Home Dưỡng Linh Bạn Có Thể Làm Cho Chúa Hết Yêu Bạn Không?

Bạn Có Thể Làm Cho Chúa Hết Yêu Bạn Không?

by Rick Warren
30 đọc

“Vì tôi tin chắc rằng dù cái chết hay là sự sống, dù thiên sứ hay là ma quỷ, dù hiện tại hay là tương lai, hoặc bất cứ quyền lực nào, dù chiều cao hay là bề sâu, hoặc bất cứ điều gì khác trong mọi tạo vật, sẽ có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta”(Rô-ma 8:38-39).

Kinh Thánh chép trong Ê-phê-sô đoạn 1 rằng, trước khi Ngài đặt nền móng của trái đất, Chúa đã chọn bạn. Nhưng Ngài không chỉ chọn bạn mà thôi. Ngài còn đặt tình yêu của mình vào bạn nữa. Chúa đã tạo dựng nên cả thế giới bởi vì Ngài yêu bạn và muốn có một nơi ăn chốn ở cho gia đình của mình.

Bạn không những chỉ được chọn mà thôi. Bạn còn được yêu nữa.

Trước khi trái đất được dựng nên, Chúa đã quyết định bạn là tâm điểm tình yêu của Ngài. Bạn có thể ít khi tập trung vào Chúa. Nhưng Chúa luôn luôn tập trung vào bạn. Thật ra, Chúa có thể tập trung vào mọi người cùng một lúc. Tại sao vậy? Bởi vì Ngài là Chúa.

Trong mỗi giây phút của cuộc đời bạn, Chúa đều tập trung vào bạn. Ngài thấy mọi điểm cao, điểm thấp, mọi lúc tốt, lúc xấu, mọi đỉnh núi, mọi thung lũng, mọi niềm vui, và mọi giọt lệ. Chúa đã tạo dựng nên bạn để yêu bạn, và Ngài sẽ không bao giờ ngừng yêu thương bạn.

“Vì tôi tin chắc rằng dù cái chết hay là sự sống, dù thiên sứ hay là ma quỷ, dù hiện tại hay là tương lai, hoặc bất cứ quyền lực nào, dù chiều cao hay là bề sâu, hoặc bất cứ điều gì khác trong mọi tạo vật, sẽ có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:38-39).

Bạn không thể bị tách khỏi tình yêu của Chúa vì hai lý do: Tình yêu của Chúa là vĩnh cửu và vô điều kiện. Chúa không bao giờ nói, “Ta yêu con nếu…” Ngài không nói, “Ta yêu con vì…” Chúa nói, “Ta yêu con… chấm hết.” Chúa ban cho bạn một tình yêu vĩnh cửu, vô điều kiện bởi vì Chúa là tình yêu.

Tình yêu của Chúa dành cho bạn không dựa trên những gì bạn làm mà dựa trên con người của Chúa. Tình yêu đó không dựa trên thành tích của bạn mà dựa trên nhân cách của Chúa. Bạn có thể dành cả cuộc đời để cố gắng làm cho Chúa ngừng yêu thương bạn, nhưng bạn sẽ thất bại.

Không có điều gì bạn có thể làm để khiến Chúa yêu bạn ít hơn được. Và cũng không có điều gì bạn có thể làm để khiến Chúa yêu thương bạn nhiều hơn. Ngài đã yêu bạn đủ để tạo dựng nên bạn và tập trung vào bạn. Ngài đã yêu bạn đủ để muốn ở cùng bạn mãi mãi, bất chấp tội lỗi của bạn đối với Ngài. Ngài đã yêu bạn đủ để sai phái Con của Ngài đến cứu bạn khỏi tội lỗi của bạn.

Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy được một tình yêu lớn hơn.

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like