Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 26 – Vườn Nho Của Na-bốt

Ngày 26 – Vườn Nho Của Na-bốt

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Các Vua 21:1-10

Vụ Vườn Nho Của Na-bốt

1 Sau các việc đó, thì xảy ra chuyện nầy: Na-bốt, người Gít-rê-ên, có một vườn nho ở Gít-ê-ên, kề bên cung điện của vua A-háp tại Sa-ma-ri. 2 A-háp nói với Na-bốt: “Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta, để ta làm vườn rau, vì nó ở sát cạnh nhà ta. Ta sẽ bù lại cho ngươi một vườn nho khác tốt hơn; hoặc nếu ngươi thích, giá bao nhiêu, ta sẽ trả cho ngươi bằng tiền mặt.”

3 Nhưng Na-bốt trả lời A-háp: “Nguyện xin Chúa đừng để tôi nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho vua.”

4 Vậy A-háp trở về nhà, buồn rầu và bực bội, vì Na-bốt, người Gít-rê-ên, có nói với vua: “Tôi không thể nhượng cho vua sản nghiệp của tổ tiên tôi.” Vua nằm trên giường, quay mặt đi, và không chịu ăn.

5 Hoàng hậu Giê-sa-bên vào gặp vua và nói: “Tại sao tâm thần vua buồn rầu và vua không chịu ăn?”

6 Vua trả lời: “Tại vì ta có nói với Na-bốt, người Gít-rê-ên, rằng: ‘Hãy bán vườn nho của ngươi cho ta, ta sẽ trả tiền cho, hoặc nếu ngươi muốn, ta sẽ đền cho ngươi một vườn nho khác.’ Nhưng hắn nói: ‘Tôi sẽ không nhượng vườn nho của tôi cho vua đâu.”

7 Hoàng hậu Giê-sa-bên nói với vua: “Há chẳng phải vua đang cai trị trên Y-sơ-ra-ên sao? Xin vua hãy chỗi dậy và ăn đi. Xin vua hãy vui lên. Thần thiếp sẽ tặng vua vườn nho của Na-bốt, người Gít-rê-ên.”

8 Vậy bà nhân danh vua A-háp viết thư, lấy ấn dấu của vua đóng lên, rồi bà gởi các bức thư đó cho các trưởng lão và những người quyền quý sống cùng thành với Na-bốt. 9 Bà viết trong các thư ấy rằng: “Hãy rao một cuộc kiêng ăn. Hãy đặt Na-bốt ngồi trước mặt dân thành. 10 Hãy để hai kẻ làm chứng dối ngồi đối diện hắn và bảo hai kẻ đó làm chứng rằng Na-bốt đã rủa sả Đức Chúa Trời và vua. Rồi hãy đem hắn ra ngoài và ném đá cho hắn chết đi.”

Suy gẫm:

1. Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 3

Đức Chúa Trời cho phép việc truyền gia sản theo thế hệ. Bởi xứ sở thuộc về Chúa. Sau khi Chúa cho Y-sơ-ra-ên chiếm xứ, Ngài nói họ bảo tồn xứ đó. Vì Đức Chúa Trời không muốn bất kể ai trong dòng dõi Y-sơ-ra-ên bị mất sản nghiệp, do đó có một hệ thống truyền lại đất đai cho thế hệ kế tiếp.

2. Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 1, 2

A-háp phạm một sai lầm để cho Bên-ha-đát sống nên ông nghe vị tiên tri công bố, “Vì cớ đó mạng ngươi phải đền cho mạng nó”, và trở về cung điện trong sự buồn rầu. Tại sao A-háp không ăn năn và quan tâm đến vấn đề cấp thiết nhất trong đời sống ông nhưng lại muốn làm một vườn rau? Bạn có đang phạm mội tội trọng vì dục vọng tham lam?

Câu 2

A-háp muốn mua vườn nho của Na-bốt vì thuận lợi cho mình. Nhưng cố làm điều này vua đã phá vỡ luật pháp của Đức Chúa Trời. Vai trò của vua là đảm bảo cho dân chúng làm theo những mạng lệnh của Chúa. Nhưng trường hợp này, vua phá vỡ đại giới răn của Chúa vì lợi ích riêng. Bạn có đôi khi nghĩ rằng mình là trường hợp ngoại lệ không cần giữ tất cả mọi điều răn của Chúa hay không?

Câu 7-10

Sau khi Giê-sa-bên nghe câu chuyện từ A-háp, mụ liền sử dụng cùng một mưu kế trước đây và với quyền lực sẵn có không do dự chiếm miếng đất cho họ. Nếu có một trở ngại, rời trở ngại đó đi có phải là một vấn đề không? Nếu việc bạn đang cố làm khác với ý muốn của Đức Chúa Trời, bạn sẽ giữ lập trường và quan điểm như thế nào?

Cầu nguyện

Lạy Chúa, dù hoàn cảnh con đang đối diện như thế nào, nguyện sẽ không bao giờ con xoay về điều ác.

Bình Luận:

You may also like