Home Uncategorized Australia: Niềm Vui Thờ Phượng Chúa Tại Hội Thánh Tin Lành New Way, Sydney, NSW

Australia: Niềm Vui Thờ Phượng Chúa Tại Hội Thánh Tin Lành New Way, Sydney, NSW

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Vào lúc 10 giờ sáng ngày Chúa nhật 08/3/2020, tại Hội Thánh Tin Lành New Way, 11& 13 Prince St, Canley Vale 2166, Sydney, NSW đã diễn ra chương trình nhóm lại thờ phượng Chúa trong tinh thần cảnh giác phòng tránh lây nhiễm Virus Covid- 19 do chính quyền địa phương kêu gọi.

Quang cảnh trong phòng nhóm chính

Hôm nay Hội Thánh được nghe Mục sư Lê Vũ Thiên Ân, Quản nhiệm Hội Thánh giảng dạy Lời Chúa qua đề tài XIN CHO MỘT LẦN NỮA THÔI , Kinh Thánh nền tảng Các Quan Xét 16:28-31

MS Lê Vũ Thiên Ân Giảng Lời Chúa

Niềm vui của tôi con Chúa Hội Thánh New Way được thêm lên vì có một thân hữu bằng lòng tin nhận Chúa và đã được Quản nhiệm Hội Thánh hướng dẫn cầu nguyện tin Chúa

Hướng dẫn thân hữu cầu nguyện tin nhận Chúa

Sau khi tất lễ, Ban Truyền giảng Hội Thánh được Mục sư Lê Vũ Thiên Ân cầu nguyện cho các tổ ra đi với năng quyền của Chúa.

Ban Truyền giảng Hội Thánh chung lòng cầu nguyện được Chúa ban sai

Do nhu cầu phát triển Hội Thánh, xin độc giả cầu nguyện Chúa thành toàn mong ước của Hội Thánh sớm có nơi nhóm thờ phượng thuận tiện hơn.

Bình Luận:

You may also like