Home Tin tức Hiệp Nguyện Liên Hệ Phái Tin Lành Tỉnh Quảng Nam Tháng 5 và 6 Năm 2020

Hiệp Nguyện Liên Hệ Phái Tin Lành Tỉnh Quảng Nam Tháng 5 và 6 Năm 2020

by Hồ Galilê
30 đọc

Kể từ sau Tết Nguyên Đán 2020 do tình hình dịch bệnh Virus Covid 19 có chiều hướng phát triển mạnh trên Thế giới và Việt Nam chúng ta cũng bị ảnh hưởng mọi hoạt động, trong đó sinh hoạt thường kỳ của Ban Hiệp nguyện Liên Hệ phái Tin Lành Tỉnh Quảng Nam cũng bị giảm sút. Cao điểm là tháng 04/2020 cách ly toàn Xã hội. Đây là tháng mà Ban Hiệp nguyện tạm dừng sinh hoạt tập trung, hầu hết các Hội Thánh đã thực hiện Nhóm Online, và Ban Hiệp nguyện cũng thực hiện Online.

Trong thời gian dịch bệnh kéo dài, một số Hội Thánh chung tay cùng Cộng đồng Xã hội phát khẩu trang, nước diệt khuẩn, gạo và thực phẩm, trong đó có các Hội Thánh:

– Hội Thánh Liên Hiệp Trưởng Lão Quế Sơn.
– Hội Thánh Liên Hiệp Truyền Giáo Ba-na-ba Đại Lộc.
– Hội Thánh Mennonite Hội An.
– Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp Bê Tên – Hội An có phát khoảng 3.000 kg (3 tấn) gạo cho tín hữu trong Hội Thánh và Đồng bào địa phương.

I/Cảm tạ ơn Chúa!
Từ tháng 5 và tháng 6 Ban Hiệp nguyện tiếp tục chương trình Hiệp nguyện định kỳ trở lại.
Tháng 5 Hiệp nguyện tại Hội Thánh Báp-tít Núi Thành – Quảng Nam.
Hướng dẫn chương trình: Bà Mục sư Nguyễn Ngọc Hạnh – Quản nhiệm Hội Thánh.

Tiệc Thánh: Mục sư Nguyễn Minh – Hội Thánh Mennonite Duy Phước.
Giảng lời Chúa: Mục sư Võ Trương Gia Linh – Hội Thánh Liên Hiệp Trưởng Lão Quế Sơn.

Tháng 6 Hiệp nguyện tại Hội Thánh Bap-tít Đấng Christ Bình Lãnh – Quảng Nam.
Hướng dẫn chương trình: Mục sư Hồng Quang Phong – Hội Thánh Báp-tít Đấng Christ – Bình Lãnh.
Giảng lời Chúa: Mục sư Hồ Văn Sanh – Hội Thánh Ngũ Tuần Hiệp Đức.
Tiệc Thánh: Mục sư Hồng Quang Tiên – Quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Đấng Christ – Bình Lãnh.

Trong hai tháng 5 & 6 các Hội Thánh đã bắt đầu bước vào sinh hoạt thờ phượng trực tiếp tại Hội Thánh và Điểm nhóm rất vui vẻ và phấn khích.

– Hội Thánh Giám Lý Bê Tên – Hội An đã sửa chữa trùng tu lại phòng nhóm được thoáng mát, thuận tiện, và ổn định trang thiết bị nhà thờ.

– Hội Thánh Mennonite Hội An có nhiều hoạt động huấn luyện, hội thảo và truyền giáo được đẩy mạnh. Tạ ơn Chúa trong tháng 5 và 6 có 3 linh hồn tiếp nhận Chúa, và làm Lễ Báp-têm cho 3 tân tín hữu.

– Hội Thánh Liên hiệp Truyền giáo Ba-na-ba Đại Lộc Quảng Nam có chương trình Huấn luyện Đào tạo cho Nhân sự các Hội Thánh từ Quảng Ngãi đến Quảng Trị về xóa nạn mù chữ cấp tốc trong tài liệu 22 bài học được Nhà xuất bản Đồng Nai cấp phép 21/10/2017. Chương trình học rất bổ ích và thiết thực, đem lại kết quả cuối cùng là mục đích giới thiệu Chúa Giê-su cho người sắc tộc hoàn toàn không biết chữ. Ban Truyền giáo của Tổng hội Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam về trực tiếp đào tạo, giảng huấn và hiện nay đã giúp đỡ thành công về tài liệu in ấn đẹp đẽ cũng như huấn luyện Nhân sự cho 10 hệ phái Tin Lành trong cả nước.

II/Xin cầu thay:
– Hội Thánh Liên Hiệp Trưởng Lão Quế Sơn cần tài chính để xây dựng lại nhà thờ. Chúa cho đã có giấy phép xây dựng.
– Các Hội Thánh chuẩn bị cho Thánh Kinh hè 2020 và các Chương trình dã ngoại.
– Công tác Truyền giáo cần tích cực hơn nữa, để hoàn thành Đại mạng lịnh Chúa giao.

Hồ Galilê – 2020

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like