Home Dưỡng Linh Nhân Viên Ăn Cắp Của Chủ

Nhân Viên Ăn Cắp Của Chủ

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Trong một sứ điệp dành cho nhóm các vị phụ-tế, tôi nhấn mạnh, “Chúng ta không thể là chính đáng trước Thiên Chúa cho tới khi xưng ra các tội lỗi của mình cho Ngài và cho những người mình đã phạm tội.”

Sau lúc kết thúc bài giảng, một chàng trẻ tuổi vẻ bối rối chạy đến tôi. “Ông chủ tôi là một người vô tín,” anh giải thích. “Tôi đã nói với ông nhiều lần rằng cần ông có Đấng Cứu-thế, nhưng ông ta nhạo báng và chế diễu tôi. Bây giờ tôi đã biết được là tại sao. Tôi đã từng lấy trộm các vật liệu chỗ cơ xưởng tôi làm việc và những việc đó khiến tôi cảm thấy phạm tội và đau khổ. Tôi biết mình không thể có sự bình an với Đức Chúa Trời cho đến khi nào tôi xưng ra việc trộm cắp vật liệu và bồi hoàn lại.” “Đúng thế,” tôi đồng ý. “Chúng ta cần chắc chắn rằng không còn tội lỗi che dấu nào trong đời sống mình, nếu chúng ta muốn có hiệu quả trong đời sống của người cơ-đốc và chứng nhân.”

Vài ngày sau đó, người trẻ tuổi vui mừng tiến đến tôi và báo tin, “Tôi đã cung xưng tội lỗi mình trước Đức Chúa Trời cũng như với người chủ. Khi tôi thú nhận mình đã lấy đi vật liệu và hứa trả lại mọi vật bị mất cắp, ông ta rất cảm động và nói, “Nếu Cơ-đốc giáo làm cho một công nhân bất lương thú tội sau khi đã trộm cắp, thì nó xứng đáng để có được!” Người đàn ông trẻ này đã thú nhận tội lỗi mình với động lực đúng. Không thể gọi là xưng tội thánh thiện như khi các minh tinh viết sách kể ra mọi sinh hoạt bốc hơi (và tội lỗi) trong đời sống họ. Họ chỉ chú ý tới lợi nhuận, không phải để xin sự tha thứ. Không phải là sự xưng tội thánh thiện khi người ta tả ra nếp sống vô luân của mình cho bác-sỹ phân tâm. Họ chỉ muốn sự cảm nhận thỏai mái.

Sự xưng tội thánh thiện đến từ lòng sầu não thật sự về hành động sai quấy của mình. Kinh-thánh nói, “Sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời đem lại hối cải để được cứu và là điều không cần hối tiếc” (2 Cô-rinh-tô 7:10). Trong sách Hê-bơ-rơ, đoạn 12, câu 1-2, chúng ta được khuyên dạy rằng “hãy vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình. Hãy chú tâm, hướng về Dức Giê-su là tác giả và đấng kết thúc của đức tin chúng ta.”

Giữ các bản kê khai ngắn với Thiên Chúa qua xưng nhận những tội lỗi mình với Ngài bằng tấm lòng chân thật, ngay khi Đức Thánh-linh tỏ lộ tội lỗi cho chúng ta, là điều thiết yếu để sống một cuộc đời đắc thắng, vui tươi, và kết trái cho Chúa của chúng ta.Bill Bright

Tin tức, bài vở cộng tác xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like