Bẻ Gãy Sự Rủa Sả

949

Trong một chuyến truyền giáo tại một làng thuộc tỉnh Bình-Long. Hạn hán kéo dài và đất đai tại đây bị khô hạn không thể cày cấy. Dân chúng tại đây đã tin Chúa một số và Hội Thánh tại đây chưa hiểu biết gì về luật phước hạnh và sự rủa sả. Đức Thánh Linh hướng dẫn tôi đến để chia sẻ Lẽ Thật này. Trước hết, Lẽ Thật được giảng cho những nhân sự nòng cốt của Hội Thánh, vào lúc 7 giờ tối bắt đầu và được kết thúc vào lúc 9 giờ 30. Sau khi mọi nguời đã hiểu rõ Lời Chúa. Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện cho mình (họ cầu nguyện theo tôi) và phép lạ đã xảy ra ngay trong khi cầu nguyện. Các tà linh bị mất chỗ ẩn núp buộc phải ra khỏi người ta và nhiều người được chữa lành.

Sau đó chúng tôi nhóm lại tại nhà một nhân sự trong Hội Thánh và chúng tôi cầu thay cho toàn bộ làng này. Chúng tôi đã ăn năn xưng tội của tổ phụ khiến cho đất bị rủa sả và hoa mầu bị sâu hại. Hết thảy đều ý thức được về tội lỗi của tổ phụ và xưng nó ra trước mặt Chúa. Xin Chúa tha thứ và xin Chúa dẹp bỏ các sự rủa sả khỏi đất đai ruộng vườn của làng cũng như trên cây cối và súc vật của làng. Sau đó, được sự ủy quyền của Hội Thánh tại đây, tôi đã nhân danh Chúa Jêsus Christ, ra lệnh cho các tà linh đã đến trên vùng đất này và áp đặt sự rủa sả trên đất, cây cối và súc vật, ngay lập tức phải rời khỏi vùng đất này. Chúng tôi dâng toàn bộ đất đai, cây cối cùng mọi thứ về làng và cả mọi người trong Hội Thánh lên cho Đức Chúa Trời và công bố tất cả người, cùng sản nghiệp trên đất của làng đều thuộc về Đức Chúa Trời. Tôi đã nhân Danh Chúa Jêsus để chúc phước cho đất ruộng của làng cùng mọi thứ cây và súc vật sống trên đất của làng, cùng hoa màu của đồng ruộng…Đúng một giờ sau, vào lối nửa đêm đó, Đức Chúa Trời ban xuống một cơn mưa lớn đầy hết các ruộng của làng này.

Sáng hôm sau tin tức truyền ra và người ta nhóm lại thờ phượng Chúa rất đông và tôi được đề nghị giảng về bài này cho cả hội chúng nghe. Sau khi cả hội chúng cầu nguyện theo tôi, ăn năn xưng tội mình và xin Chúa tha thứ và dẹp bỏ sự rủa sả. Chúng tôi ra lệnh cho các tà linh phải rời khỏi người ta và phép lạ đã xảy ra cho nhiều người được chữa lành. Một sự vui mừng lớn tuôn tràn nơi đây.

Năm 1997, tôi có cơ hội để giảng về đề tài này tại một nơi tại Long Thành, thuộc tỉnh Đồng Nai. Sau khi mọi người đã cầu nguyện xong việc xưng tội ăn năn và ra lệnh đuổi các tà linh ra khỏi người, đất đai cùng cây cối và súc vật tại gia chủ nơi chúng tôi nhóm. Tôi đã cầu nguyện chúc phước cho gia chủ cùng toàn bộ sản nghiệp của gia chủ, các cây cối đều được chúc phước. Vào hè năm 1998, tôi có dịp thăm lại nơi này. Gia chủ làm chứng rằng kể từ một năm qua từ ngày tin Chúa, được bẻ gãy sự rủa sả, kinh tế của gia đinh tăng lên nhiều và đặc biệt cây cối ra trái rất nhiều. Riêng vụ sầu riêng đã bán được hơn mười triệu đồng, mà nguời ta vừa hái xong thì nó lại ra bông và kết trái nữa, mà trái mới kết không rụng như mọi năm. Đặc biệt là trong khi chung quanh làng, cây cối của người ta, là những nguời chưa tin Chúa, đều bị rầy ăn lá. Nhưng các cây trong vườn gia chủ này không hề bị rầy. Và người ta chạy lại hỏi tại sao anh lại may mắn thế. Gia chủ trả lời : Ấy là Đức Chúa Trời ban phước cho gia đình tôi nên được như vậy. Nhiều người chung quanh đã tin Chúa qua gia đình này vì cớ họ nhận thấy thật có Đức Chúa Trời trên đời sống của gia đình này.

Tại một vùng trong tỉnh Đồng Nai, nơi mỗi mùa mưa là ngập các đồi trung, có một Hội Thánh nhỏ sống giữa những quả đồi. Họ rất nghèo, khi tôi đến, họ đều bị ảnh hưởng của các sự rủa sả bởi tội lỗi của mình cùng tổ phụ để lại. Chưa ai biết về luật pháp của sự phước lành và sự rủa sả. Tôi đã cậy ơn Chúa để giảng về bài này. Trong đó có hai nguời phụ nữ chưa tin Chúa đến nghe. Sau bài giảng về sự rủa sả, và trước khi cầu nguyện, cả hai nguời phụ nữ này đều nhận ra Lẽ Thật và cả hai đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jêsus cho linh hồn mình. Sau đó, tôi hướng dẫn mọi nguời cầu nguyện xưng tội của mình và của tổ phụ, sau khi xin Chúa tha thứ và dẹp bỏ các sự rủa sả khỏi đời sống mình, cùng đất đai cây cối và gia súc. Tôi nhân danh Chúa Jêsus Christ xức dầu, đặt tay trên từng người trục xuất các tà linh ra khỏi họ và chúc phuớc cho từng người và chúc phước cho cả vùng đất cùng cây cối và gia súc. Lần đầu tiên những người này nhận biết có ma quỉ khi các tà linh buộc phải ra khỏi thân thể nguời ta. Họ giãy, họ nhảy, họ la cho đến khi tà linh ra hết, bệnh của họ được lành ngay lúc đó. Bấy giờ họ mới biết là thật có ma quỉ ở trên thân thể họ mà bấy lâu nay họ không biết.

Sau hai tháng kể từ khi chúng tôi cầu nguyện bẻ gãy sự rủa sả tại đây, dân ở đây làm chứng rằng :

Trước đấy, mỗi lần voi đàn từ trong rừng kéo đến vùng này, chúng vào làng và làm đổ nát nhà cửa của dân làng ngay trước mắt người ta mà không ai làm chi được để ngăn cản bầy voi. Nhưng lần này (sau khi chúng tôi cầu nguyện) bầy voi lại đến, nhưng có một phép lạ khiến cho bầy voi không dám vào làng và không một nhà nào trong làng này bị tổn hại. Ứng nghiệm lời Chúa chép trong Thi Thiên 8: 6-7, mà tôi đã nhân Danh Chúa Jêsus Christ cầu nguyện và ra lệnh cho các thú rừng và các bầy voi không cho phép chúng vào làng. Và tôi xin Chúa cho thiên sứ bảo vệ làng này và họ cũng dâng làng mình để Chúa cai trị.

Tôi không đủ chỗ để kể hết mọi việc tại đây. Nhưng chính các bạn sẽ kinh nghiệm điều này khi áp dụng những Lẽ Thật mà các bạn đang học.

Văn  Châu (theo Bẻ Gãy Sự Rủa Sả)

Bình Luận: