Home Lời Chứng Tin Tức Hiệp Nguyện Liên Hệ Phái Tin Lành Quảng Nam

Tin Tức Hiệp Nguyện Liên Hệ Phái Tin Lành Quảng Nam

by Hồ Galilê
30 đọc

A/ THÁNG 11/2021
Cảm tạ ơn Chúa trong suốt 06 tháng kể từ tháng 05/2021 dịch bệnh Covid 19 phát triển mạnh tại các tỉnh thành, trong đó có Quảng Nam – Đà Nẵng. Việc Hiệp nguyện Liên hệ phái Tin LànhTỉnh Quảng Nam tạm dừng, tất cả các tháng vẫn duy trì hiệp nguyện trên Zoom trực tiếp, Chúa có gìn giữ tất cả Tôi tớ và Con cái Chúa hoàn toàn bình an, Chúa bảo vệ tính mạng của từng người. Vào ngày 05/10 Chúa cho cuộc Hiệp nguyện được trở lại tại Hội Thánh Báp-tít Đấng Christ Bình Lãnh, mọi người vui vẻ hân hoan tay bắt mặt mừng cảm tạ Chúa vô cùng. Trên tinh thần thực hiện chỉ thị của Nhà nước và Chính quyền địa phương, tất cả mọi người đều ý thức thực hiện 5 K bảo đảm an toàn sinh hoạt sức khỏe cho cộng đồng.
Tháng 11/2021 theo chương trình hiệp nguyện ổn định thường kỳ.
Hướng dẫn chương trình:
– Mục sư Hồng Quang Phong.
Giảng lời Chúa:
– Bà Mục sư Nguyễn Thị Ngọc Hạnh thuộc Hội Thánh Báp-tít Núi Thành với chủ đề: CÔNG TRÌNH BỊ SỤP ĐỔ trong Kinh Thánh Sáng-thế ký 11:1-9 có ba phần:
Phần I Lý do chương trình bị sụp đổ.
Phần II Phương cách ngăn chặn.
Phần III Sự kiêu ngạo của loài người.
Toàn bộ sứ điệp giúp cho mỗi đầy tớ Chúa ý thức trong việc lãnh đạo xây dựng Hội Thánh thành công, phát triển. Dân sự biết thuận phục ăn năn đồng lòng phục sự Chúa để chương trình của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho Hội Thánh và noi theo để được phước hạnh.
Tiệc Thánh:
– Mục sư Hồ Văn Sanh hướng dẫn trang nghiêm.
Có hai Mục sư phụ lễ:
– Mục sư Nguyễn Văn Đệ và Mục sư Phạm Văn Vân.
Trong tháng 11 đặc biệt có Hội Thánh Mennonite Hội An có 7 người tiếp nhận Chúa, Hội Thánh có phát 20 phần quà cho đồng bào khó khăn bằng gạo và nhu yếu phẩm.
– Hội Thánh Đấng Christ Bình Lãnh có bắt được 3 mày điều hòa trong nhà thờ. Hội Thánh cầu nguyện Chúa cho có ghế ngồi tốt hơn, trong tháng có phát 20 xuất quà cứu trợ cho đồng bào địa phương.
– Hội Thánh Báp-tít Duy Xuyên có đủ tài chính sẵn sàng sửa chữa nhà thờ.
– Hội Thánh Ba-na-ba thuộc Liên hiệp Truyền giáo có vài ngày Huấn luyện truyền giáo cho trẻ em khiếm thính. Tham gia phát khẩu trang và nước diệt khuẩn giúp đồng bào địa phương.
– Hội Thánh Liên hiệp Trưởng Lão Quế Sơn đã xây hoàn thành nhà thờ, có chương trình bồi linh giới trẻ sôi động.

B/ THÁNG 12 VÀ THÔNG CÔNG MỪNG CHÚA GIÁNG SINH.
CHƯƠNG TRÌNH PHẦN A.

Hôm ngày 10/12 lúc 08h30 tại Hội Thánh Báp-tít Đức Tin Thăng Bình có cuộc Hiệp nguyện định kỳ tháng 12 và kết hợp Hội Thánh tổ chức thông công Mừng Chúa Giáng Sinh 2021.
Tình hình dịch bệnh Covid 19 trong tháng 12 có nhiều diễn biến khá phức tạp tại Quảng Nam, đặc biệt tại Huyện Thăng Bình nơi Hội Thánh tọa lạc, cho nên Ban Hiệp nguyện cầu nguyện và cân nhắc rất kỹ lưỡng. Theo chỉ thị Nhà nước và Chính quyền đại phương nơi nhóm lại không quá 30 người, nên Ban Hiệp nguyện chỉ mời đại diện lãnh đạo Hội Thánh mà thôi. Ban Chấp sự Hội Thánh đã chuẩn bị chu đáo, hướng dẫn các Mục sư/Truyền đạo đến dự tuân thủ nghiêm ngặt 5 K để bảo đảm an toàn cho ngày Hiệp nguyện.
– Mở đầu chương trình Mục sư Nguyễn Huỳnh Tùng – Quản nhiệm Hội Thánh có lời tuyên bố lý do và chào mừng thân ái đến tất các Đầy tớ Chúa về tham dự, sau đó Mục sư giao cho Mục sư Nguyễn Đình Vâng phụ trách Hướng dẫn.
– Ban hát dẫn chương trình rất tốt với những bài hát ca ngợi Chúa trong Biệt Thánh ca.
– Mục sư Hồng Văn Tiên cầu nguyện Khai lễ.
Giảng lời Chúa:
Mục sư Hồng Quang Phong thuộc Hội Thánh Báp-tít Bình Lãnh với Chủ đề:
SỐNG CHO CHÚA VÀ TẬN HIẾN CHO CHÚA trong Phi-líp 1:12-30 có ba phần chính:
1/ Trông cậy nơi Chúa.
2/ Hy sinh cho Chúa.
3/ Tận tâm cho Chúa.
Bài giảng đem lại sức sống mới cho những người lãnh đạo, họ biết sự yếu đuối của mình mà nhờ ơn Chúa trau giồi đạo đức, thêm lòng yêu kính và chăn bầy hết trách nhiệm, chủ yếu xây dựng và phát tiển Hội Thánh, chú trọng công tác truyền giáo.
Mục sư Trương Văn Thái cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.
Tiệc Thánh:
Mục sư Nguyễn Văn Đệ thuộc Hội Thánh Giám Lý Tự do Điện Dương.
Buổi Lễ Tiệc Thánh diễn ra trang nghiêm và cảm động, có hai Mục sư phụ lễ là Mục sư Võ Nguyện và mục sư Nguyễn Huỳnh Tùng.
– Mục sư Lê Đình Trung và Thầy Hồ Galilê đại diện cầu thay cảm tạ cho tất cả các nhu cầu của từng Hội Thánh chung.
– Mục sư Trương Văn Thái cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

CẢM TẠ VÀ CẦU THAY:
Tất cả các Hội Thánh trong Liên Hệ phái Tin Lành Tỉnh Quảng Nam đều được nhóm thờ phượng tại nhà thờ, tất cả tín hữu đều thực hiện phòng chống dịch 5K. Trong suốt tháng 12 dịch bệnh xảy ra từng khu vực đây đó, nhưng Chúa có gìn giữ dân sự Ngài bình an. Các Hội Thánh đến bây giờ đã trang trí nhà thờ và mọi công tác chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh 2021 tương đối ổn định.
– Hội Thánh Bê-tên Giám Lý Hội An trong tháng qua có truyền giảng Cộng đồng do Ban Thanh Niên đảm trách có 19 linh hồn trở lại tiếp nhận Chúa.
– Hội Thánh Ba-na-ba thuộc Liên Hiệp Truyền giáo có 2 người tin Chúa.
– Hội Thánh Mennonite Duy Xuyên có 3 người tin Chúa, trong tháng 02/2022 Hội Thánh sẽ xây dựng nhà thờ và cần có thêm tài chính.
– Hội Thánh Báp-tít Đức Tin đã cũng cố xong Điểm nhóm Tú Nghĩa.
– Hội Thánh Báp-tít Núi Thành có 2 linh hồn tiếp nhận Chúa.
(Tổng cộng trong hai tháng 11 và 12 toàn Ban Hiệp nguyện Liên hệ phái Tin Lành Quảng Nam có 33 người tiếp nhận Chúa)
– Cô Mục sư Võ Trương Gia Linh thuộc Hội Thánh Liên hiệp Trưởng Lão Quế Sơn có thời gian làm chứng ơn phước Chúa trong 10 năm phát bệnh ung thư, giai đoạn nặng nhất từ năm 2019-2021 đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Đà Nẵng. Chúa đã thương xót cứu sống cô, căn bệnh rất hiểm nghèo, thân thể đau đớn, vậy mà cô vẫn quyết sống để làm chứng nhân cho Chúa. Kết quả nhiều năm nằm tại Bệnh viện cô đã làm chứng và có 20 linh hồn bệnh nhân trở lại tiếp nhận Chúa. Cô tổ chức nhóm họ lại tại hành lang bệnh viện để dạy đạo và nâng đỡ đức tin cho mọi người. Số 20 người này cô đã gửi họ về để sinh hoạt theo Hội Thánh địa phương nơi họ cư ngụ. Bài làm chứng vô cùng cảm động, xin mọi người thêm lời cầu nguyện để Chúa chữa lành trọn vẹn, để cô sớm trở về cùng ông Mục sư chăn bầy chiên của Chúa, vì cô vẫn còn điều trị tại bệnh viện.

CHƯƠNG TRÌNH PHẦN B.
Mục sư Nguyễn Đình Liễu nguyên Quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Đức Tin Thăng Bình từ Califonia Hoa Kỳ có lời khích lệ Ban Hiệp nguyện qua Online và ông bà luôn quan tâm cầu thay cho Ban Hiệp nguyện, đặc biệt mỗi năm kỳ Hiệp nguyện tháng 12 Hội Thánh Báp-tít có truyền thống đăng cai mời Ban Hiệp nguyện đến dự, đồng thời ông bà có món quà giáng sinh cho từng Đầy tớ Chúa, thật cảm động biết bao, lại thêm tài trợ một bữa ăn Agape thắm tình thương mến!…
– Mục sư Hà Tấn Thành thuộc Hội Thánh Trưởng Lão Hà Lam và Mục sư Hồng Quang Phát đại diện cho Ban Hiệp nguyện có lời tri ân.
– Mục sư Phạm Văn Vân thuộc Hội Thánh Bê-tên Giám Lý Hội An báo cáo tài chính thu chi và tồn quỹ tháng 12/2021 để chuyển sang tháng 01/2022.
Thay lời cảm tạ!

Người đưa tin: Hồ Galilê – Giáng Sinh 2021

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like