Home Tin tức Kiên Giang: Lễ Tấn Phong Mục Sư Cho 8 Mục Sư Nhiệm Chức Khu Vực III Tại Hội Thánh Tân Hiệp

Kiên Giang: Lễ Tấn Phong Mục Sư Cho 8 Mục Sư Nhiệm Chức Khu Vực III Tại Hội Thánh Tân Hiệp

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Vào lúc 9 giờ ngày thứ năm 27/10/2022, tại HTTL Chi Hội Tân Hiệp Kiên Giang, Hội Đồng Thẩm vấn và Tấn phong Mục Sư Khu Vực III đã long trọng cử hành lễ Tấn Phong Mục sư theo nghi thức HTTLVN cho 8 Mục sư Nhiệm chức:

  1. Hà Minh Quang Huy – Quản nhiệm Hội Thánh An Phú (Cần Thơ)
  2. Trần Phước Viễn,- Quản nhiệm Hội Thánh Mỹ Lộc (Vĩnh Long)
  3. Phạm Khắc Lĩnh – Quản nhiệm Hội Thánh Hậu Nghĩa (Long an)
  4. Nguyễn Hữu Triều, -Quản nhiệm Hội Thánh Tân Khánh Trung (Đồng Tháp)
  5. Nguyễn Minh Nhựt, – Phú tá Quản nhiệm Hội Thánh Cái Răng (Cần Thơ)
  6. Nguyễn Tấn Thọ – Quản nhiệm Hội Thánh Mông Thọ (Kiên Giang)
  7. Lê Si Giô Na – Quản Nhiệm Hội Thánh Đá Nỗi Kiên Giang)
  8. Nguyễn Hoàng Nguyên – Quản nhiệm Hội Thánh Long Phụng (Long An)

Hiện diện trong buổi lễ gốm có Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I Tổng Liên Hội, Chủ tịch Hội Đồng Thẩm vấn và Tấn phong Muc sư khu vực III cùng các Ủy viên: Mục sư Nguyễn Văn Ngọc; Mục sư Lê, Hoàng Long; Mục sư Trần Thanh Dũng; Mục sư Nguyễn Trung Tâm; Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ và rất đông tôi con Chúa khắp nơi nhận lời mời tham dự. Ngoài ra có đại diện các cấp chính quyền trong và ngoài tỉnh Kiên Giang tham dự suốt chương trình .

Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ dẫn chương trình , Mục sư Nguyễn Bình Tín, Ủy viên Mục vụ Tổng Liên Hội, Quản nhiệm Hội Thánh Tân Hiệp cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa tể trị và điều hướng.

Sau những bài hát tôn vinh Chúa của các ban hát lễ  Mục sư Phan Quang Thiệu, Phó Hội trưởng II Tổng Liên Hội gảng dạy Lời Chúa trao sứ điệp Tấn phong Mục sư với đề tài NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA DÙNG, Kinh Thánh nền tảng Giô suê 1:1-9. Câu gốc “Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se, mà rằng: Môi-se, tôi tớ ta, đã chết; bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên.”  (Giô-suê 1;1,2). Qua ánh sáng của Lời Chúa Mục sư diễn giả nhắc nhở toàn thể con dân Chúa diện diện, đặc biệt vớ 8 Mục sư Nhiệm chức đang cầu phong Mục sư sáng nay: Mọi người cần nhận thức chính Đức Chúa Trời là đấng sai phái, đặt để chức vụ cho tôi con Chúa. Trước khi nhận lãnh trách nhiệm chăn giữ bầy chiên mà Chúa giao phó, nên nhìn lại chính mình mà hoàn thành trách nhiệm cách trọn vẹn, phải luôn luôn thể hiện hình ảnh Chúa qua việc làm chúng ta để thiên hạ có tầm nhìn tốt về Cơ Đốc nhân chân chính Chúa đẹp lòng; phải trung thành với Chúa, can đãm hầu việc Chúa, trang bị Lời Chúa cho chính mình và bầy chiên mình đang chăn giữ.

Tạ ơn Chúa, Mục sư Phan Vĩnh Cự – Chủ tịch Hội đồng Thẩm vấn và Tấn phong Mục sư khu vực III thực hiện nghi thức lễ tấn phong cho 8 Mục sư Nhiệm chưc cầu phong cách trang trọng mọi sự diễn ra đều quy sự vinh hiển về cho Ba Ngôi Đức Chúa.Trời.

Chương trình lễ Tấn phong Mục sư khu vực III được kết thúc lúc 11 giờ 45 cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Dương Quang Hòa – Ủy viên Mục vụ Tổng Liên Hội.

Hình  ảnh liên quan ngày lễ Tấn phong:Mục sư:

Toàn cảnh trước giờ khai mạc lễ Tấn phong Mục sư tại bên ngoài nhà thờ Tin Lành Tân Hiệp

Quang cảnh chương trình lễ Tấn phong Mục sư

Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ hướng dẫn chương trình
Mục sư Nguyễn Bình Tín cầu nguyện khai lễ
Các ban hát lễ hiện diện góp phần tôn vinh Chúa
Mục sư Phan Quang Thiệu – Phó Hội trưởng II giảng trao sứ điệp tấn phong Mục sư
Mục sư Trương Thanh Thiên Ân cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa
Mục sư Phan Vĩnh Cự – Chủ tịch Hội đồng Thẩm vấn và Tấn phong Mục sư khu vực III thực hiện nghi thức Tấn phong Mục sư
Ban tổ chức trao chứng nhận Mục sư cho 8 Tân Mục sư
Mục sư đoàn đặt tay cầu nguyện cho 8 Tân Mục sư
Mục sư Hà Minh Quang Huy đại diện các Tân Mục sư bày tỏ tâm chí
Mục sư Hồ Nguyên Kha chúc mừng tặng quà của Tổng Liên Hội
Mục sư Châu Tử Tôn đại diện Hội đồng Giáo phẩm chúc mừng tặng quà

Các Ban Đại diện chúc mừng tặng quà

Đại diện chính quyền chúc mừng tặng quà

Mục sư Dương Quang Hòa cầu nguyện chúc phước
Các Tân Mục sư chụp hình lưu nệm cùng Hội đồng Thẩm vấn và Tấn phong Mục sư khu vực III
Bình Luận:

You may also like