Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 22 – Con Đức Chúa Trời Bị Chế Giễu

Ngày 22 – Con Đức Chúa Trời Bị Chế Giễu

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Mác 15:16-32

Quân Lính Chế Giễu Đức Giê-su

Ga16 Quân lính dẫn Ngài vào bên trong công đường (tức là dinh thống đốc); và tập họp tất cả đội quân tại đó. 17 Họ khoác cho Ngài một chiếc áo đỏ tía và đội cho Ngài một mão đan bằng gai. 18 Họ chào Ngài: “Hoan hô Vua dân Do Thái!” 19 Họ lấy cây sậy đánh vào đầu Ngài, nhổ trên Ngài, và quỳ lạy Ngài. 20 Sau khi chế giễu, họ lột áo tía ra, mặc áo của Ngài lại và dẫn đi để đóng đinh.

Đức Giê-su Bị Đóng Đinh

21 Họ ép buộc Si-môn, người Sy-ren, cha của A-léc-xan-đơ và Ru-phu, vừa từ ngoài đồng về ngang qua đó vác thập tự giá cho Ngài. 22 Họ đem Ngài đến một nơi gọi là đồi Gô-gô-tha, nghĩa là đồi Sọ. 23 Họ cho Ngài uống rượu pha với một dược, nhưng Ngài không uống. 24 Họ đóng đinh Ngài, rồi chia nhau áo của Ngài, bắt thăm để xem ai được phần nào.
25
Vào lúc chín giờ sángNt: giờ thứ ba  họ đóng đinh Ngài. 26 Bảng ghi án Ngài viết: “Vua Dân Do Thái.” 27 Họ cũng đóng đinh hai tên cướp chung với Ngài, một tên bên phải, một tên bên trái. 28 Lời Kinh Thánh được ứng nghiệm như vầy: “Ngài bị kể như những kẻ phạm nhân.” Một số văn bản cổ không có câu 28.  29 Những kẻ đi ngang qua đó phỉ báng Ngài, lắc đầu nói rằng: “Ê! Người đòi phá hủy đền thờ và cất lại trong ba ngày, 30 hãy tự cứu mình, và xuống khỏi thập tự giá đi!” 31 Các thượng tế và các chuyên gia kinh luật cũng làm như vậy, họ chế nhạo Ngài và nói với nhau: “Hắn cứu kẻ khác mà không tự cứu mình được, 32 bây giờ hãy để Chúa Cứu Thế, Vua dân Y-sơ-ra-ên, xuống khỏi thập tự giá cho chúng ta thấy và tin.” Hai tên cướp bị đóng đinh chung với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài.


SUY GẪM:

C.16-20 Giữa lúc bị sỉ nhục, Đức Chúa Giê-su đã bày tỏ vinh hiển. Sau ba ngày, Con Người sẽ ngự bên hữu trong vinh quang, và những lời quân lính nói trở thành sự thật. Chúa Giê-su sẽ không chỉ là Vua Do Thái, mà Ngài trở nên Vua của mọi dân tộc. Ngài sẽ vinh quang hơn cả chiếc áo đỏ tía mà chúng đã khoác cho Ngài, sẽ sáng chói hơn cả chiếc mão gai mà chúng đội lên đầu Ngài. Ngài sẽ cất lên với địa vị Vua cao cả trong Nước Đức Chúa Trời. Khi ngày đó xảy đến, mọi dân của Đức Chúa Trời sẽ cất lời ngợi khen Vua. Mọi dân sẽ vâng phục và quỳ gối thờ lạy Ngài.

C.23 Đức Chúa Giê-su từ chối uống rượu pha với một dược, là thứ thuốc làm giảm sự đau đớn. Điều này bày tỏ sự vâng phục chịu đựng khổ đau một cách hoàn toàn.

C.29-32 Những kẻ đi ngang qua nơi Chúa Giê-su bị đóng đinh, trong đó có cả các thượng tế và các chuyên gia kinh luật, thậm chí cả hai tên cướp bị đóng đinh chung với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài. Họ chế giễu, “Ngươi đòi phá hủy đền thờ và cất lại trong ba ngày”, “Hắn cứu kẻ khác”, và “Vua dân Y-sơ-ra-ên”. Nhưng tất cả những điều này vào một ngày sẽ trở thành sự thật. Chúa Giê-su sẽ lật tẩy sự bội phản của họ, khiến họ quỳ gối trước thập tự giá trong sự khiêm nhường, và xây dựng Nước Đức Chúa Trời. Ngài sẽ biến đổi những tấm lòng những kẻ bội phản trở nên đền thờ để Ngài ngự vào. Chúng ta hãy ngợi khen Đức Chúa Trời, Vua cai trị trong tình yêu thương và lòng nhân từ

Cầu nguyện Bởi cớ tội lỗi của con, Chúa đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng giờ đây, con sẽ vác thập tự giá và theo Ngài.

Bình Luận:

You may also like