Home Dưỡng Linh Bốn Quyết Định Định Đoạt Số Phận Của Bạn

Bốn Quyết Định Định Đoạt Số Phận Của Bạn

by Rick Warren
30 đọc

“Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa: ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định” (Gia-cơ 1:7-8 BTT)

Trong bài thơ của Dr. Seuss “Zode trên Con Đường”, một nhân vật trẻ tên Zode khi đi đến ngã ba đường và anh ta dành khá nhiều thời gian để quyết định nên hướng đi nào. Anh ta nghĩ đến tất cả những khả năng: nơi này có thể quá nóng và nơi kia quá mát mẻ hoặc nơi nọ quá cao và nơi khác thì quá thấp. Sau khi gãi đầu do dự, Zode cuối cùng quyết định cho an toàn và “bắt đầu cho cả hai nơi cùng một lúc!”

Và điều đó có nghĩa là Zode không có đến được nơi nào cả.

Bạn cần phải quyết định việc gì? Tôi thúc giục bạn hãy dùng đời sống bạn làm điều gì đó tuyệt vời cho Chúa Jesus. Đừng như nhân vật Zode. Đừng lãng phí cuộc sống của bạn. Đừng sống một cách tầm thường. Đừng chỉ hiện hữu! Hãy đưa ra những quyết định sẽ định đoạt số phận của bạn.

Có bốn quyết định thay-đổi-cuộc-sống mà mọi người phải thực hiện:

1. Trao phó cuộc đời bạn cho Chúa Jesus và trở thành một phần của gia đình Ngài. Nếu bạn chưa làm vậy, bạn còn chờ gì nữa? Không quyết định tức là quyết định.

2. Cam kết giữ những thói quen sẽ giúp bạn tăng trưởng thuộc linh. Đừng là một người tín đồ Cơ-đốc hâm hẩm, nông cạn. Hãy đi đầu. Hãy trở nên người mà Đức Chúa Trời muốn.

3. Sử dụng tài năng, ân tứ, những khả năng, và những kinh nghiệm của bạn để phục vụ Đức Chúa Trời và những người khác. Nếu bạn đang ngồi trên băng ghế dự bị, đã đến lúc vào cuộc.

4. Hãy chia sẻ tin mừng của Chúa Jesus với những người khác. Một khi bạn biết Tin Mừng, bạn phải trở thành sứ giả để những người khác cũng được nghe tin ấy.

Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa:ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định (Gia-cơ 1:7-8 BTT).

Quyết định là của bạn!

Nếu bạn không có mối quan hệ đó với Đấng Christ, bạn có thể cầu nguyện như sau không?

Thưa Chúa Jesus Christ, con không hiểu hết, nhưng có một sự hụt hẫng trong lòng con mà con nhận ra rằng chỉ có Ngài mới có thể lấp đầy. Con nhận ra rằng con đã được tạo dựng để được Cha yêu thương và có một mối quan hệ với Cha. Con cầu xin Cha tha thứ cho mọi tội lỗi của con. Hôm nay con muốn bỏ lối sống cũ và xưng nhận Cha là Chúa và Cứu Chúa Thế của con. Con xin Cha hãy bước vào cuộc sống của con và trái tim của con và thay thế sự cô đơn của con và tổn thương của con với tình yêu của Cha. Con muốn trở thành một phần gia đình của Cha, và Hội Thánh.

Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like