Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 11 – Đấng Ban Phước

Ngày 11 – Đấng Ban Phước

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 


Dân số 6:13-27

13 Đây là luật lệ về người Na-xi-rê khi mãn hạn biệt riêng mình cho Chúa: Người ấy phải được đem đến cửa Trại Hội Kiến. 14 Người ấy sẽ dâng các tế lễ lên CHÚA: một con chiên con đực một tuổi không tì vết làm tế lễ thiêu, một con chiên cái một tuổi không tì vết làm tế lễ chuộc tội và một con chiên đực không tì vết làm tế lễ cầu an; 15 một giỏ bánh không men bằng bột lọc, các bánh nhỏ rưới dầu, các bánh tráng không men thoa dầu, luôn với lễ vật chay và lễ quán. 16 Thầy tế lễ sẽ đem các lễ vật ấy đến trước mặt CHÚA và dâng tế lễ chuộc tội và tế lễ thiêu; 17 dâng luôn con chiên đực làm tế lễ cầu an, cùng dâng tế lễ chay và lễ quán của người ấy, trừ ra giỏ bánh không men. 18 Tại cửa Trại Hội Kiến, người Na-xi-rê phải cạo tóc trên đầu mình đã biệt riêng và lấy tóc bỏ vào ngọn lửa đang cháy dưới tế lễ cầu an. 19 Sau khi cạo đầu, người Na-xi-rê sẽ được thầy tế lễ đặt trong lòng hai bàn tay cái vai đã luộc chín của con chiên đực, một cái bánh nhỏ không men lấy trong giỏ và một cái bánh tráng không men, 20 rồi dâng đưa qua đưa lại trước mặt CHÚA: đó là những vật thánh thuộc về thầy tế lễ cũng như cái ngực đã được đưa qua đưa lại và cái đùi đã được dâng lên. Sau đó người Na-xi-rê được uống rượu. 21 Đó là luật lệ về người Na-xi-rê. Ngoài những lễ vật cần thiết kèm theo lời hứa nguyện làm người Na-xi-rê; nếu người có hứa nguyện dâng lên CHÚA những lễ vật nào tùy theo khả năng mình, người phải giữ đúng theo lời mình hứa nguyện.”

Lời Chúc Phước Của Thầy Tế Lễ

22 CHÚA phán dạy Môi-se: 23 “Con hãy bảo A-rôn và các con trai người: Đây là cách chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên:
24
Cầu xin CHÚA ban phước cho ngươi Và bảo vệ ngươi!
25
Cầu xin CHÚA làm cho mặt Ngài chiếu sáng ngươi. Và làm ơn cho ngươi! 26 Cầu xin CHÚA đoái xem ngươi. Và ban bình an cho ngươi! 27 Như thế, họ sẽ đặt danh Ta trên dân Y-sơ-ra-ên, thì Ta sẽ ban phước cho dân đó.”


SUY GẪM:

Câu 24 Đức Chúa Trời gìn giữ dân sự của Ngài cả thời điểm bây giờ và mãi mãi (Thi 121). Hãy mạnh mẽ trong sự thật rằng Đấng ban phước cho bạn vẫn luôn ở cùng bạn để bạn có thể tận hưởng những phước hạnh của Ngài.

Câu 25,26 Ngài hướng mặt về phía bạn và để ánh vinh quang của Ngài chiếu trên bạn. Khi Đức Chúa Trời giấu mặt Ngài khỏi dân sự có nghĩa là Ngài đang giận giữ và sự phán xét đang đến gần (Phục 31:16,18; Thi 30:7; 104:29). Nhưng giờ đây điều Đức Chúa Trời muốn bày tỏ là một gương mặt nhân từ. Đức Chúa Trời chiếu sáng mặt  Ngài trên dân sự hàm ý Ngài đang ban cho ân điển và sự bình an. Điều chúng ta cần phải tha thiết ước mong là mặt Chúa chiếu trên chúng ta. Hãy cầu xin rằng mắt chúng ta sẽ hướng về Chúa và rằng Chúa sẽ hướng mặt Ngài về phía chúng ta (Thi 123:1, 2).

Câu 27 Đức Chúa Trời đổ phước xuống dân sự chúc phước lẫn nhau trong danh Chúa. Chúc phước trong danh Chúa hàm ý Y-sơ-ra-ên thuộc về Đức Chúa Trời và danh Ngài ở trên họ như một ấn dấu (I-sa 44:5; Khải 14:1). Ngày nay chúng ta cũng có đặc ân này để chúc phước trên Hội thánh và trên các con cái Chúa khác. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ chúc phước những ai sử dụng đặc ân này chúc phước những người khác. Bạn sẽ chia sẻ ơn phước diệu kỳ này với ai?

Cầu nguyện: Xin giúp con tin cậy rằng Đức Chúa Trời luôn ban ơn phước và sống trong nơi ngự của tâm linh, Đấng giữ gìn sự trật tự và thánh khiết.

Bình Luận:

You may also like