Home Uncategorized TIN BUỒN: Cụ Bà Hồng Tú Kiên Về Nước Chúa

TIN BUỒN: Cụ Bà Hồng Tú Kiên Về Nước Chúa

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Cụ Bà Hồng Tú Kiên Về Nước Chúa

Được tin Cụ Bà Lê Văn Tỵ, thân mẫu Bà Lê Hồng Vân, phu nhân Mục sư Ngô Minh Quang – Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Úc châu (Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Springvale, Melbourne, Australia) – nhủ danh: Hồng Tú Kiên, nguyên quán Bạc Liêu, Việt Nam về nước Chúa vào lúc 17 giờ ngày thứ tư 01/04/2020 tại Melbourne VIC Australia. Hưởng thọ 89 tuổi.

Nguyện Chúa Thánh Linh là Thần Yên Ủi luôn ở cùng trên tang quyến.  

CHƯƠNG TRÌNH THĂM VIẾNG LINH CỮU

  • Tại Bethel Funerals, 2d Cochrane St, Mitcham VIC 3132, điện thoại (03) 9873 8866. Thời gian: lúc 10 giờ – 10 giờ 30 ngày thứ thư 08/04/2020

CHƯƠNG TRÌNH LỄ AN TÁNG

  • Tang lễ được tổ chức lúc 11 giờ 30 ngày thứ tư 08/04/2020 THEO NGHI THỨC TIN LÀNH tại Springvale Botanical Cemetery, 600 Princes Hwy, Springvale VIC 3171, điện thoại (03) 8558 8278
Bình Luận:

You may also like