Home Tin tức Tin Tức Hiệp Nguyện Liên Hệ Phái Tin Lành Tỉnh Quảng Nam

Tin Tức Hiệp Nguyện Liên Hệ Phái Tin Lành Tỉnh Quảng Nam

by Hồ Galilê
30 đọc

Cảm tạ ơn Chúa!
Hôm nay ngày 02/10/2020 tại Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam có cuộc Hiệp nguyện Liên Hệ phái Tin Lành Tỉnh Quảng Nam được diễn ra tốt đẹp trong ơn lành của Chúa.
Kể từ khi dịch bệnh Covid 19 bùng phát lần thứ hai, mà tâm điểm tại Thành phố Đà Nẵng. Ban Hiệp nguyện đã bị gián đoạn vì cách ly, nên phải Hiệp nguyện qua Chương trình trực tuyến Online Zoom trong hai tháng 08 và 09/2020.

Đầu tháng 10 hôm nay, Ban Hiệp nguyện rất vui mừng có mặt trên 30 Mục sư – Truyền đạo – Nhân sự để tham gia hiệp nguyện.

– Hướng dẫn Chương trình và Ngợi khen Thờ phượng:
Mục sư Hà Tấn Thành – Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão Hà Lam, nơi đăng cai Hiệp nguyện.

– Giảng lời Chúa: IISa-mu-ên 16:5-14 Gương Đa-vít.
Mục sư Lê Đình Trung: Hội Thánh Liên hiệp Truyền giáo Ba-na-ba Đại Lộc – Quảng Nam.

– Tiệc Thánh:
Mục sư: Phạm Văn Vân – Hội Thánh Giám Lý Bê-tên Hội An.
Phụ Lễ Tiệc Thánh:
Mục sư: Nguyễn Việt và Thầy Hồ Galilê.

I- CẢM TẠ: Trong hai tháng 08 và 09 công việc Chúa tại Quảng Nam vẫn ổn định, dù có khó khăn trong đại dịch tại Quảng Nam và Đà Nẵng, nhưng Chúa có gìn giữ tôi con của Ngài trong sự bình an.
– Hội Thánh Giám Lý Bê-tên Hội An có 03 linh hồn tiếp nhận Chúa!
– Hội Thánh Mennonite Hội An có 03 linh hồn tiếp nhận Chúa!
– Hội Thánh Ba-na-ba Liên hiệp Truyền giáo Đại Lộc Quảng Nam có 03 linh hồn tiếp nhận Chúa!
– Hội Thánh Liên hiệp Trưởng Lão Quế Sơn – Quảng Nam có ngày Thông công Bồi linh Phụ nữ rất đông đúc và vui vẻ.
– Hội Thánh Liên hiệp Truyền giáo Ba-na-ba cũng có ngày Thông công Bồi linh Phụ nữ trong khu vực được phước hạnh.
– Ban Hiệp nguyện đã thống nhất đề cử Mục sư Phạm Văn Vân thuộc Hội Thánh Giám Lý Bê-tên Hội An vào Chương trình trong Ban liên lạc thông tin, thông báo và (Online – Zoom  khi có cần).
Mục sư Hồng Quang Phát thuộc Hội Thánh Di-rê Lutheran Bình Lãnh – Quảng Nam giữ chức Thủ quỹ cho Ban Hiệp nguyện thay cho Mục sư Nguyễn Chức kể từ năm 2021 – 2022.

II- CẦU THAY:
Hội Thánh Liên hiệp Trưởng Lão Quế Sơn tiến hành xây dựng nhà thờ, dự kiến hoàn thành trước Giáng sinh 2020.
– Cầu thay cho Công tác truyền giáo, mở mang vương quốc Đức Chúa Trời tại Quảng Nam được có kết quả.
– Cầu thay cho việc tập hát Chương trình Giáng sinh 2020 của các Hội Thánh.
– Cầu thay cho việc mở rộng Ban Hiệp nguyện Tin Lành Tỉnh Quảng Nam có thêm các Lãnh đạo các Hội Thánh trong Thành phố Đà Nẵng.
– Cầu thay cho Chương trình Bồi linh Thông công Phụ nữ của các Hội Thánh trong Liên Hệ phái Tin Lành Tỉnh Quảng Nam vào ngày 31/10/2020 tại Hội Thánh Báp-tít Đức Tin Thăng Bình – Quảng Nam.
– Cầu thay cho Mục sư Nguyễn Minh Sang và Mục sư Hà Tấn Thành tiếp tục làm Cố vấn giúp đỡ cho Ban Hiệp nguyện nhiệm kỳ 2021 – 2022.

Quảng Nam – Đà Nẵng ngày 02/10/2020
Hồ Galilê

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like