Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 21 – Con Của A-ga Hay Sa-ra

Ngày 21 – Con Của A-ga Hay Sa-ra

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 21                      CON CỦA A-GA HAY SA-RA

Ga-la-ti 4:21-31

Hai Giao Ước

21 Hãy nói cho tôi biết, những người muốn sống dưới Kinh Luật, anh chị em chưa nghe Kinh Luật dạy sao? 22 Kinh Thánh chép rằng: Áp-ra-ham có hai con trai, một đứa do một nữ nô lệ sinh ra, một đứa do một phụ nữ tự do. 23 Nhưng con của nữ nô lệ thì sinh ra theo xác thịt, còn con của người nữ tự do thì sinh ra theo lời hứa.
24 Điều này là một biểu tượng: Ctd: điều này có một ý nghĩa bóng

Hai người đàn bà đó tượng trưng cho hai giao ước, một là giao ước tại núi Si-nai thì sinh ra làm nô lệ, ấy là nàng A-ga. 25 Và A-ga tức là núi Si-nai thuộc miền Ả-rập, tương ứng với thành Giê-ru-sa-lem hiện nay đang cùng với con dân nó làm nô lệ. 26 Nhưng Giê-ru-sa-lem thiên thượng thì tự do, ấy là mẹ chúng ta.

27 Kinh Thánh chép:

“Hãy vui lên! Hỡi phụ nữ hiếm hoi, Không sinh con!
Hỡi phụ nữ chưa hề đau đẻ! Hãy cất tiếng reo hò!
Vì con cái của phụ nữ bị bỏ còn đông hơn Con cái của phụ nữ có chồng.”EsIs 54:1

28 Về phần chúng ta, thưa anh chị em, cũng như Y-sác, chúng ta là con cái theo lời hứa. 29 Nhưng cũng như lúc bấy giờ, đứa con sinh ra theo xác thịt bắt bớ đứa con sinh ra theo Thánh Linh, [†]

Nt: linh

thì bây giờ cũng vậy. 30 Tuy nhiên Kinh Thánh nói gì? “Hãy đuổi người nữ nô lệ và con nó đi; vì con trai của người nữ nô lệ không được thừa kế với con trai của người nữ tự do.” SaSt 21:10,12

31 Như vậy, thưa anh chị em, chúng ta không phải là con cái của người nữ nô lệ nhưng là con cái của người tự do.
SUY GẪM

* Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 28-31. Đức Chúa Trời khiến chúng ta – những người tin Chúa Cứu Thế Giê-su – trở nên con cái theo lời hứa giống như Y-sác, đứa con được sinh ra bởi người phụ nữ tự do, là công dân của thành Giê-ru-sa-lem thiên thượng. Đức Chúa Trời xác quyết lời hứa và ban cho bà đức tin để nhận biết và tin vào lời hứa này. Bởi đức tin, bà có thể trông cậy duy nhất nơi Chúa. Ngài nhìn thấy đức tin và tiếp nhận chúng ta như con cái sinh ra theo lời hứa. Tất cả điều này xảy ra chỉ bởi ân điển của Ngài, hoàn toàn không phải bởi sức riêng của chúng ta. Chính vì vậy, điều cần làm bây giờ là chúng ta hãy tạ ơn Chúa và ngợi khen tình yêu tuyệt vời của Ngài, Đấng đã ban cho chúng ta tự do.

* Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 21. Những tín hữu Ga-la-ti là nô lệ của Kinh Luật vì họ đã không nhận ra ý nghĩa thật sự và vai trò của nó. Ngày nay, Cơ Đốc nhân cũng dễ dàng bị cuốn vào những sự dạy dỗ sai trái nếu họ không hiểu đúng Kinh Thánh. Rất dễ hiểu sai về những lời dạy trong Kinh Thánh. Hãy tiếp tục duy trì thời gian tĩnh nguyện theo Thánh Kinh hàng ngày để suy gẫm Kinh Thánh trong đúng văn cảnh và kinh nghiệm được sự giàu có sâu nhiệm của Lời Chúa.

Câu 22-27. Phao-lô sử dụng hình ảnh hai người vợ của Áp-ra-ham để giải thích về sự khác biệt giữa Giao ước cũ và mới; A-ga là tượng trưng cho Giao ước cũ và Sa-ra là tượng trưng cho Giao ước mới. Mặc dù cả hai đều có con với Áp-ra-ham, nhưng Phao-lô nhấn mạnh rằng nguồn gốc của chúng khác nhau. Thừa kế không được trao cho con của A-ga, mà trao cho Y-sác, con trai của Sa-ra. Việc nhận biết chúng ta thuộc về ai là điều vô cùng quan trọng. Hãy chắc chắn về sự đồng nhất đó của tôi.

Cầu nguyện

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, xin hãy cho con trông cậy vinh hiển mà Ngài đã hứa ban.

Bình Luận:

You may also like