Ngày 30 – Sa-lô-môn Vị Vua Không Toàn Hảo

459
SUY GẪM:
Câu 9,10:

Đức Chúa Trời hai lần hiện ra cùng Sa-lô-môn và cảnh báo ông không được theo những thần khác. Nhưng ông vẫn vi phạm điều răn này và cuối cùng phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Chúa. Đây chẳng phải là lúc lắng nghe lời cảnh báo của Chúa để tránh sự rủa sả đời đời hay sao?


Câu 11-13:

Vì cớ tội lỗi của Sa-lô-môn, Đức Chúa Trời phán rằng Ngài phân chia vương quốc của vua và ban cho tôi tớ người. Đức Chúa Trời hứa sẽ gìn giữ vương quốc và vua an toàn khỏi những vương quốc lân bang nhưng giờ đây vương quốc sẽ bị sụp đổ từ bên trong. Tuy nhiên, Chúa phán rằng Ngài vẫn nhớ giao ước đã lập cùng Đa-vít và dành lại một chi phái cho con trai của Sa-lô-môn. Đây quả thật là một ân sủng diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Đối với những độc giả đầu tiên, những người đang tuyệt vọng vì sự sụp đổ của Đền Thờ, tình trạng này đã mang lại cho họ niềm hy vọng le lói. Trong thực tế, qua hậu duệ của Đa-vít, là Đấng Christ, ân sủng của Chúa đã được làm trọn. Nếu mất Chúa Giê-su chúng ta không còn cơ hội nào khác. Cho dù có thể đánh mất mọi thứ, chúng ta cũng đừng quay lưng lại với ân sủng này.


Câu 1,2:

Sa-lô-môn mong muốn duy trì sự giàu sang được Chúa ban cho, dựa vào sức mạnh của các nước láng giềng và có quyết định sai lầm là lấy những người vợ ngoại quốc. Bởi việc kết hôn với người ngoại sẽ dẫn đến sự thờ lạy các thần của họ, Đức Chúa Trời nghiêm cấm dân Ngài kết hôn với họ. Tuy nhiên, vị vua trung bảo giữa Đức Chúa Trời và dân sự lại là người đầu tiên phạm phải tội lỗi này. Điều gì đang phân rẽ tấm lòng bạn khỏi Đức Chúa Trời?

Cầu nguyện:

Bên cạnh Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương con, con xin làm chết chính bản thân và mọi thứ vật chất khác.

Bình Luận: