Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 09 – Những Người Truyền Bá Phúc Âm Của Đức Chúa Trời

Ngày 09 – Những Người Truyền Bá Phúc Âm Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc1Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12

Chức Vụ Của Phao-lô Tại Tê-sa-lô-ni-ca

1 Thưa anh chị em, chính anh chị em biết rằng việc anh chị em tiếp đón chúng tôi không phải là vô ích. 2 Nhưng, như anh chị em biết, dù bị đau khổ và sỉ nhục tại Phi-líp chúng tôi vẫn nhờ cậy Đức Chúa Trời chúng ta mạnh dạn truyền Phúc Âm của Đức Chúa Trời cho anh chị em giữa nhiều chống đối. 3 Vì lời kêu gọi của chúng tôi không phải sai lầm, không do động cơ dơ bẩn, không có ý lừa gạt, 4 nhưng vì Đức Chúa Trời đã xác nhận chúng tôi là đáng tin cậy để ủy thác Phúc Âm, nên chúng tôi cứ rao giảng, không phải để làm vừa lòng loài người nhưng đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng xem xét lòng chúng tôi. 5 Vì như anh chị em biết, chúng tôi không bao giờ dùng lời xu nịnh, không viện cớ che đậy lòng tham, có Đức Chúa Trời chứng giám. 6 Chúng tôi không bao giờ tìm kiếm vinh quang từ loài người, dù là từ anh chị em hay người khác. 7 Mặc dù với tư cách là sứ đồ của Chúa Cứu Thế chúng tôi có thể đòi anh chị em phải tôn trọng chúng tôi. Trái lại, chúng tôi ðã cư xử dịu dàng giữa anh chị em như người mẹ chăm sóc con mình. 8 Chúng tôi yêu mến anh chị em đến nỗi mong ước được chia sẻ cho anh chị em, không những Phúc Âm của Đức Chúa Trời, mà cả đời sống chúng tôi nữa, vì anh chị em đã trở nên những người yêu quý của chúng tôi. 9 Thưa anh chị em, anh chị em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi. Trong khi truyền giảng Phúc Âm của Đức Chúa Trời cho anh chị em, chúng tôi đã ngày đêm làm việc để khỏi làm gánh nặng cho một ai trong anh chị em. 10 Có anh chị em và Đức Chúa Trời làm chứng, chúng tôi đã sống giữaCtd: chúng tôi đối với anh chị em  anh chị em, là những tín hữu, một cách thanh sạch, công chính và không có gì đáng trách. 11 Anh chị em cũng biết rằng chúng tôi đã đối xử với mỗi người trong anh chị em như cha với con. 12 Chúng tôi đã khuyến khích, an ủi và nài xin anh chị em sống xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng kêu gọi anh chị em vào Vương Quốc Ngài và hưởng vinh quang với Ngài.


SUY GẪM:

C. 1,2 Đức Chúa Trời vùa giúp mục vụ của họ và ngăn ngừa sự sai lạc. Chính vì thế, Phao-lô và các cộng sự đã không phải chịu đau khổ và sỉ nhục giống như tại Phi-líp, nhưng đã truyền giảng Phúc Âm. Họ chắc chắn rằng Đức Chúa Trời đã ở cùng và ban cho họ sức mạnh và quyền năng để vượt qua những khó khăn. Hãy nương dựa duy nhất vào Đức Chúa Trời, Đấng vùa giúp khiến mục vụ của chúng ta sẽ không trở nên vô ích.

C. 12 Đức Chúa Trời lựa chọn và kêu gọi chúng ta sống một đời sống xứng đáng với Vương Quốc Đức Chúa Trời và vinh quang của Ngài. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta không phải để sống giống như thế gian này, nhưng để sống xứng đáng với Ngài. Ngày hôm nay hãy xem xét liệu những suy nghĩ và hành động của tôi có xứng đáng với Vương Quốc Đức Chúa Trời hay không.

C. 5,6 Sứ đồ, người cố gắng làm hài lòng Đức Chúa Trời, không bao giờ dùng lời xu nịnh vì biết rằng mình không cần tìm kiếm vinh quang từ loài người, và cũng không viện cớ che đậy lòng tham. Hãy kiểm tra lại chính bản thân mình, liệu chúng ta có tìm kiếm sự tôn trọng từ loài người khi chúng ta làm công việc của Đức Chúa Trời hay không.

C. 7,8 Các sứ đồ đã không tìm kiếm sự tôn trọng, nhưng cư xử cách dịu dàng như người mẹ chăm sóc con mình. Phải là một tình yêu sâu đậm đến mức nào mới có thể khiến họ chia sẻ cả đời sống của mình đến vậy! Là những tôi tớ của Đức Chúa Trời, chúng ta hầu việc Ngài với thái độ như thế nào?

Cầu nguyện Nguyện con sống một đời sống tràn đầy lẽ thật và tình yêu xứng đáng với Vương Quốc Đức Chúa Trời.

Bình Luận:

You may also like