Home Dưỡng Linh Nhận Biết Chúa – Phần 6: Chúa Đời Đời

Nhận Biết Chúa – Phần 6: Chúa Đời Đời

by AdrianChua
30 đọc

Từ ‘đời đời’ có nghĩa là trường tồn mãi mãi, không có khởi đầu và không có kết thúc. Do đó, khi ám chỉ Đức Chúa Trời, là Đấng tồn tại đời đời cũng có nghĩa là Ngài không phải là đối tượng được thọ tạo. Ngài không có khởi đầu, Ngài đã luôn như vậy, và sẽ mãi như vậy. Kinh Thánh cho biết rõ rằng ngay từ thuở ban đầu của buổi sáng thế, Đức Chúa Trời đã tồn tại.

Sáng-thế Ký 1:1– “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.

Thi-thiên 90:2 – “Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời.

Ngài đã tồn tại từ lúc khởi đầu của mọi sự – thời gian, không gian, trời, đất, của toàn bộ trật tự được tạo dựng. Ngài cũng là Đấng trường tồn, không có giới hạn từ thời đại này sang thời đại khác. Khi Môi-se được Đức Chúa Trời giao nhiệm vụ đi đến dân Y-sơ-ra-ên với một sứ điệp từ Ngài, ông đã tự hỏi mình sẽ nói sao nếu họ hỏi danh Đức Chúa Trời là gì. Câu trả lời của Chúa đã được bày tỏ một cách rõ ràng nhất.

Xuất Ê-díp-tô Ký 3:13-14 – “Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Nầy, tôi sẽ đi đến dân Y-sơ-ra-ên, nói cùng họ rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi; nhưng nếu họ hỏi: Tên Ngài là chi? thì tôi nói với họ làm sao? Đức Chúa Trời phán rằng: ‘Ta là Đấng tự hữu hằng hữu’ ; rồi Ngài lại rằng: ‘Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi.’

Trước khi lịch sử được viết ra, Chúa đã tồn tại. Ngài là Đấng tự hữu, và Ngài là Bản-thể của mọi sự sống. Ngài đã, đang và sẽ luôn là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Thời gian của Ngài là vô cùng vô tận, tồn tại như nhau trong mọi vùng thời gian – quá khứ, hiện tại và tương lai cùng một lúc. Ngài vượt trên thời gian và bao trùm thời gian. Đức Chúa Trời đồng thời hiện hữu vào chính thời điểm này, vào thời Áp-ra-ham, và cả trong vương quốc tương lai của Ngài.

Theo quan điểm của chúng ta, mọi thứ diễn ra theo một chuỗi những sự việc nối tiếp nhau. Các ngày của chúng ta được xâu chuỗi lại với nhau như những viên ngọc trai trên một sợi chỉ. Sự kiện này kích hoạt một sự kiện khác, và chúng ta không thể đoán trước được điều gì sắp xảy ra. Nhưng đối với Đức Chúa Trời, sự kết thúc cũng giống như lúc khởi đầu, sau này cũng giống như trước đó, và bây giờ cũng giống như sau đó. Vì những lý do ấy, những phẩm chất và thuộc tính của Ngài là vô hạn—tình yêu thương của Ngài sẽ không bao giờ kết thúc; Lòng thương xót của Ngài sẽ không bao giờ ngừng; Chân lý của Ngài sẽ không bao giờ hết hiệu lực; Sự thánh khiết của Ngài tồn tại đời đời như chính mình Ngài.

Mục đích đời đời của chúng ta

Truyền-đạo 3:11 – “Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dầu vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thế hiểu được.

Chúa đời đời đã đặt để ý niệm về cõi đời đời trong lòng chúng ta. Ngài đã đưa vào linh hồn mỗi con người nhận thức về việc phải có “một điều gì đó trỗi hơn thế giới thoáng qua” này. Tất cả chúng ta đều có một cảm giác về cõi vĩnh hằng được bàn tay thiên thượng cấy ghép vào trong đời sống của mình; chúng ta có một kiến thức bẩm sinh rằng có một mục đích đời đời dành cho cuộc đời mình.

Ngữ cảnh của cả chương rất quan trọng để giúp chúng ta hiểu câu này. Truyền-đạo 3:1 nói, “Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có định kỳ của nó…” rồi sau đó liệt kê một loạt những điều tương phản: yêu và ghét, phân tán và nhóm lại, phá vỡ và hàn gắn, khóc và cười, v.v,. Cuộc sống đầy những thăng trầm, tuy nhiên, Chúa “đã làm mọi sự tốt đẹp đúng vào thời điểm của chúng”. Nói cách khác, cuộc sống bao gồm những trải nghiệm trái ngược nhau trong sự cân bằng và Đức Chúa Trời tối cao của chúng ta đã đặt ra những kỳ định cho mọi sự đó. Điều quan trọng cần lưu ý là mỗi kỳ phải được coi là một phần của kế hoạch tổng thể, chúng là một phần của quá trình mà Đức Chúa Trời sẽ làm cho mọi sự trở nên tốt đẹp trong thời điểm của nó. Do đó, chúng ta phải học cách nhìn mọi trải nghiệm trong đời mình qua lăng kính của cõi đời đời. Mọi khoảnh khắc trong mỗi ngày của cuộc đời chúng ta đang sống ở đây… thời gian của chúng ta ĐANG ở trong tay Ngài. Đức Chúa Trời đã quyết định mọi việc trong cõi đời đời trước khi Ngài làm bất cứ điều gì trong dòng lịch sử.

Mục đích đời đời của Đức Chúa Trời

Ê-phê-sô 3:8-11 –“Dù tôi là người hèn mọn nhất trong tất cả các thánh đồ, ân điển ấy cũng được ban cho tôi để rao giảng cho dân ngoại sự phong phú vô hạn của Đấng Christ, và bày tỏ cho mọi người thấy kế hoạch mầu nhiệm đã được giữ kín qua các thời đại trong Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng muôn vật. Bây giờ, qua Hội-thánh, sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho những kẻ thống lĩnh, những quyền lực trong các nơi trên trời, theo mục đích đời đời mà Ngài đã hoàn tất trong Đấng Christ Giê-xu, Chúa chúng ta.

Nhân loại được tạo ra vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và cho cõi đời đời. Chúng ta được tạo ra bởi Đức Chúa Trời, cho Đức Chúa Trời, với một mục đích đời đời; để tận hưởng mối tương giao và quan hệ mật thiết với Ngài, cũng để làm sáng danh Ngài.

Mong muốn của Sa-tan rất đơn giản – phá hoại mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Hắn làm điều đó bằng cách gây ảnh hưởng đến lựa chọn của chúng ta và việc chúng ta sử dụng ý chí tự do của mình. Mỗi một tín hữu đều có một vai trò quan trọng vì chúng ta là những nhân chứng sống về chiến thắng của Ngài, những biểu tượng của chiến thắng đời đời của Ngài. Hãy nhớ rằng, Ngài dẫn dắt chúng ta trong sự đắc thắng của Ngài. Chúng ta là đoàn rước khải hoàn của Ngài, là bằng chứng sống động rằng Ngài đã hoàn thành mục đích đời đời của Ngài và rằng chiến thắng này là hoàn hảo và trọn vẹn.

Một ngày nào đó, Đức Chúa Trời sẽ tạo ra trời mới đất mới và giống như Ngài, những điều đó sẽ tiếp tục tồn tại trong cõi đời đời. Chúng ta, những người thuộc về Đấng Christ qua đức tin, cũng sẽ trải qua cõi đời đời, chia sẻ bản chất đời đời của Đức Chúa Trời chúng ta Đấng mà theo hình ảnh của Ngài chúng ta đã được dựng nên. Vì lý do này, chúng ta cần nắm lấy sự cứu rỗi và học cách sống có mục đích mỗi ngày.

Khi chúng ta lưu tâm đến Đức Chúa Trời đời đời mà chúng ta tôn thờ, điều đó sẽ thay đổi quan điểm và điều mà chúng ta theo đuổi trong cuộc sống. Nó thay đổi thế giới quan của chúng ta và chúng ta sẽ bắt đầu làm mọi thứ với tâm trí hướng về cõi đời đời. Những điều ta làm, những lời ta nói và những suy nghĩ ta có là những nguyên liệu thô được sử dụng để xây dựng ngôi nhà của chúng ta trên trời. Chúng ta phải xem đời sống của mình có xứng với cõi đời đời hay không và sống cuộc đời trên đất như thể chúng ta đang ở trên thiên đàng. Nguyện Chúa tiếp tục dạy chúng ta sống khôn ngoan khi còn ở trên đất, để tận dụng thời gian còn lại của mình và dùng nó để ngợi khen Đức Chúa Trời đời đời của chúng ta.

Thi-thiên 90:12 – “Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan.

Điều nguy hiểm hơn một đời sống không có mục đích là có một mục đích không phù hợp với ý định đời đời của Đức Chúa Trời.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like