Home Tin tức Thánh Lễ Báp-tem Nhân Ngày Father’s Day

Thánh Lễ Báp-tem Nhân Ngày Father’s Day

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hội Thánh Báp Tít Việt Nam tại Thành Phố Greensboro, Tiểu Bang North Carolina, USA  thành lập được tròn 27 năm. Đây là 1 trong 7 Hội Thánh Báp Tít Việt Nam trong khu vực North Carolina, do MS Võ Đức Hòa quản nhiệm. Hội Thánh đã xây dựng được nhà thờ từ 19 năm qua, có chương trình truyền giáo tại Việt Nam.

Đặc biệt Hội Thánh hướng đến tương lai cho thế hệ trẻ sinh ra tại Hoa kỳ, Hội Thánh cậy ơn Chúa mời Mục sư Trương Công Đạt lo cho thế hệ trẻ. Nhân ngày Father’s Day Mục sư Trương Công Đạt cậy ơn Chúa cử Hành Thánh Lễ Báp-têm cho 7 thanh thiếu niên quyết tâm hứa nguyện đồng sống chết với Chúa.

Xin cầu nguyện để công việc Chúa tại đây được kết quả, đặc biệt qua những con người trẻ.

P1050503
P1050504

P1050601
P1050602
P1050612
P1050613

MS Võ Đức Hòa

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like