Home Dưỡng Linh Điều Kiện Của Đức Chúa Trời Để Được Ban Phước

Điều Kiện Của Đức Chúa Trời Để Được Ban Phước

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Vậy thưa anh chị em, do lòng
thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài khuyên anh chị em hãy dâng thân thể mình như của lễ sống và thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là cách thờ phượng thật và phải lẽ của anh chị em. Đừng rập khuôn theo đời nầy, nhưng hãy được biến đổi theo sự đổi mới trong tâm trí mình, để anh chị em có thể thử nghiệm cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là gì. (Rô-ma 12:1-2)

Nếu người ta lương thiện, hẳn số đông sẽ nói phần tin lành của họ thật khó khăn để giống được với đời sống mà Đức Chúa Trời đã hứa. Họ phấn đấu trở đi trở lại với cùng những điều tội lỗi, than thở rằng Thiên Chúa hiếm khi đáp lời cầu xin, và tự hỏi tại sao Ngài không ban những điều mong mỏi của tấm lòng họ. Tuy nhiên hầu hết các tín hữu không ngừng hỏi: tại sao Đức Chúa Trời không ưa thích mình?

Sự trả lời cho câu hỏi này có thể làm đảo lộn đời sống nếu chúng ta mong muốn gặp được một điều kiện của Chúa Trời để nhận lấy phước hạnh đầy trọn. Chúng ta được tạo ra với một khả năng để kinh nghiệm sự tốt đẹp nhất của Đức Chúa Trời trong mọi mặt của đời sống; nhưng để cho điều đó xảy đến, chúng ta phải dâng chính chúng ta như những của lễ hi sinh sống. Nói cách khác, chúng ta cần được cách biệt với thế gian và trao lên Thiên Chúa cho mục đích của Ngài.

Đừng bị lầm lạc theo quan điểm của văn hóa về sự phục dịch. Đức Chúa Trời không gọi kẻ yếu vào vòng tôi tớ cho người mạnh. Thật ra, các tín nhân là những con người tự do nhất trong thế giới bởi vì chúng ta có thể tin cậy Đức Chúa Cha sẽ ban cho mình điều tốt nhất đáp lại lòng cam kết của chúng ta. Sự tốt nhất của Thiên Chúa có thể không luôn luôn thấy hấp dẫn bên ngoài, nhưng kinh nghiệm dạy cho chúng ta rằng Ngài đã điều khiển mọi hoàn cảnh cho sự ích lợi của chúng ta.  Một khi đã kinh nghiệm được điều tốt nhất của Thiên Chúa, chúng ta có thể không bao giờ thoả mãn với ít hơn.

Lảng tránh sự đầu phục qua các mưu chước của mình sẽ đưa đến những năm tháng lãng phí đuổi theo đằng sau phước hạnh của Ngài. Còn ở bên kia, tấm lòng của chúng ta được tràn đầy niềm vui và sự bình an khi chúng ta được kéo đến gần với Cha Thiên-thượng. Cách tốt nhất để kết nối với Đức Chúa Trời là tự nguyện đặt chính mình vào trong tay Ngài.

Hãy để Đức Chúa Trời biểu lộ cho bạn những phước hạnh nào mà Ngài có thể ban đến theo với ý muốn đầu phục của bạn.

Dr Charles Stanley

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like