Home Dưỡng Linh Thử Thách Thử Nghiệm Đức Tin Của Bạn

Thử Thách Thử Nghiệm Đức Tin Của Bạn

by Rick Warren
30 đọc

 “Sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa.” (I Phi-e-rơ 1:7a – BTT)

Kinh Thánh lặp đi lặp lại nhiều lần rằng Chúa đã hứa Ngài sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn: “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:19 – BTT).

Nhưng Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng với mỗi lời hứa đều có kèm theo một điều kiện. Một trong những điều kiện dành cho lời hứa này là bạn phải tin cậy nơi Ngài.  Bạn càng tin cậy Chúa bao nhiêu thì Ngài có thể đáp ứng nhu cầu cho bạn nhiều bấy nhiêu.

Vậy làm thế nào để bạn có thể học cách tin cậy Chúa nhiều hơn để được Ngài đáp ứng mọi nhu cầu?  Làm thế nào để bạn có thể có đức tin lớn hơn.

Bạn không thể có được đức tin bằng cách ngồi trong nhóm học Kinh Thánh hoặc chỉ nói về nó. Đức tin giống như cơ bắp; nó chỉ phát triển khi được dùng đến.  Bạn càng sử dụng đức tin nhiều thì nó sẽ càng vươn ra.  Và khi đức tin của bạn càng dãn rộng thì Chúa càng có thể ban phước trên cuộc đời của bạn nhiều hơn.

Chúng ta gọi những hoàn cảnh mà Chúa tạo ra để kéo giãn đức tin của chúng ta là “những thử thách”: “Sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa.” (I Phi-e-rơ 1:7a – BTT)

Có bốn loại thử thách thông thường mà Chúa dùng để thử nghiệm đức tin của chúng ta, và có lẽ ngay lúc này bạn đang ở trong một của những thử thách này.  Khi bạn đã vượt qua rồi thì bạn có thể thấy rằng đó là một cơ hội cho bạn phát triển đức tin để có thể tin cậy nơi Chúa càng hơn. 

1. Thử thách về áp lực
Thử thách về áp lực đặt ra câu hỏi: “Bạn sẽ giải quyết sự căng thẳng như thế nào?”  Bạn sẽ tùy thuộc vào chính mình hay bạn sẽ tin cậy vào Chúa?  Thi thiên 50:15 chép: “Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta.” (BTT).  Bạn có hướng về Chúa khi gặp khó khăn và không hướng đến những gì khác hay không?

2. Thử thách về con người
Chúa thường sử dụng con người trong cuộc đời bạn để thử luyện và phát triển đức tin của bạn. Thử thách này đặt ra câu hỏi: “Bạn sẽ giải quyết sự thất vọng như thế nào?”  Cuộc sống thường gây thất vọng.  Nghề nghiệp, hôn nhân và thậm chí kế hoạch diễn ra không theo như cách chúng ta đã hoạch định.  Nhưng cái đem đến cho chúng ta sự thất vọng nhất chính là con người.  Tại sao?  Chúng ta bị người khác làm cho thất vọng vì chúng ta trông đợi họ đáp ứng nhu cầu của mình mà chỉ có Chúa mới đáp ứng được.  Đây là một sự thử thách!

Vấn đề của bạn không phải là những người trong cuộc đời mình.  Mà vấn đề của bạn là sự phản ứng của bạn đối với những người trong cuộc đời mình.  Con người không phải là vấn đề, và họ cũng không phải là câu trả lời cho vấn đề của bạn nữa.  Câu trả lời là Chúa.  Khi bạn trông chờ người khác trở thành cứu tinh của mình thì điều đó có nghĩa là bạn đang xếp đặt cho chính mình bị thất vọng.

Giê-rê-mi 17:7 lời Chúa có chép: “Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình.” (BTT).  Điều gì xảy ra nếu bạn tin cậy nơi Chúa?  Hãy xem lời hứa của Ngài trong Ê-sai 49:23: “Những kẻ trông cậy ta sẽ chẳng hổ thẹn.” (BTT).

Chúa hứa “sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 4:19 – BTT). Nhưng mỗi lời hứa đều có kèm theo một điều kiện. Chúa muốn bạn học cách tin cậy Ngài ngày càng nhiều hơn để Ngài có thể đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của bạn và ban phước cho cuộc đời bạn.

Bạn học cách tin cậy Chúa nhiều hơn qua những thử thách khiến đức tin bạn căng giãn. Đức tin bạn càng kéo giãn thì Chúa càng có thể ban phước cho cuộc đời bạn. 

3. Thử thách về sự kiên trì

Thử thách về sự kiên trì trả lời cho câu hỏi: “Tôi có giữ sự cam kết không?”  Sống có nghĩa là cam kết. Vấn đề chúng ta gặp phải ngày nay là có nhiều người chỉ cam kết nửa vời với hàng tá việc thay vì hoàn toàn dấn thân cho một hoặc hai việc quan trọng trong cuộc sống trên đất và cho cõi đời đời mà thôi. Đó là một sự lãng phí!

Những người yếu đuối luôn đưa ra những lời biện minh, bào chữa. Những người khôn ngoan luôn tranh thủ mọi thời gian và mọi cách thức để làm những gì họ nói mình sẽ làm. Bạn muốn làm người yếu đuối hay người khôn ngoan? Đây là thử nghiệm cho tư cách mà bạn sẽ phát huy.

4. Thử thách về những mối ưu tiên

Đây là thử thách quan trọng nhất, và nó đặt ra câu hỏi: “Ai sẽ là người ưu tiên hay quan trọng nhất trong cuộc đời bạn?”

Làm thế nào để biết được Chúa có thực sự là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của bạn hay không? Hãy hỏi chính mình ba câu hỏi: Bạn nghĩ về điều gì nhiều nhất? Tiền của bạn sẽ đi đâu trước tiên? Bạn sử dụng thời gian của mình như thế nào? Câu trả lời của bạn sẽ tiết lộ về những mối ưu tiên trong cuộc sống bạn.

Chúa có dành sẵn phần thưởng đời đời cho bạn nếu bạn vượt qua những thử thách này: “Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.” (Gia-cơ 1:12 – BTT).  Mão triều thiên của sự sống tượng trưng cho tất cả những gì Chúa muốn làm trong đời sống bạn – tất cả mọi phước hạnh mà Ngài muốn ban cho bạn, tất cả mọi nhu cầu mà Ngài muốn đáp ứng cho bạn, và tất cả mọi phần thưởng mà Ngài muốn ban cho bạn trên Thiên đàng. Thật tuyệt!

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like