Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 05 – Tôi Vui Mừng Trong Chúa

Ngày 05 – Tôi Vui Mừng Trong Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

 Thánh Thi 104:19-35

19 Ngài đã làm nên mặt trăng để phân định mùa; mặt trời biết giờ nó lặn. 20 Ngài tạo nên bóng tối, ấy là đêm; lúc ấy tất cả thú rừng đi ra.  21 Các sư tử tơ gầm thét tìm mồi; chúng đi kiếm mồi do Đức Chúa Trời cung cấp; 22 Khi mặt trời mọc lên, chúng nó rút về nằm trong hang; 23 Còn loài người đi ra làm việc, họ lao động cho đến chiều tối. 24 Lạy CHÚA, công việc của Ngài nhiều biết bao! Ngài đã dùng khôn ngoan làm nên tất cả, trái đất đầy dẫy tạo vật của Ngài. 25 Kìa là biển cả vĩ đại bao la; Đầy những vật ở trong đó, Là những sinh vật nhỏ và lớn không thể đếm được; 26 Ở đó tàu thuyền đi lại; Lê-vi-a-than mà Ngài đã tạo ra cũng đùa giỡn nơi đó. 27 Tất cả đều ngưỡng trông Ngài để Ngài ban cho đồ ăn đúng thì. 28 Chúa ban cho chúng, chúng nhận lấy; Ngài mở bàn tay ra, chúng được no nê vật ngon. 29 Khi Ngài lánh mặt đi, chúng kinh hoàng; khi Ngài cất sinh khí đi, chúng chết và trở về bụi đất. 30 Khi Ngài ban Thần của Ngài đến, sinh vật được tạo nên và Ngài làm mới lại mặt đất. 31 Nguyện vinh quang của CHÚA còn mãi mãi; Nguyện CHÚA vui vẻ về công việc Ngài. 32 Ngài nhìn trái đất, đất run rẩy; Ngài sờ đến núi non, núi bốc khói. 33 Trọn đời, tôi sẽ ca hát cho CHÚA; suốt đời, tôi sẽ ca tụng Đức Chúa Trời tôi. 34 Nguyện sự suy tư tôi đẹp lòng Ngài vì tôi vui mừng trong CHÚA. 35 Nguyện kẻ tội lỗi bị diệt khỏi đất và kẻ gian ác không còn nữa. Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA! Ha-lê-lu-gia!

 


C.19-24 Đức Chúa thiết lập trật tự trên mọi tạo vật. Tất cả tạo vật, như mặt trời, mặt trăng, thú rừng, sư tử tơ và loài người, sinh sống theo trật tự mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Tuy nhiên, bởi cớ tội lỗi, trật tự này đã bị phá vỡ. Tôi có chấp nhận và sống theo trật tự đã được thiết lập bởi Đức Chúa Trời?

C.25,26 Đức Chúa Trời tể trị biển cả cách khôn ngoan; Ngài cai quản những sinh vật lớn và nhỏ đang sống trong đó. Sống giữa chúng, thủy quái không còn là một con quỷ của biển cả, nhưng cũng là một tạo vật kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Mọi thứ dồi dào chứa nơi biển cả đều là của Chúa. Hãy ngợi khen sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, Đấng tể trị mọi loài.

C.31-35 Đức Chúa Trời được ca tụng và vinh hiển đời đời. Khi thi sĩ viết nên bài thi ca này, ông cầu nguyện sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ mãi mãi. Trách nhiệm của chúng ta là dâng vinh hiển lên Chúa và làm đẹp lòng Ngài. Chúng ta dâng lời ngợi khen (c.33) và vinh hiển lên Đức Chúa Trời Vạn quân (c.32). Bất kỳ ai không tin Chúa, sống dựa vào sự khôn ngoan của riêng mình đều là những kẻ gian ác và tội lỗi (c.35). Hãy đón nhận niềm vui mừng khôn xiết trong Chúa, là một nguồn phước hạnh thật.

Cầu nguyện Nguyện con đón nhận niềm vui mừng khôn xiết trong Chúa và được tể trị bởi Lời Ngài.


Bình Luận:

You may also like