Home Uncategorized Thư Tìm Mời Quản Nhiệm

Thư Tìm Mời Quản Nhiệm

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Kính gởi quý Mục sư

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ACT (thủ đô Canberra) đã trải qua một thời gian dài không có quản nhiệm. Dù vậy, cậy ơn Chúa, các tín hữu luôn hiệp một với Ban Chấp sự để lèo lái con thuyền Hội Thánh. Hội Thánh ACT vẫn hằng ước ao sớm có một Mục sư quản nhiệm, để cùng Ban Chấp sự và toàn thể con cái Chúa tiếp tục gây dựng sự phát triển Hội Thánh.

+ ĐIỀU KIỆN
Có kinh nghiệm trong chức vụ chăn bầy và chăm sóc Thanh Thiếu niên
Đã lập gia đình
Chấp nhận tín lý và điều lệ trong Bản Điều Lệ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Úc châu.
+ SƠ LƯỢC VỀ HỘI THÁNH ACT
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ACT được thành lập vào năm 2001, là Chi Hội trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Úc châu
Hội Thánh có khoảng 65 thành viên, một phần tư là thanh thiếu nhi
Buổi thờ phượng chính vào mỗi Chúa nhật (15:00 – 16:30) với số tín hữu tham dự hằng tuần khoảng 50 người lớn và trẻ em.
+ LIÊN LẠC
Quý vị muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc qua địa chỉ email: HTTLCanberra@gmail.com, hoặc điện thoại thành viên Ban Tìm Mời Quản Nhiệm:
    Bà Lữ Thái Diệu Huyền: +61 4 6899 8870
    Ông Huỳnh Phú: +61 4 0178 5090
Trong những năm qua Hội Thánh đã thiết tha cầu xin Chúa đưa dẫn một người chăn bầy đến với Hội Thánh; Hội Thánh tiếp tục cầu nguyện và nỗ lực tìm mời một Mục sư Quản nhiệm. Quý tôi tớ Chúa có tấm lòng yêu mến Hội Thánh tại Canberra, muốn giới thiệu hay được sự cảm động của Chúa đến hầu việc Ngài tại Canberra kính xin liên hệ với chúng tôi.

Muốn thật hết lòng!
Thay mặt Ban Tìm Mời Quản Nhiệm HTTL ACT,
Thư Ký Đỗ Ngọc Tín

Bình Luận:

You may also like