Thánh Nhạc Truyền Giảng Tại HTTL Phước An

638

Chương trình được tổ chức bởi các bạn trẻ tại HTTL Phước An và sự cộng tác của các Ban thanh niên Hội Thánh lân cận. Mở đầu chương trình là phần tôn vinh Chúa qua các bài hát như: Tìm đến Cứu Chúa, Ngài là ai?, Phút suy tư, Đến với Giê-xu,… của các ban hát lễ đã đem lại không khí thuộc linh cho những người tham dự. Với sứ điệp “Bạn Đang Tìm Kiếm Gì?” dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 6:33 “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa”, Ms Phi-lê-môn đã giảng luận cho các thân hữu cũng như các con cái Chúa tham dự thứ tự ưu tiên của cuộc sống. Cảm ơn Chúa, sau lời kêu gọi của đầy tớ Chúa đã có 8 thân hữu cầu nguyện tin Chúa.

Sau đây là một số hình ảnh trong đêm thánh nhạc:

_MG_6712
Rất đông người tham dự trong đêm thánh nhạc truyền giảng

_MG_6621
Tôn vinh đầu giờ
_MG_6628
Hai MC hướng dẫn chương trình
_MG_6630
Mục sư Phan Tấn Phúc cầu nguyện khai lễ
_MG_6640

_MG_6642
Đơn ca: “Niềm vui mới”
_MG_6647

Đơn ca: “Ngài là ai?”

_MG_6651

_MG_6653
Các ban hát tôn vinh Chúa
_MG_6662
Đơn ca: “Phút suy tư”
_MG_6671
Mục sư Phi-lê-môn chia sẽ sứ điệp
_MG_6700
Hát kêu gọi: “Đến với Giê-xu”

_MG_6715
Thầy Lê Minh Tân kêu gọi thân hữu tin Chúa

_MG_6726
Mục sư Lê Đức Tính hướng dẫn các thân hữu cầu nguyện tin Chúa

_MG_6734
Mục sư Phan Tấn Phúc cầu nguyện dâng các thân hữu lên cho Đức Chúa Trời


Phạm Cường

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: