Home Uncategorized Thư Kêu Gọi Cầu Nguyện Và Dâng Hiến Cho Việc Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Ô Môn, TP. Cần Thơ

Thư Kêu Gọi Cầu Nguyện Và Dâng Hiến Cho Việc Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Ô Môn, TP. Cần Thơ

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Do nhu cầu tài chánh xây dựng nhà thờ Chi Hội Ô Môn, thành phố Cần Thơ, kính gởi thư ngỏ về việc xây dựng đến tôi con Chúa khắp nơi góp phần bằng sự cầu nguyện và dâng hiến để Hội Thánh Ô Môn sớm có được ngôi nhà thờ mới như hằng mong ước.

Tin Lành đã được truyền đến thành phố Cần Thơ vào năm 1922, sau đó Hội Thánh Tin Lành Ô Môn đã được thành lập năm 1923, nhà thờ được xây cất để đáp ứng cho sinh hoạt nhóm lại của con cái Chúa tạm thời trong những năm đầu. Đến năm 1932, nhà thờ hiện hữu được xây dựng kiên cố để con cái Chúa có nơi sinh hoạt thờ phượng Chúa ổn định. Đến nay trải qua 87 năm sử dụng, đã nhiều lần trùng tu sửa chữa nhưng toàn bộ cơ sở nhà Chúa đã xuống cấp không còn an toàn và không đủ chỗ ngồi cho con cái Chúa nhóm lại hằng tuần, nên toàn thể Hội Thánh đã biểu quyết đồng thuận xây cất nhà thờ mới.

Bình Luận:

You may also like