Home Tin tức Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Gia Lai (Khu Vực Người Kinh)

Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Gia Lai (Khu Vực Người Kinh)

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khác với các tỉnh khác chỉ tổ chức Hội đồng bồi linh một lần cho toàn thể tín đồ. Tại Gia Lai Hội đồng bồi linh thường niên được chia ra nhiều lần dành cho nhiều khu vực trong năm bởi vì số tín hữu tại đây rất đông, bao gồm người Kinh và nhiều người sắc tộc khác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức cũng như việc đi lại của tín hữu.

Đây là kỳ Hội đồng dành cho khu vực người Kinh được tổ chức lần thứ 2 với chủ đề là “Đắc thắng bởi Thánh Linh” dựa theo Kinh Thánh Rô-ma đoạn 12: 1-2 “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. 2 Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”

– Buổi sáng: “Quên đi lối cũ dựa trên nền tảng Kinh Thánh sách Dân số ký 11:4-35

– Buổi chiều: “những bí quyết để đắc thắng trong Thánh Linhdựa trên nền tảng Kinh Thánh sách Ga-la-ti 5:14-21

– Buổi tối: “Dấu hiệu người đắc thắng trong Thánh linhdựa trên nền tảng Kinh Thánh sách Ga-la-ti 5:22

Sứ  điệp của Đức Chúa Trời qua kỳ Hội đồng này đã khích lệ con cái Chúa bước theo Thánh Linh để sống một cuộc sống đắc thắng, đem hương thơm của Đấng Chí cao đến với mọi người.

blglquangcanh

Đông đảo quý tôi con Chúa tham dự Hội đồng

blglkhaimac

Ms Phạm Sính đọc diễn văn khai mạc

blglmsbinh

Ms Nguyễn Hữu Bình chia sẻ sứ điệp

blglbhltonvinh

Ban hát tôn vinh Chúa

Nguyện xin Chúa ban phước trên vùng đất có rất đông tín hữu này để danh Chúa được tôn cao, và càng ngày càng có nhiều người được cứu thêm v ào Hội Thánh.

Cây thông non – Tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like