Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 29 – Báo Thù Dân Ma-đi-an

Ngày 29 – Báo Thù Dân Ma-đi-an

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 


Dân số 31:1-24

Báo Thù Người Ma-đi-an

1 CHÚA phán bảo Môi-se: 2 “Hãy báo thù người Ma-đi-an cho Y-sơ-ra-ên. Rồi con sẽ được về cùng tổ tiên.” 3 Vậy, Môi-se bảo dân: “Vũ trang một số nhân dân để đi đánh dân Ma-đi-an, thi hành lệnh báo thù của CHÚA. 4 Mỗi chi tộc sẽ gửi một ngàn quân ra trận.” 5 Như vậy, trong Y-sơ-ra-ên, mỗi chi tộc chọn một ngàn người, mười hai ngàn người được vũ trang để ra trận. 6 Môi-se ra lệnh xuất quân, một ngàn quân mỗi chi tộc, cùng với Phi-nê-a, con thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, đem theo các dụng cụ thánh và cầm kèn đồng thổi báo hiệu. 7 Họ tấn công Ma-đi-an theo lệnh CHÚA truyền cho Môi-se, giết tất cả những người đàn ông, 8 kể cả năm vua Ma-đi-an là Ê-vi, Rê-kem, Xu-rơ, Hu-rơ và Rê-ba. Ba-la-am, con trai Bê-ô cũng bị chém chết. 9 Người Y-sơ-ra-ên bắt đàn à, trẻ con Ma-đi-an, thu chiến lợi phẩm gồm bò, cừu và của cải. 10 Họ đốt hết các thành, trang trại của người Ma-đi-an. 11 Họ lấy các chiến lợi phẩm, người và súc vật, 12 đem tất cả người đã bắt được và của cải đã thu được về cho Môi-se, thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và nhân dân Y-sơ-ra-ên đang cắm trại tại đồng bằng Mô-áp, bên sông Giô-đanh, đối diện Giê-ri-cô. 13 Môi-se, thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và tất cả các nhà lãnh đạo cộng đồng nhân dân đi ra bên ngoài trại đón họ. 14 Môi-se giận các sĩ quan chỉ huy quân đội lắm, những người chỉ huy hàng ngàn và hàng trăm quân, vừa từ chiến trường về. 15 Ông hỏi họ: “Tại sao các ông tha chết cho những người đàn bà này? 16 Họ chính là những người theo mưu của Ba-la-am, dụ dỗ người Y-sơ-ra-ên từ bỏ CHÚA, cúng thờ Phê-ô, và vì thế dân Chúa bị tai họa. 17 Bây giờ, phải giết hết những đứa con trai và những người đàn bà đã nằm với đàn ông. 18 Nhưng tha chết cho các trinh nữ, và có thể giữ họ cho mình. 19 Còn những ai đã giết người hoặc đụng vào xác chết, phải ở lại bên ngoài trại bảy ngày. Vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy, phải tẩy uế mình và người mình bắt được. 20 Cũng phải tẩy sạch áo xống, đồ dùng bằng da, bằng lông dê và bằng gỗ.” 21 Thầy tế lễ Ê-lê-a-sa nói với các chiến sĩ: “Đây là quy tắc CHÚA đã truyền cho Môi-se: 22 Vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, chì 23 và bất cứ vật gì không cháy, phải đưa vào lửa đốt; và cũng phải dùng nước tẩy uế cho sạch các vật ấy nữa. Còn vật gì không chịu được lửa thì chỉ cần tẩy cho sạch bằng nước tẩy uế. 24 Vào ngày thứ bảy, sau khi giặt áo xống, anh em sẽ được sạch và được vào trại.”

 

SUY GẪM:

C. 1-3 Đức Chúa Trời coi dân Ma-đi-an là kẻ thù và công bố sự báo thù trên họ, vì họ đã cám dỗ dân sự của Chúa và khiến họ phạm tội thờ thần tượng. Chúng ta, những Cơ đốc nhân, không báo thù những kẻ thù nghịch (Lê vi 19:18, Châm 25:21, Mat 5:43,44, Rô 12:19). Dầu vậy, tội lỗi kẻ thù là những kẻ làm xáo trộn vinh quang của Chúa chắc chắn sẽ bị trừng phạt.

C. 6 Đức Chúa Trời chiến trận cùng dân Ngài. Phi-nê-a, thầy tế lễ, đem theo các dụng cụ thánh và kèn đồng làm hiệu. Trong trận chiến Đức Chúa Trời ra lệnh, sự hiện diện của Ngài là chìa khóa đem lại chiến thắng, không phải gươm giáo. Chúng ta cần mong đợi sự hiện diện của Đức Chúa Trời hơn bàn tay của bất kỳ con người nào trong chiến trận thuộc linh của chúng ta.

C. 7,8 Họ giết tất cả những người nam Ma-đi-an cùng năm vua để loại bỏ quyền lực có thể làm vấy bẩn Y-sơ-ra-ên. Chúng ta cũng cần loại bỏ hoàn toàn tất cả mọi thứ có thể khiến chúng ta phạm tội và rời khỏi con đường thánh khiết của tuyển dân của Đức Chúa Trời.

C. 13-17 Môi-se tức giận khi nhìn thấy những người nữ Ma-đi-an và con cái họ tại nơi đón đạo quân trở về, bởi họ đã được lệnh phải giết tất cả những người Ma-đi-an, vậy mà một số người còn sống sót. Để loại bỏ khả năng phạm tội thờ thần tượng một lần nữa, tất cả mọi nguồn tội phải bị chặt đứt một cách hoàn toàn. Chúng ta phải ghi nhớ lời cảnh báo này về sự ảnh hưởng của tội lỗi và tính quan trọng của việc không bao giờ cho phép chúng bước vào cuộc đời của chúng ta.

Cầu nguyện Lạy Chúa xin giúp con ngay lập tức chặt đứt hoàn toàn bất kể tội lỗi nào tìm thấy trong đời sống con.

Bình Luận:

You may also like