Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 30 – Ngài Nhớ Lại Giao Ước

Ngày 30 – Ngài Nhớ Lại Giao Ước

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Thánh Thi 106:32-48

32 Tổ tiên chúng tôi làm Chúa giận vì vụ nước uống tại Mê-ri-ba; vì cớ họ Môi-se cũng mang lụy vào thân. 33 Vì họ làm tinh thần người cay đắng nên môi miệng người nói những lời thiếu suy nghĩ. 34 Họ không hủy diệt các dân Như CHÚA đã ra lệnh; 35 Nhưng thông gia với các nước và học làm theo những điều chúng làm. 36 Họ phụng vụ các tượng thần của chúng và điều này trở thành cái bẫy hủy hoại họ. 37 Họ dâng con trai, con gái họ làm sinh tế cho ma quỉ. 38 Họ đã làm đổ máu vô tội, là máu của những con trai, con gái mình mà họ đã dâng tế cho các thần tượng tại Ca-na-an; nên đất đã bị ô uế vì máu đó. 39 Vì thế họ đã trở thành ô uế vì công việc mình và thành đĩ điếm vì hành động mình. 40 CHÚA nổi giận cùng dân mình; Ngài ghê tởm cơ nghiệp Ngài. 41 Ngài trao họ vào tay các nước và cho những kẻ ghét chúng cai trị trên chúng. 42 Những kẻ thù áp bức họ và họ bị khuất phục dưới tay chúng. 43 Nhiều lần Ngài đã giải cứu họ nhưng họ vẫn cố ý phản loạn và càng chìm sâu trong tội lỗi mình.44 Dù vậy khi nghe tiếng kêu van, Ngài chú tâm đến sự khốn khổ của họ. 45 Vì cớ họ Ngài nhớ lại giao ước mình; vì tình yêu thương dồi dào, Ngài thương xót họ. 46 Ngài làm cho họ được ơn trước mặt tất cả những kẻ bắt họ đi lưu đày. 47 Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi, xin giải cứu chúng tôi; xin tập trung chúng tôi lại từ các nước, để chúng tôi cảm tạ danh thánh Ngài và được vinh hạnh trong lời ca ngợi Ngài. 48 CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đáng được ca ngợi đến đời đời, vô cùng. Tất cả toàn dân hãy nói: A-men! Ha-lê-lu-gia!

 

SUY GẪM:

C.40-42 Ngay sau khi bước vào Đất Hứa, dân sự đã không vâng theo những điều răn của Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, họ còn kết thông gia với những người Ca-na-an, học theo phong tục của họ và thờ lạy hình tượng (c.34-39). Vì thế Đức Chúa Trời phó dân sự cho các nước ngoại bang. Dân sự phải bị kẻ thù xâm lược và áp bức, phải chịu khuất phục dưới tay chúng. Ở những nơi không công nhận quyền tể trị của Đức Chúa Trời, sẽ bị ảnh hưởng của thế gian. Hãy kiểm tra lại mọi lĩnh vực đời sống của bạn. Bạn có đang chấp nhận quyền tể trị của thế gian kể cả những điều nhỏ nhặt nhất?

C.43-46 Đức Chúa Trời lắng nghe tiếng kêu khóc của dân sự và nhìn thấy nỗi khốn khổ của họ, nên Ngài đã tuôn đổ ân sủng. Không giống như sự bội nghịch của Y-sơ-ra-ên, tình yêu thương của Đức Chúa Trời ban phát cho dân sự Ngài trong sự thành tín không đổi dời. Tình yêu đó mạnh đến nỗi Ngài xây bỏ hình phạt dành cho dân sự. Chúa biết tường tận tình trạng của chúng ta và cho đến tận ngày nay, vẫn lắng nghe lời khẩn cầu của những ai kêu khóc và tuôn đổ lòng thương xót, nhân từ của Ngài trên người đó.

C.34-39 Lý do Đức Chúa Trời cứu Y-sơ-ra-ên thoát khỏi những kẻ thù nghịch là bởi Ngài muốn bày tỏ bản tính thánh khiết của Ngài. Nhưng Y-sơ-ra-ên đã học theo những phong tục và đường lối của kẻ thù và thờ lạy hình tượng, dẫn đến việc bị áp bức, cai trị. Bạn có bước vào Nước Đức Chúa Trời nhưng vẫn còn vui mừng trước những giá trị của thế gian?

Cầu nguyện Lạy Chúa, Đấng cứu chuộc con và khiến con trở nên đứa con theo lời hứa, giải thoát con khỏi hoạn nạn.

Bình Luận:

You may also like