Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 14 – Đấng Christ Là Neo Chắc Cho Linh Hồn

Ngày 14 – Đấng Christ Là Neo Chắc Cho Linh Hồn

by Ban Biên Tập
30 đọc


Hê-bơ-rơ 6:9-20

9 Thưa anh chị em thân yêu, dù nói thế, chúng tôi tin chắc rằng trường hợp của anh chị em thì tốt đẹp hơn, là những điều tốt đẹp cặp theo sự cứu rỗi. 10 Vì Đức Chúa Trời đâu có bất công mà quên công tác của anh chị em và lòng yêu thương anh chị em đã tỏ ra vì danh Ngài khi phục vụ các thánh đồ và hiện nay vẫn còn phục vụ. 11 Nhưng chúng tôi mong muốn mỗi người trong anh chị em cũng bày tỏ lòng nhiệt thành như thế, để nhận thức được sự bảo đảm đầy đủ về niềm hy vọng cho đến cuối cùng,
12 để anh chị em đừng biếng nhác, nhưng noi gương những người đã hưởng trọn lời hứa bởi đức tin và lòng kiên nhẫn.
Lời Hứa Của Đức Chúa Trời 13 Khi Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham, vì không thể chỉ ai lớn hơn mình nên Ngài chỉ chính mình Ngài mà thề rằng: 14 “Chắc chắn Ta sẽ ban phúc lành cho con và gia tăng dòng dõi con.” 15 Áp-ra-ham đã kiên nhẫn nên nhận được điều Chúa hứa.16 Người ta thường nhân danh một vị lớn hơn mình mà thề nguyện, nếu có việc tranh chấp thì kết cuộc lấy lời thề mà xác định. 17 Đức Chúa Trời cũng thế, muốn càng chứng tỏ mục đích không thay đổi của Ngài cho những người thừa hưởng lời hứa, Ngài đã xác nhận bằng lời thề. 18 Để nhờ hai điều không thay đổi đó, là những điều Đức Chúa Trời không thể nào nói dối mà chúng ta, những người trốn vào nơi ẩn náu, được khích lệ mạnh mẽ, nắm lấy niềm hy vọng đặt trước mặt mình. 19 Chúng ta có hy vọng nầy như cái neo vững vàng bền chặt của linh hồn, đi vào bên trong bức màn, 20 là nơi thánh Đức Giê-su đã ngự vào, như Đấng Tiên Phong đại diện chúng ta, khi Ngài trở nên vị thượng tế đời đời, theo dòng Mên-chi-xê-đéc.

SUY GẪM:

Câu 9,10

Đức Chúa Trời không bất công, Ngài không quên mọi việc lành hoặc yêu thương của dân sự Ngài. Đừng quên rằng Đức Chúa Trời nhớ mọi nỗ lực và cố gắng của chúng ta.

Câu 13-15

Đức Chúa Trời đảm bảo lời hứa thành tín của Ngài như một lời thề. Đức Chúa Trời thề với chính mình rằng Ngài sẽ ban phước cho Áp-ra-ham rất nhiều con cháu. Bởi lời hứa đó, Áp-ra-ham đã kiên nhẫn trong một thời gian dài và trông vọng lời hứa. Hãy nhớ rằng hy vọng chúng ta đặt trên sự thành tín của Đức Chúa Trời và Ngài luôn luôn giữ lời.

Câu 16-18

Đức Chúa Trời không thể dối trá về điều Ngài thề hứa. Vì lời hứa của Đức Chúa Trời khác với lời hứa loài người, Ngài sẽ làm thành lời Ngài đã hứa trong sự thành tín không thể đổi dời. Bởi đó, chúng ta, những người ẩn náu trong Chúa sẽ được niềm an ủi mạnh mẽ. Hãy nắm chặt lấy lời hứa chắc chắn này và đừng từ bỏ đời sống đức tin, yêu thương, và hy vọng cho dù có bất cứ điều gì xảy ra.

Câu 19,20

Đức Chúa Trời ban Đấng Christ là hy vọng của chúng ta. Đấng Christ đã chết, đã sống lại, và bước vào trong bức màn để mở ra cho chúng ta con đường đến với Cha. Hy vọng này giống như chiếc neo chắc cho linh hồn, vô cùng an ninh và vững chãi. Chúng ta có thể sống đời đời trước Chúa là Đấng thánh khiết, vinh quang. Hãy nhìn lên Đấng Christ thầy tế lễ thượng phẩm, và ra khơi cho đến cuối cùng.

Cầu nguyện: Ngợi tôn Chúa là Đấng hứa ban sự sống đời đời trước Chúa Cha.

Bình Luận:

You may also like