Home Văn Nghệ Con Trời Hạ Thế

Con Trời Hạ Thế

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

Ma-ri được Ðức Chúa Trời,

Chọn làm trinh nữ mang thai con Trời.

Ma-ri tâm sự với người,

Giô-Sép biết được, định từ người thương.

Thiên thần báo mộng, phán rằng:

“Giô-Sép hãy cưới Ma-ri, vợ mình.

Mang thai bởi Ðức Thánh Linh,

Con trai nên đặt tên là Giê-Su”.

Giê-Su con Thánh Chúa Trời,

Sinh ra trong cảnh bần hàn biết bao.

Chuồng chiên, máng cỏ, mùi tanh,

Ðêm đông giá lạnh ở thành Bết-Lem.

Dưới thời Hê-Rốt làm Vua,

Giu-Ðê là xứ con Trời hạ sanh.

Nghe tin Chúa đã vào đời,

Các vị Bác Sĩ được vua nhắn lời:

“Hãy tìm nơi ở Con Trời,

Báo cho Vua biết đến thăm, thờ Ngài”.

Phương đông sao chiếu rọi đường,

Bác Sĩ mừng rỡ, theo đường ngôi sao.

Dừng chân nơi trẻ ra đời,

Gặp cha Giô-Sép, mẹ là Ma-ri.

Sấp mình, thờ lạy, kính Ngài,

Hương thơm mộc dược, nhũ hương và vàng.

Lúc về Thiên Sứ báo rằng:

« Ðừng nên quay lại, chẳng đường đã đi »

Hê-Rốt cảm thấy bực mình,

Tức giận Bác Sĩ, ban hành lệnh Vua.

« Giết từ con trẻ ngây thơ,

Con trai hai tuổi ở thành Bết-Lem ».

Ðồng thời, Thiên Sứ báo tin,

Giô-Sép nằm mộng, nghe truyền bên tai.

« Hãy đem con trẻ, mẹ Ngài,

Qua xứ Ê-díp đợi ngày Vua băng»

Ðến khi Vua đã qua đời,

Thiên Sứ báo mộng: «Ðem Ngài về quê».

Giu-Ðê xứ có con Vua,

Thay thế Hê-Rốt làm Vua trị vì.

Giô-Sép phải dẫn con đi,

Vào Na-xa-rét tạm thời dừng chân.

Tiên tri ứng nghiệm mọi điều,

Trinh nữ sẽ chịu mang thai con Trời.

Người đời sẽ gọi tên Ngài,

Người Na-xa-rét, tên là Giê-Su.

Em-ma-nu-ên tên Ngài vang dội,

Ngài bước vào đời chuộc tội thế nhân.

Vinh danh Thiên Chúa trên trời,

Bình an dưới đất, đợi Ngài tái lâm.

 

Mùa đông xứ người 2011

Ð.T

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like