Home Dưỡng Linh Khi Nào Chúng Ta Nên Cầu Nguyện?

Khi Nào Chúng Ta Nên Cầu Nguyện?

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Lời của Đức Chúa Trời đòi chúng ta phải “cầu nguyện không ngừng” (1 Têsa-lô-nica 5:17) để bày tỏ sự hết lòng của mình với Thiên Chúa khi đi vào việc cầu nguyện hàng ngày. Ông Charles Spurgeon đã nói, “Sự cầu nguyện kéo sợi dây chuông ở bên dưới để cái chuông vĩ đại bên trên vang tiếng nơi tai của Đức Chúa Trời. Một số người ít khi rung chuông vì họ cầu xin cách yếu đuối; những người khác chỉ giật chuông đôi lúc. Nhưng ai tương thông với thiên đường là kẻ nắm lấy sợi dây chuông cách chặt chẽ và kéo nó không ngừng bằng hết sức mạnh của mình.”

Tôi đã tìm thấy điều này thật ý nghĩa để bắt đầu trong buổi sáng cầu nguyện. Ngay lúc dậy khỏi giường, tôi quỳ xuống để thờ phượng Đức Chúa Trời. Suốt ngày, tôi tập trung ý tưởng mình hướng về Thiên Chúa, thường nói chuyện với Ngài, ngợi khen và cảm tạ Ngài về lòng nhân từ, tình yêu, cùng ân điển của Ngài nơi bản thân tôi . Tôi cầu xin sự khôn ngoan, xin sự giải cứu cho bạn bè và những người chưa quen, xin sự chữa lành cho các kẻ bịnh, và xin các điều cần dùng của Đòan Truyền Giáo Đấng Christ cùng các mục vụ khác. Tôi xin Đức Chúa Trời dùng tôi để tìm và cứu những con người hư mất. Vào buổi tối, tôi xin, “Lạy Đức Chúa Trời, có điều gì trong con không đẹp lòng Ngài, còn điều nào con phải xưng ra?” Nếu Đức Thánh-linh chỉ ra bất cứ tội-lỗi hay sự yếu đuối nào, thì tôi xưng nhận chúng ra và công bố bằng đức tin sự chiến thắng của Chúa cho đời sống mình. Đoạn, tôi thích để thì giờ đọc và suy gẫm Lời Chúa hầu cho những tư tưởng vùng tiềm thức của mình hướng về Chúa Giê-su suốt cả đêm. Không cần thiết phải quỳ gối hoặc cả việc phải ở trong phòng riêng để cầu xin. Đức Chúa Trời muốn chúng ta tiếp xúc với Ngài đều đặn tại bất cứ nơi nào. Chúng ta có thể cầu nguyện ở trong xe hơi, lúc đang rửa chén đĩa, hoặc khi đang đi bộ trên đường phố.

Chúng ta có thể luôn luôn trò chuyện với Đức Chúa Trời theo lời cầu xin sát nơi tấm lòng của mình. Chúng ta luôn “Ở trong nơi trú ẩn của Đấng Chí Cao” (Thi-thiên 91:1). Khi chúng ta càng chia xẻ các ý tưởng và ước muốn của mình với Đức Chúa Trời, thì mối thân tình của chúng ta với Ngài càng đầy thêm ý nghĩa và chúng ta càng đến gần Ngài hơn.

Bill Bright (dch)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like