Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 21 – Tiếng Thì Thầm Nhỏ Nhẹ

Ngày 21 – Tiếng Thì Thầm Nhỏ Nhẹ

by Ban Biên Tập
30 đọc
SUY GẪM:

Câu 5-7:

Thiên sứ của Đức Chúa Trời đem thức ăn tới cho Ê-li và giục lòng ông lấy lại sức mạnh. Việc này để khích lệ Ê-li, người đang rơi vào cảnh thất vọng cùng cực. Đức Chúa Trời không từ bỏ những người kính sợ Chúa và phục vụ Ngài cách chuyên tâm. Bạn có đang cảm thấy mệt mỏi và cạn kiệt vì chức vụ khó khăn không? Hãy hướng đến Chúa là Đấng an ủi dân sự Ngài.


Câu 11-13:

Đức Chúa Trời hiện diện trong gió, động đất và lửa. Thông qua những hiện tượng kỳ lạ này, Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng và sự can thiệp cá nhân vào trong công việc Ngài. Nhưng cũng có lúc Chúa đến trong một tiếng nói rất nhỏ nhẹ, dịu êm. Đức Chúa Trời đến với Ê-li trong một tiếng thì thầm êm dịu. Đây là điều trái ngược hoàn toàn với Giê-sa-bên là kẻ đang cố tìm bắt và giết Ê-li.


Câu 18:

Đức Chúa Trời giữ lại bảy ngàn người không quỳ gối trước Ba-anh. Dù phải đối diện với cơn bách hại từ Giê-sa-bên nhưng họ vẫn chân thành với đức tin mình và bảo tồn dân sự Đức Chúa Trời. Không quan trọng những thời kỳ khó khăn và nguy ngập xảy đến như thế nào, Đức Chúa Trời vẫn bảo vệ những ai không ngừng phục vụ Ngài và không quỳ gối trước thế gian.


Câu 1, 2:

Dù sau khi nghe mọi lời từ A-háp, Giê-sa-bên vẫn không thay đổi thái độ. Tệ hơn, mụ còn cho truy bắt Ê-li để trả thù mạng của những tiên tri đã chết của Ba-anh. A-háp làm chứng về một phép lạ vĩ đại trên núi Cạt-mên và việc đã thấy mưa xuống chấm dứt cơn hạn hán song vẫn không ngăn chặn được Giê-sa-bên khỏi truy bắt để đòi sự sống của Ê-li.

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin làm mới lại sức lực con với sự an ủi và bình an từ trên cao.

Bình Luận:

You may also like