Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 10 – Sự Ô Uế Của Con Người

Ngày 10 – Sự Ô Uế Của Con Người

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sách Lê Vi 15:1-18

1 CHÚA phán dạy Môi-se và A-rôn:
2 Các con truyền lại cho Y-sơ-ra-ên rằng: Khi có chất lỏng từ thân thể của một người đàn ông xuất racó thể là ‘xuất tinh’ hay xuất huyết chất xuất ra đó là ô uế.
3 Sau đây là các trường hợp ô uế vì chất từ thân thể xuất ra, dù cứ tiếp tục xuất ra, hay đã ngưng xuất ra, đương sự cũng bị ô uế: 4 Giường người ấy nằm và bất cứ vật gì người ấy ngồi lên đều bị ô uế. 5 Ai đụng đến giường người ấy phải giặt áo xống, tắm bằng nước và bị ô uế đến tối.
6 Ai ngồi trên bất cứ vật gì người ấy ngồi, phải giặt áo xống, tắm bằng nước và bị ô uế đến tối.
7 Ai đụng đến người có chất đó xuất ra phải giặt áo xống, tắm bằng nước và bị ô uế đến tối.
8 Nếu người có chất lỏng xuất ra nhổ nhằm một người tinh sạch, người này phải giặt áo xống, tắm bằng nước và bị ô uế đến tối.
9 Bất cứ vật gì người ấy cưỡi lên, vật ấy sẽ bị ô uế,
10 và ai đụng đến những vật gì người ấy ngồi lên sẽ bị ô uế đến tối. Người bưng các vật này phải giặt áo xống, tắm bằng nước và bị ô uế đến tối.
11 Nếu người ấy sờ ai khi chưa rửa tay bằng nước, người bị sờ phải giặt áo xống, tắm bằng nước và bị ô uế đến tối.
12 Bình bằng đất bị người ấy sờ đến, phải đập bể, còn dụng cụ bằng gỗ phải được rửa sạch bằng nước.
13 Khi chất lỏng không còn xuất nữa, người ấy phải tính bảy ngày từ ngày ngưng để được tinh sạch, phải giặt áo xống, phải tắm tại một dòng nước chảy và được sạch.
14 Đến ngày thứ tám, người ấy phải đem hai con chim gáy hay hai chim bồ câu con đến cửa trại hội kiến trước mặt CHÚA và trao cho thầy tế lễ.
15 Thầy tế lễ sẽ dâng hai con chim này, một con làm của lễ chuộc tội và con kia làm của lễ thiêu. Như vậy thầy tế lễ sẽ chuộc tội trước mặt CHÚA cho người xuất chất lỏng.
16 Khi một người đàn ông xuất tinh, người ấy phải tắm toàn thân trong nước và sẽ bị ô uế đến tối.
17 Bất cứ áo xống hay dụng cụ bằng da nào dính tinh, phải đem giặt trong nước và bị ô uế đến tối.
18 Khi một người đàn ông giao hợp với một người đàn bà và xuất tinh, cả hai phải tắm trong nước và bị ô uế đến tối.


SUY GẪM:

Câu 2,3:

Khi bất kỳ người đàn ông nào bị xuất chất lỏng (bệnh bạch trược), chất lỏng xuất ra từ người đó là ô uế. Đây là căn bệnh có máu và mủ chảy ra từ bộ phận sinh dục của người đàn ông. Trong thời kỳ y học hiện đại ngày nay, có lẽ vẫn chưa thấy có căn bệnh nào giống với bệnh này. Tuy nhiên, dường như luật lệ về bệnh này được đưa ra để ngăn chặn đời sống sinh hoạt tình dục bừa bãi và khuyến khích hôn nhân lành mạnh. Đức Chúa Trời cho phép vợ chồng sinh hoạt tình dục, như một món quà tặng trong đời sống lứa đôi, vì mục đích tốt đẹp. Đừng khiến người khác cũng như chính mình bị tổn thương, đau đớn.

Câu 4-12:


Bất kỳ người nào hay vật gì mà người đàn ông đang bị xuất chất lỏng chạm vào sẽ bị ô uế. Qua những nguồn dồi dào trên Internet, tình dục tự do đang có xu hướng lan tràn nhanh chóng. Sách báo khiêu dâm có ở khắp mọi nơi dưới cái tên “nghệ thuật, giới tính” đã trở nên thông dụng, và có nhiều mối quan hệ bất chính núp dưới danh nghĩa tình yêu. Từ trẻ tới già, khó có thể tránh khỏi cám dỗ này. Cách tốt nhất là tỉnh thức. Nếu bạn nghĩ rằng mình đang bị lây nhiễm và không thánh sạch, hãy lắng nghe sứ điệp ngày hôm nay như một lời cảnh báo và thoát ra khỏi tội lỗi tình dục.

Cầu nguyện:

Trong thời kỳ tà dâm giống như Sô-đôm và Gô-mô-rơ này, xin giúp con sống một đời sống thánh khiết.
Bình Luận:

You may also like