Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 16 – Chúa Giê-xu Sai Các Môn Đồ

Ngày 16 – Chúa Giê-xu Sai Các Môn Đồ

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

Mác 6:1-13

Đức Giê-su Trở Về Na-xa-rét

1 Đức Giê-su rời khỏi nơi đó trở về quê hương, các môn đệ cùng theo Ngài. 2 Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu giảng dạy trong hội đường, nhiều người nghe Ngài giảng thì sững sờ hỏi: “Nhờ đâu ông này được như vậy? Sao ông ấy sáng suốt đến thế? Sao ông ấy có thể làm được những phép lạ như vậy? 3 Ông này chẳng phải là người thợ mộc, con trai bà Ma-ri, anh em với Gia-cơ, Giô-sép, Giu-đa và Si-môn sao? Các em ông ấy chẳng ở giữa vòng chúng ta đây sao?” Vì thế họ bực tức với Ngài. 4 Đức Giê-su bảo họ: “Có tiên tri nào được tôn trọng tại quê hương, giữa vòng bà con, và nhà mình đâu!” 5 Tại đó Ngài không thể làm được việc quyền năng nào, ngoại trừ đặt tay chữa lành một vài người bệnh. 6 Chúa ngạc nhiên vì lòng không tin của họ.

Công Tác Của Mười Hai Sứ Đồ

Đức Giê-su đi khắp các làng quanh đó giảng dạy. 7 Ngài gọi mười hai môn đệ đến, sai họ đi từng toán hai người và ban cho họ quyền uy trên các tà linh. 8 Ngài truyền bảo họ đừng mang gì theo khi đi đường, ngoại trừ một cây gậy; không lương thực, không túi xách, không một đồng xu giắt lưngNt: trong dây thắt lưng  nhưng chỉ mang dép 9 và đừng mặc hai áo choàng. 10 Ngài dặn: “Hễ nhà nào các con vào hãy cứ ở đó cho đến khi ra đi. 11 Nơi nàokhông tiếp hoặc không chịu nghe lời các con, hãy ra khỏi chỗ đó, phủi bụi nơi chân mình để làm bằng chứng cảnh cáo Ctd: làm chứng nghịch họ.”12 Các môn đệ lên đường, truyền giảng Phúc Âm để người ta hối cải. 13 Họ đuổi nhiều quỷ, xức dầu và chữa lành nhiều người bệnh.


SUY GẪM:

C.5,6 Đức Chúa Giê-su chỉ chữa lành cho vài người bệnh tại nơi quê nhà. Điều này không phải bởi Ngài không thể thực thi phép lạ nhưng bởi vì mọi người không tin. Chúa Giê-su bày tỏ quyền năng của Nước Đức Chúa Trời qua đức tin của chúng ta. Ngài đặt để đức tin của người đàn bà bị bệnh xuất huyết khi chữa lành cho bà và đức tin của Giai-ru khi khiến cho con gái của ông sống lại. Chúa Giê-su nghĩ rằng điều đó thật xa lạ đối với những người nơi quê hương Ngài, những người bà con không tin Ngài, không tôn trọng Ngài. Chúng ta có sống trong một tình trạng lạ lùng, đó là khi đọc và suy gẫm Kinh Thánh, cảm nhận được mối liên hệ gần gũi với Chúa Giê-su nhưng vẫn không hoàn toàn nương dựa vào Ngài?

C.7-11 Những người truyền giảng Tin Lành không cần bất kỳ điều gì ngoài quyền năng từ Chúa Giê-su. Trước khi lo lắng về công việc chuẩn bị cho chức vụ của Đức Chúa Trời, hãy cầu xin năng quyền từ nơi Ngài.

Cầu nguyện Xin giúp chúng con có sự kiên nhẫn và chịu đựng mọi hoạn nạn, khó khăn sẽ xảy đến trên con đường rao giảng Lời Ngài.

Bình Luận:

You may also like