Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 21 – Không Được Xúc Phạm Đến Danh Đức Chúa Trời

Ngày 21 – Không Được Xúc Phạm Đến Danh Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sách Lê Vi 21:1-15

1 CHÚA phán dạy Môi-se: Con nói với các thầy tế lễ, là các con trai của A-rôn và bảo họ rằng: thầy tế lễ không được để mình bị ô uế vì người chết trong dân chúng, 2 ngoại trừ trường hợp người chết là thân nhân gần, như cha mẹ, con trai, con gái, anh em ruột,

3 hay chị em ruột còn độc thân và sống dựa vào thầy tế lễ vì chưa có chồng; thầy tế lễ có thể vì người này mà bị ô uế.

4 Nhưng các thầy tế lễ không được để cho mình bị ô uế vì những quan hệ thông gia trong dân chúng.

Nt: người chồng 5 Các thầy tế lễ không được cạo đầu, cạo mép râu hay cắt thịt mình.
6
Họ phải thánh cho Đức Chúa Trời của họ và không được xúc phạm đến danh Đức Chúa Trời. Vì họ là người dâng các tế lễ bằng lửa và dâng bánh cho CHÚA, Đức Chúa Trời của họ, nên họ phải thánh.
7
Họ không được cưới người đàn bà bị ô uế vì mãi dâm hay bị chồng ly dị, vì các thầy tế lễ phải thánh cho Đức Chúa Trời của họ.

8 Các ngươi phải coi các thầy tế lễ là thánh, vì họ dâng của lễ cho Đức Chúa Trời các ngươi. Hãy kể họ là thánh, vì Ta, CHÚA là thánh và là Đấng thánh hoá các ngươi.

9 Nếu con gái của thầy tế lễ tự làm mình ô uế vì làm gái mãi dâm là làm sỉ nhục cha mình và phải bị thiêu trong lửa.

10 Thầy tế lễ là người được tôn trọng trong vòng các anh em mình vì đã được đổ dầu thụ phong lên đầu và đã được tấn phong để mặc bộ áo lễ thánh, nên không được để đầu bù tóc rối Ctd: không được để đầu trần và không được xé áo xống mình. 11 Thầy tế lễ không được vào nơi có xác chết, không được để cho mình bị ô uế vì người chết, dù người đó là cha hay mẹ mình, 12 cũng không được rời khỏi nơi thánh hay xúc phạm nơi thánh của Đức Chúa Trời mình; vì người đã được xức dầu để biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Ta là CHÚA.13 Người phải cưới gái đồng trinh làm vợ.

14 Người không được cưới đàn bà góa, đàn bà ly dị hay đàn bà bị ô uế về mãi dâm, nhưng phải cưới một gái đồng trinh từ trong dân mình,
15
để khỏi phàm tục hóa con cháu mình giữa nhân dân. Ta là CHÚA, Đấng thánh hóa người.

SUY GẪM:

Câu 1-4:

Bởi thầy tế lễ là người lãnh đạo, ông ta không được để cho mình bị ô uế vì người chết trong dân chúng, ngoại trừ trường hợp người chết là thân nhân trong gia đình. Giống như vậy, là những Cơ Đốc nhân, chúng ta phải tránh xa những điều làm ô uế tâm trí, ô uế hành động của chúng ta, và phải sống một đời sống khác biệt. Một Cơ Đốc nhân cần nhận biết điểm yếu của mình và chủ động tránh xa môi trường đồi trụy.

Câu 5,6:

Theo phong tục của người ngoại thờ lạy hình tượng, họ cạo đầu và cạo mép râu, tự cắt thịt mình trong các buổi hành lễ. Vì các thầy tế lễ là thánh và biệt riêng khỏi dân sự, họ không được xúc phạm Danh Đức Chúa Trời bằng những việc làm này. Chúng ta cũng phải cẩn thận đừng để mình bị ô nhiễm bởi những thói tục thế gian. Khi một lãnh đạo thuộc linh đi theo xu thế đương đại, những thành viên trong hội thánh cũng dễ dàng bị cám dỗ và đánh mất đi sự thánh khiết, sỉ nhục Danh Chúa. Chúng ta phải nhận biết rằng những mục sư và chiên không được thỏa hiệp với những phong tục và văn hóa của thế gian đang len lỏi vào hội thánh.

Câu 8:

Đức Chúa Trời là thánh khiết và khiến dân Ngài cũng trở nên thánh. Không chỉ cứu chuộc dân sự khỏi ách nô lệ tại Ai Cập mà Chúa còn yêu cầu họ phải sống thánh sạch. Tôi có tin rằng Đức Chúa Trời, Đấng cứu chuộc tôi qua thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-su, đang khiến tôi trở nên một con dân thánh của Ngài mỗi ngày với quyền năng Đức Thánh Linh? Tôi có trông mong sự thánh khiết?

Cầu nguyện: Con nguyện đóng đinh chính thân thể con vào thập tự giá; làm thánh khiết chính mình theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.

Bình Luận:

You may also like