nổi giận nghịch lại Ta, Những lời ngạo mạn của ngươi đã thấu đến tai Ta, Nên Ta sẽ xỏ vòng vào lỗ mũi ngươi, Tra hàm thiếc vào miệng ngươi; Ta sẽ bắt ngươi phải trở về Trên con đường mà ngươi đã ra đi. 29 Hỡi Ê-xê-chia, đây sẽ là một dấu hiệu cho ngươi: Năm nay ngươi sẽ ăn hoa màu tự mọc, Năm thứ hai ngươi sẽ ăn những gì mọc lên từ các hoa màu ấy, Năm thứ ba ngươi sẽ gieo, gặt, Trồng vườn nho và ăn trái. 30 Những gì còn sót lại của Giu-đa Sẽ đâm rễ và đơm bông kết trái; 31 Vì từ Giê-ru-sa-lem những người sống sót sẽ tràn ra, Từ núi Si-ôn sẽ tuôn ra một dòng người thoát nạn. Lòng nhiệt thành của Chúa Vạn Quân sẽ làm như vậy.”

32 Vậy nên, Chúa phán về vua của A-si-ri như vầy:

“Nó sẽ không vào được thành nầy, Nó sẽ không bắn một mũi tên vào thành, Nó sẽ không núp sau thuẫn khiên mà xông tới, Nó sẽ không đắp lũy tấn công thành. 33 Nó đã dùng đường nào để đi tới, thì cũng sẽ dùng đường đó mà trở về; Nó sẽ không vào được thành nầy, CHÚA phán vậy.

34 Vì Ta sẽ bảo vệ thành và cứu thành nầy, Vì cớ Ta và vì Đa-vít, tôi tớ Ta.”

San-chê-ríp Thất Bại Và Bị Giết

35 Ngay trong đêm đó, một thiên sứ của CHÚA đi ra và giết chết một trăm tám mươi lăm ngàn người trong trại quân A-si-ri. Đến sáng, người ta thức dậy thì chỉ thấy toàn là xác chết. 36 Vua San-chê-ríp của A-si-ri rút lui về và ở tại Ni-ni-ve. 37 Khi vua đang quỳ lạy trước thần của mình trong đền thờ của Nít-róc, thì hai con trai của vua là A-tra-mê-léc và Sa-rết-se dùng gươm đâm vua chết, rồi bỏ trốn sang xứ A-ra-rát. Con trai vua là Ê-sa-ha-đôn lên ngôi kế vị.

SUY GẪM:

C. 21, 22  Khi dân sự Chúa bị sỉ nhục thì chính Ngài cũng bị sỉ nhục. Sự nhục mạ của A-si-ri về Giê-ru-sa-lem là đối nghịch lại với Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. Hãy suy gẫm về Chúa, Đấng đang lắng nghe trong chính hoàn cảnh đó.

C. 29, 31  Để làm dấu chỉ cho sự đáp Cầu nguyện, Đức Chúa Trời hứa sẽ nuôi nấng và bảo vệ họ. Điều này sẽ không được hoàn thành bởi Ráp-sa-kê (đối chiếu với 18:32), nhưng bởi lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va.  Lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va được thể hiện như thế nào trong cuộc đời tôi?

C. 32-34  Vì danh Đức Chúa Trời và vì Đa-vít, tôi tớ yêu dấu của Ngài, Đức Chúa Trời đã bảo về và cứu chuộc thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Trời bảo vệ đến cuối cùng những ai nắm chặt lấy lời hứa của Chúa và trung tín với Ngài trong mọi hoàn cảnh. Ráp-sa-kê công bố bảo đảm về sự an toàn cho dân Giu-đa nhưng rõ ràng đó là sự bịp bợm. Chúng ta phải biết chính xác ai là vua đích thực của sự bình an (đối chiếu với Ê-sai 9:6).

C. 35, 36  Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến hình phạt tội lỗi xúc phạm Đức Chúa Trời. Bởi vì công việc của thiên sứ Đức Giê-hô-va mà dân A-si-ri hùng mạnh đã không tấn công nhưng đã thình lình rút lui. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va là một thần phá hủy đối với những ai xem thường Đức Chúa Trời, nhưng là một thần hầu việc cho dòng dõi được cứu.

Cầu nguyện: Xin giúp con đặt lòng tin vào sự sốt sắng của Đức Giê-hô-va, Đấng nắm giữ những ai tin cậy mình Ngài.

Bình Luận:

You may also like