Home Dưỡng Linh Kỷ Luật Thân Thể

Kỷ Luật Thân Thể

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Thân thể của bạn hết sức quan trọng. Thân thể của bạn giữ một vai trò rất có ý nghĩa trong việc hoàn thành kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã xếp đặt trước mặt bạn. Thân thể vật lý của bạn cho bạn có phương tiện để thực hiện uy quyền thuộc linh của bạn trên đất này. Nếu không có một thân thể vật lý, bạn không thể sống được trên hành tinh này, vì không ai nhìn thấy bạn – bạn chỉ là một người không có thể thấy được bằng mắt thường.

Thân thể bạn là một cái bình mà qua đó Đức Chúa Trời có thể bày tỏ đặc tính của Ngài cho thế gian này.

Đức Chúa Giê-xu vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người. Vì mang thân thể con người, Chúa Giê-xu có thể thực thi uy quyền thuộc linh của Ngài như một con người trên đất này để hoàn tất kế hoạch của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-xu bước đi trên đất này, thân thể vật lý đã đầu phục của Ngài là một cái bình mà Đức Chúa Trời toàn quyền sử dụng để hành động giữa vòng loài người.

Ngày nay, là Hội Thánh của Christ, chúng ta phải đem thân thể mình đầu phục Đức Chúa Trời để Ngài có phương tiện đến với những tấm lòng và đời sống của con người, khi Ngài phán qua môi miệng chúng ta và Ngài đụng chạm đến người khác qua đôi tay chúng ta. Khi chúng ta dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời thì nó trở thành một công cụ để Đức Chúa Trời sử dụng cho vinh hiển của Ngài.

Môi miệng của chúng ta nói ra Lời của Đức Chúa Trời để dắt đưa người khác đến với sự sống. Đôi tay của chúng ta đưa ra để giúp đỡ chữa lành những tấm lòng tan vỡ bằng sự thương xót và rờ chạm chữa lành của Chúa Giê-xu. Thân thể của chúng ta là những cái bình mà qua đó quyền năng và sự hiện diện Đức Chúa Trời có thể tuôn đổ để đáp ứng nhu cầu của người khác.

Ý chỉ của Đức Chúa Trời cho tín đồ là : Hãy dâng thân thể mình làm những chiếc bình để Đức Chúa Trời đổ đầy và tuôn chảy. Nhưng trước khi dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời, chúng ta phải để Lời Đức Chúa Trời đổi mớI  tâm trí của minh.

Một tâm trí không chịu thuận phục và làm theo Lời của Đức Chúa Trời sẽ đưa ra những quyết định trái ngược với ý chỉ của Đức Chúa Trời. Kết quả là, tâm trí chưa được đổi mới của bạn sẽ hiệp với thân thể không được kỷ luật của bạn, ngăn trở tâm linh của bạn.

Xác thịt của bạn – kể cả tâm trí chưa được đổi mới – cứ tìm cách ngăn cản sự dẩn dắt của Thánh Linh trong đời sống bạn. Sách Rôma cho chúng ta biết rằng Con người sống theo xác thịt vì tâm trí của họ hướng về xác thịt. Những lý lẽ của một tâm trí chưa đổi mới và của một thân thể chưa được kỷ luật tạo nên một sự thất bại trong đời sống.

Không phải khi bạn tái sanh thì tự nhiên Đức Chúa Trời cai trị xác thịt bạn đâu. Thật thế, Đức Chúa Trời sẽ không cai quản thân thể bạn. Bạn có trách nhiệm cai trị xác thịt của mình. Bởi sự hiểu biết về Lời của Đức Chúa Trời và quyền năng của Thánh Linh Ngài, Đức Chúa Trời đã ban cho bạn khả năng để kỷ luật và kiểm soát thân thể. Và Ngài mong muốn bạn làm điều đó.

Thật không may, nhiều cơ đốc nhân đã lắng nghe những đòi hỏi của xác thịt thay vì lắng nghe tiếng của Thánh Linh trong họ. Thay vì dâng thân thể mình làm của lễ sống như những cái bình để Thánh Linh có thể tuôn chảy, thì họ cứ sống một cuộc đời như trước khi tiếp nhận Chúa.

Do đó, Thánh Linh không được tự do hành động qua họ như ý Ngài muốn. Tại sao? Vì những cơ đốc nhân này đã nhốt Thánh Linh trong họ như một tù nhân. Kết quả là Thánh Linh rất đau buồn và Hội Thánh đã bị thế gian này sỉ nhục vì không luôn sống như những gì đã công bố.

Bạn có làm cho Thánh Linh trở nên một tù nhân trong đời sống của bạn, hay bạn để cho Ngài được tự do hành động qua bạn ?

Giacơ 4:5 chép “…Đức Thánh linh ở trong chúng ta…đến nỗi ghen tương”. Bản Weymouth dịch câu đó là “Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong tâm linh bạn ghen tương với ý định làm theo xác thịt của bạn.

body

Thân thể của chúng ta là đền thờ mà Đức Thánh Linh đang ngự

Bạn có dâng thân thể bạn cho Đức Chúa Trời để Ngài được tự do hành động qua bạn không ? I Cor 6:20 chép rằng : “Vì anh em đã được trả bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời”. Cách làm cho Đức Chúa Trời được vinh hiển trong thân thể bạn là để cho Ngài được tự do và có khả năng hành động qua bạn hầu bày tỏ mỹ đức của Ngài cho những kẻ khác. Điều này chỉ xảy ra khi nào bạn giữ xác thịt của bạn đúng vị trí của nó.

Roma 6:12-13 chép rằng “Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác chết của anh em và chớ chiều theo tư dục nó. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình.”

Đức Chúa Trời ghét tội lỗi vì nó cản trở khả năng của Ngài sống động và tự do vận hành qua bạn.

Đức Chúa Trời muốn sự thương xót và sự xức dầu của Ngài tuôn chảy qua bạn không bị ngăn trở. Nếu bạn biết kỷ luật thân thể bạn, khiến những chi thể bạn vâng phục sự công bình thì bạn sẽ là một chiếc bình mà Chúa có thể đổ đầy quyền năng của Ngài và dùng bạn làm cho Ngài vinh hiển.

Paul Chase

Tin tức bài vở cộng tác xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like