Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 29 – Tội Lỗi Của Y-sơ-ra-ên

Ngày 29 – Tội Lỗi Của Y-sơ-ra-ên

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Thánh Thi 106:13-31

13 Nhưng họ vội quên những việc làm của Chúa; không chờ đợi kế hoạch của Ngài. 14 Tại sa mạc họ sinh lòng thèm khát và thử Đức Chúa Trời nơi đồng hoang. 15 Ngài ban cho họ điều họ cầu xin nhưng sai bệnh tật tổn hại đến với đời sống họ. 16 Tại nơi đóng trại họ ghen ghét Môi-se và A-rôn, là người được biệt riêng ra cho CHÚA. 17 Đất nứt ra nuốt Đa-than và lấp nhóm A-bi-ram. 18 Lửa bùng cháy giữa nhóm họ; ngọn lửa thiêu đốt những kẻ ác. 19 Họ làm một con bò con tại Hô-rếp rồi thờ lạy tượng đúc. 20 Họ thay thế Đấng Vinh Quang của họ bằng tượng một con bò ăn cỏ. 21 Họ quên Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi họ; là Đấng đã làm những việc vĩ đại tại Ai-cập; 22 Đấng đã làm những phép lạ tại đất Cham; những việc kinh hoàng tại Biển Đỏ. 23 Nên Ngài phán rằng Ngài sẽ hủy diệt họ, nếu không nhờ Môi-se, người Ngài chọn, đứng lên trước mặt Chúa can gián để Ngài từ bỏ cơn thịnh nộ hủy diệt họ. 24 Thế rồi họ khinh bỉ miền đất ước mơ; họ không tin lời hứa của Ngài. 25 Họ cằn nhằn trong trại mình, không nghe theo lời của CHÚA. 26 Nên Chúa đưa tay thề rằng Ngài sẽ làm chúng ngã chết trong sa mạc; 27 Làm dòng dõi chúng chạy tán loạn giữa các nước; bị tản mác trong các xứ. 28 Tổ tiên chúng tôi đã thờ thần Ba-anh tại Phê-ô, ăn đồ cúng tế cho kẻ chết. 29 Những hành động của họ làm Chúa giận và một cơn dịch phát ra ở giữa họ. 30 Bấy giờ Phi-nê-a đứng lên can thiệp và cơn dịch ngừng lại. 31 Từ đời nọ đến đời kia, việc này được kể là hành động công chính mãi mãi của người.

 

SUY GẪM:

Tổng quát Đức Chúa Trời giáng cơn thịnh nộ xuống những kẻ thờ lạy hình tượng, không tin kính và vâng phục Lời Chúa, đời sống thuộc linh trở nên sai lạc. Nếu chối bỏ quyền tể trị của Đức Chúa Trời, thì bạn không thể bước vào Nước Đức Chúa Trời. Đó là bởi Nước Chúa là một nơi mọi người vui mừng trong thẩm quyền tể trị của Ngài.

C.24-27 Đức Chúa Trời từ bỏ và làm tản lạc những kẻ khinh nhờn ân sủng của Ngài, những kẻ không lắng nghe tiếng Ngài,  cằn nhằn dù là việc nhỏ nhất. Điều này giống như việc người nông dân cắt bỏ những nhánh cây cho trái xấu. Bạn phản ứng như thế nào trước ân sủng và lời Chúa đã ban cho?

C.13-15 Quên Đức Chúa Trời là khởi đầu của tội lỗi. Y-sơ-ra-ên đã nhanh chóng lãng quên những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho họ và không chờ đợi sự hướng dẫn của Ngài. Không những thế, dân sự còn thử Chúa và cho thấy lòng tham lam của họ tại Kíp-rốt Ha-tha-va, nơi được gọi là “Mồ chôn dục vọng” (Dân số 11:33,34). Đức Chúa Trời đáp ứng yêu cầu của họ, nhưng cũng giáng tai họa kèm theo. Những ai thử Chúa với lòng tham lam sẽ chỉ khiến tâm linh mình trở nên yếu đuối. Tâm linh của bạn có bừng sáng giống như những lĩnh vực khác trong đời sống bạn mỗi khi thành công?

Cầu nguyện Xin giúp con đừng bao giờ quên ân sủng cứu chuộc mà Chúa đã ban cho con và giúp con vâng phục Lời Ngài.

Bình Luận:

You may also like