Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 28 – Vua Và Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm

Ngày 28 – Vua Và Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Thánh Thi 110:1-7

CHÚA và Vị Vua Ngài Chọn Lựa
1
CHÚA phán với Chúa tôi:
“Hãy ngồi bên phải ta,
Cho đến khi ta đặt các kẻ thù ngươi
Làm bệ dưới chân ngươi.”
2
Từ Si-ôn CHÚA sẽ mở rộng vương quyền của ngươi.
Hãy cai trị giữa các kẻ thù ngươi.
3
Trong ngày lâm chiến
Dân ngươi sẽ hiến mình tình nguyện;
Từ lúc sáng sớm rạng đông,
Những thanh niên tuấn tú
Được trang sức thánh sẽ đến với ngươi.
4
CHÚA đã thề Và sẽ không đổi ý rằng:
“Ngươi là thầy tế lễ đời đời,
Theo ban Mên-chi-xê-đéc.”
5
Chúa ở bên phải ngươi;
Trong ngày thịnh nộ,
Ngài sẽ đập tan các vua.
6
Ngài sẽ phán xét các nước, làm thây người chất đống;
Ngài đập tan các lãnh tụ trên khắp trái đất.
7
Vua sẽ uống nước từ con suối bên đường,
Nhờ đó người sẽ ngước đầu lên.

 

SUY GẪM:

C. 1 Đức Chúa Trời ban cho Đa-vít làm vua và ban cho ông ngôi vinh quang ngồi bên cạnh Ngài. Đức Chúa Trời ban cho Đa-vít quyền lực rất lớn và Ngài giúp đỡ ông dành được chiến thắng trên kẻ thù của ông. Chúa Giê-su đã nói Con Người, Đấng Mê-si sẽ đến từ dòng dõi của Đa-vít (xem Ma-thi-ơ 22:42-45; Mác 12:35-37). Các môn đồ hiểu điều này khi Chúa Giê-su ngự nơi thiên đàng là dấu chỉ về sự chiến thắng lớn lao trên kẻ thù của họ (Công vụ 2:34, I Cô-rinh-tô 15:25, Ê-phê-sô 1:20; Cô-lô-se 3:1, Hê-bơ-rơ 1:3, IPhi-e-rơ 3:22). Chúa Giê-su Christ đã khiến cho kẻ thù của Ngài làm bệ dưới chân mình và Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Cha. Hãy nhận biết rằng Chúa Giê-su Christ là Vua, Đấng cai trị đời sống của chúng ta sẽ đem bình an đến cho chúng ta.

C. 4 Ngai bên hữu Đức Chúa Trời Cha sẽ được ban cho trách nhiệm thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc. Tác giả sách Hê-bơ-rơ đã từng so sánh trách nhiệm của thầy tế lễ thượng phẩm A-rôn với trách nhiệm thầy tế lễ thượng phẩm là Chúa Giê-su Christ (Hê-bơ-rơ 5:1-10). Chúa Giê-su là Đấng Mê-si và là thầy tế lễ thượng phẩm, Đấng giống như một vị vua, cũng là Con và là thầy tế lễ thượng phẩm (xem Hê-bơ-rơ 1:3, 5:6, 7:17,21). Thầy tế lễ mà chúng ta cần phải nhờ cậy là Đấng Mê-si đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Cha.

C. 5-7 Chúng ta thấy rằng vương quốc của Chúa Giê-su Christ sau cùng sẽ chiến thắng trong thời kỳ cuối cùng. Mọi nước, mọi quyền lực đều sẽ phải quỳ gối trước chân của Chúa Giê-su là Đấng Mê-si. Ngài sẽ nắm toàn bộ thế giới, những người đang cố gắng thay đổi số phận của thế giới bằng quyền lực của riêng họ sẽ bị mất nó. Điều này cũng giống như trong đời sống cá nhân riêng của chúng ta.

Cầu nguyện Xin Chúa giúp con hạ xuống trước chân Chúa Giê-su là Vua và vâng theo lời Chúa.

Bình Luận:

You may also like