Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 28 – Đức Chúa Trời Của Sự Tha Thứ Và Cứu Chuộc

Ngày 28 – Đức Chúa Trời Của Sự Tha Thứ Và Cứu Chuộc

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Thánh Thi 106:1-12

Sự Nhân Từ của Chúa Đối Với Dân Ngài

1 Ha-lê-lu-gia! Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện; Tình yêu thương kiên trì của Ngài còn mãi mãi. 2 Ai có thể kể lại các việc quyền năng của CHÚA? Công bố hết những lời ca ngợi Ngài?3 Phước cho người nào giữ sự công bình, luôn luôn làm điều công chính. 4 Lạy CHÚA, Xin nhớ đến tôi khi Ngài ban ơn cho dân Ngài; xin thăm viếng tôi khi Ngài giải cứu họ; 5 Để tôi thấy sự tốt lành giữa những người được Ngài chọn; để chia xẻ niềm vui của đất nước Ngài và cùng ca ngợi với cơ nghiệp Ngài. 6 Chúng tôi cùng tổ tiên chúng tôi đã phạm tội; chúng tôi đã làm điều sai; đã hành động gian ác. 7 Tại Ai-cập tổ tiên chúng tôi đã không nhận thấy các phép lạ của Ngài; không nhớ đến tình yêu thương dồi dào của Ngài, nhưng họ đã nổi loạn bên bờ biển, tức là biển Đỏ. 8 Nhưng Ngài đã vì danh Ngài giải cứu họ để bày tỏ quyền năng Ngài. 9 Ngài quở trách Biển Đỏ và nó khô cạn; Ngài dẫn họ đi qua biển sâu như đi trên sa mạc. 10 Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ thù và cứu chuộc họ khỏi tay thù nghịch. 11 Nước tràn ngập các kẻ thù của họ, không một người thoát khỏi. 12 Bấy giờ họ tin lời Chúa và hát ca ngợi Ngài.


SUY GẪM:

C.4,5 Đức Chúa Trời nhớ đến dân sự Ngài và đến giải cứu họ. Đức Chúa Trời cho phép những người Ngài cứu chuộc vui hưởng hạnh phúc được ban cho những người Ngài chọn lựa, vui hưởng hạnh phúc nơi Nước Đức Chúa Trời, và cũng ca ngợi cơ nghiệp Chúa. Nếu coi sự lựa chọn của Chúa là niềm vui mừng lớn lao nhất trong đời, nếu hân hoan vì được tiếp nhận vào Nước Chúa, và sống đời sống ca ngợi cơ nghiệp Chúa, thì chúng ta đã ở trong Chúa và được Ngài cứu chuộc.

C.7-12 Vì Danh Đức Chúa Trời, Ngài đã giải cứu dân Y-sơ-ra-ên vong ân bội nghĩa. Dân sự có thể quên đi ân sủng của Chúa, nhưng Ngài luôn nhớ đến giao ước và giải cứu dân sự trong tình yêu thương. Ân sủng lạ lùng này cũng được dành cho chúng ta ngày hôm nay.

C.3 Những người kinh nghiệm sự vinh hiển và công chính của Đức Chúa Trời đều được phước. Bởi tình yêu thương và công chính, Đức Chúa Trời cai quản mọi sự của cuộc sống con người. Niềm hạnh phúc của bạn đến từ đâu?

C.6 Một trở ngại lớn trong sự ngợi khen Đức Chúa Trời chính là tội lỗi. Chúng ta phải xưng nhận tội lỗi mình, đó là chướng ngại vật ngăn cản sự thờ phượng và ngợi khen của chúng ta, và thay vào đó, tìm kiếm sự tha thứ. Nó sẽ khiến chúng ta khôi phục lại niềm vui mừng thờ phượng.

Cầu nguyện Là một người được nhận ơn phước của Chúa, con căm ghét tội lỗi và tìm kiếm vui mừng chỉ có trong Ngài.

Bình Luận:

You may also like