Home Dưỡng Linh Cây Thập Tự Tại Trung Tâm Thương Mại Thế Giới

Cây Thập Tự Tại Trung Tâm Thương Mại Thế Giới

by Ban Biên Tập
30 đọc

Nhiều câu chuyện cảm động được lưu hành sau mấy vụ tấn công khủng bố vào Trung Tâm Thương Mại Thế Giới ngày 11 tháng 9 năm 2001. Không câu chuyện nào có ý nghĩa thuộc linh hơn chuyện về Frank Silecchia, người thợ sắt. Trong khi giúp tìm kiếm các tử thi, Frank thấy hai thanh thép hình thập tự giá đứng thẳng ngay giữa đống đổ nát.

Tự phong mình phụ trách nhà bảo tàng biểu tượng nổi bật đó về tình yêu của Đức Chúa Trời, ông thường đưa các du khách đau khổ tới xem. Nhiều người được an ủi nhờ lời chứng thầm lặng từ sự Hiện Diện thiêng liêng trong những thảm cảnh tệ hại nhất. Một hôm nhà báo Barbara Walters đưa các bạn mắt đẫm lệ vì có con trai chết trong thảm họa này đến gặp Frank, Frank chỉ đưa họ tới thập tự giá.
Giải đáp cho nỗi đau cùng tội ác khủng khiếp trên đời này không phải là lý lẽ triết học hoặc luận văn thần học. Giải đáp thỏa đáng chính là Thập tự giá đồi Gô-gô-tha, nơi Chúa Giê-xu, hiện thân của Đức Chúa Trời, trong ân sủng khó dò đã tự mang lấy gánh nặng tội lỗi chúng ta và chất “trên thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta… được sống cho sự công bình” ( IPhi-e-rơ 2:24).
Nếu bạn chưa được dẫn tới thập tự giá đồi Gô-gô-tha, hãy để tôi đưa bạn tới đó. Ngài đã chết thế cho bạn rồi sống lại. Hãy tin Ngài thì bạn sẽ được cứu (ICô-rinh-tô 1:21).

Vernon Grounds (LHS)
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Bình Luận:

You may also like