Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 12 – Đó Là Ý Muốn Của Đức Chúa Trời

Ngày 12 – Đó Là Ý Muốn Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

1Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-13

Đời Sống Đẹp Lòng Chúa

1 Vậy, sau cùng, thưa anh chị em, trong Chúa Giê-su chúng tôi kêu gọi và khuyên anh chị em rằng: Như anh chị em đã học từ chúng tôi thể nào để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và anh chị em đang sống như thế, thì hãy càng tấn tới hơn nữa. 2 Vì anh chị em biết chúng tôi, bởi Chúa Giê-su, đã truyền cho anh chị em những huấn thị nào. 3 Vậy, ý muốn của Đức Chúa Trời là anh chị em phải thánh khiết, tránh gian dâm. 4 Mỗi người phải biết giữ gìn thân thể mình thánh khiết và tôn trọng, 5 chớ chiều theo đam mê dục vọng như những người ngoại đạo không biết Đức Chúa Trời. 6 Đừng ai vi phạm hay lừa gạt anh chị em mình về vấn đề nàyCtd: về vấn đề gian dâm hoặc về công việc  vì Chúa là Đấng trừng phạt tất cả những điều đó như chúng tôi đã nói trước và cảnh cáo anh chị em. 7 Vì Đức Chúa Trời đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế nhưng sống thánh khiết. 8 Cho nên ai bác bỏ lời huấn thị trên thì không phải bác bỏ loài người nhưng khước từ Đức Chúa Trời, Đấng ban Đức Thánh Linh của Ngài cho anh chị em. 9 Còn về tình huynh đệ, anh chị em không cần chúng tôi viết cho anh chị em vì chính anh chị em đã được Đức Chúa Trời dạy hãy yêu thương nhau. 10 Thật ra anh chị em đang làm điều đó cho tất cả anh chị em trong khắp miền Ma-xê-đoan. Tuy nhiên, thưa anh chị em, chúng tôi khuyên anh chị em hãy tấn tới hơn nữa. 11 Hãy cố sống yên lành, chăm lo công việc riêng của mình và tự tay làm việc như chúng tôi đã truyền. 12 Như thế, đời sống anh chị em được người ngoài kính trọng và không thiếu thốn gì cả.


SUY GẪM:

C. 3-7 Đức Chúa Trời muốn dân của Ngài sống thánh khiết. Phao-lô dạy dỗ rằng sự thánh khiết không phải là một yêu cầu thuộc linh, mà đó là những hành động thiết thực. Sự thánh khiết nghĩa là giữ mình khỏi sự gian dâm, tôn trọng người phối ngẫu của mình, không làm tổn thương anh em bằng những hành động chiều theo dục vọng mê đắm.

C. 8 Đức Chúa Trời ban cho Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Đức Thánh Linh và giúp chúng ta sống một đời sống thánh khiết. Chấp thuận tội lỗi gian dâm là hành động chúng ta đang khước từ Đức Thánh Linh mà Chúa đã ban cho mình. Và điều này sẽ dẫn đến tội khước từ chính Đức Chúa Trời. Hãy tra soát liệu có điều gì bất khiết mà Đức Chúa Trời ghét đang ẩn chứa trong đời sống của chúng ta hay không.

C. 9,10 Những tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận Lời Đức Chúa Trời, mà họ áp dụng Lời Chúa bằng hành động yêu thương anh em mình. Phao-lô khích lệ họ hãy yêu thương nhau hơn nữa. Chúng ta cũng không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận Lời Chúa, mà hãy tìm kiếm cách nào để chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thương “tấn tới hơn nữa“.

C. 11,12 Để biểu hiện tình yêu thương tấn tới, chúng ta phải sống đời sống yên lành, chăm lo công việc riêng của mình và tự tay làm việc để làm trọn bổn phận mình. Hãy cẩn thận về việc quá bận rộn những công việc đây đó mà không chăm lo tới những bổn phận của riêng chúng ta.

Cầu nguyện Nguyện con được kết quả thánh khiết và yêu thương với sự nương cậy nơi Đức Thánh Linh.

Bình Luận:

You may also like