Home Dưỡng Linh Khi Bạn Cầu Xin Điều Gì, Hãy Tin Chúa Sẽ Đáp Lời

Khi Bạn Cầu Xin Điều Gì, Hãy Tin Chúa Sẽ Đáp Lời

by Rick Warren
30 đọc

“Vì vậy, Ta nói cùng các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã nhận được, thì điều đó sẽ ban cho các con.” (Mác 11:24)

Nếu hôm nay tôi tặng bạn tấm ngân phiếu một ngàn đô-la, bạn có chờ tới khi lãnh được tiền nơi nhà băng rồi mới cảm ơn tôi không? Bất cứ ai biết tôi đều nghĩ rằng, “Ông Rick là một người tốt. Chắc chắn ông ấy có đủ tiền trong nhà băng để mình lãnh. Tôi sẽ cảm ơn ông ấy ngay bây giờ.” Bạn sẽ cảm ơn tôi trước khi bạn nhận được tiền – rồi sau đó bạn sẽ mang ngân phiếu đến ngân hàng.

Lời hứa của Đức Chúa Trời tốt hơn bất kỳ lời hứa nào của chúng ta. Trước khi chúng ta nhận được những điều Ngài đã hứa, chúng ta có thể nói, “Cảm ơn Chúa, vì những gì Ngài phán phải xảy ra, sẽ xảy ra.”

Có một ví dụ rõ ràng trong danh sách “Anh Hùng Đức Tin” nơi Chúa trong Hê-bơ-rơ 11. Bạn nhớ chuyện Giô-suê và tường thành Giê-ri-cô bị sụp đổ thế nào không? Hê-bơ-rơ 11:30 chép, “Bởi đức tin, các tường thành Giê-ri-cô đã sụp đổ, sau khi đạo quân đi vòng quanh tường thành bảy ngày.”

Dân Y-sơ-ra-ên lúc đó sắp đi vào Đất Hứa, nơi có thành phố Giê-ri-cô hùng mạnh. Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ cho dân Y-sơ-ra-ên vào thành và sau đó cho họ biết kế hoạch của Ngài: “Ta muốn các con đi vòng quanh thành Giê-ri-cô trong bảy ngày. Đến ngày thứ bảy, Ta muốn các con đi vòng quanh thành bảy lần, và tạ ơn Ta vì chiến thắng sắp tới.” Khi họ làm theo lời Chúa, các bức tường thành liền sụp đổ xuống. Đức Chúa Trời đã làm những gì Ngài hứa!

Tôi thường nghĩ: “Nếu tôi là một trong những người đi vòng quanh các bức tường thành trong bảy ngày thì sao?” Có lẽ một số người đã nhìn vào tường thành, hằng ngày lo lắng tự hỏi làm thế nào Đức Chúa Trời có thể khiến tường thành sụp đổ được. Nhưng cũng rất nhiều người đã có đức tin. Mỗi ngày họ nhìn vào tường thành và nghĩ đến những gì Đức Chúa Trời có thể làm và tạ ơn Ngài trước.

Đây là cách mà Đức Chúa Trời muốn bạn sống, một cuộc sống biết cảm tạ Chúa trước khi nhận lãnh.  Chúa Jêsus đã nói về điều đó trong Mác 11:24: “Vì vậy, Ta nói với các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã nhận được, thì đều đó sẽ ban cho các con.”

Khi bạn cầu xin Chúa điều gì, nếu bạn không tin, thì tại sao lại xin?  Chỉ vô ích mà thôi.  Nhưng nếu bạn cầu nguyện và xin Chúa cho một điều gì đó, thì Chúa Jesus đã phán, hãy tin rằng Ngài sẽ làm điều đó.  Hãy cảm tạ Chúa trước về những điều chỉ một mình Ngài mới có thể làm được. Rồi hãy chờ trông cách Ngài đáp lời cầu nguyện của bạn.

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like